MEDIDAS URXENTES COVID-19 ACTUALIZADAS a 06/05/2020

REESTABLECEMENTO PROCESO DE ADMISIÓN:

 
RESOLUCIÓN do 5 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade a diversos acordos do Centro de Coordinación Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 5 de maio de 2020 (DOG do 6 de maio de 2020) do 11 ao 18 de maio restablecerase o prazo para a presentación das solicitudes de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, en horario habitual de apertura do centro con cita previa por petición telefónicaasí os novos prazos do proceso son os seguintes:
 
● Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: ata o día 26 de maio de 2020.
● Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido: antes do 9 de xuño de 2020.
● Poderanse formular reclamacións contra as listaxes provisionais no prazo de 3 días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación.
● Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido: ata o 26 de xuño de 2020.
● Formalización da matrícula ordinaria en educación secundaria obrigatoria e bacharelato: do 1 ao 10 xullo. Prazo extraordinario: do 1 ao 10 de setembro de 2020.

 

ACTIVIDADE NO CENTRO:

Seguindo as directrices da Consellería  a partir do luns 11 de maio o centro permanecerá aberto de luns a venres, en horario de 10:00 a 13:30 horas para trámites administrativos, coas seguintes consideracións:

- É requisito imprescidibe acudir ao centro na data e na hora proporcionada na petición de cita previa telefónica. NON SE ATENDERÁ A NINGUÉN SIN CITA PREVIA.

- So poderá acudir ao centro UN/HA INTEGRANTE DE UNIDADE FAMILAR. QUE DEBERÁ CHAMAR AO TIMBRE PARA ACCEDER AO MESMO.

- Para acceder ao interior do centro deberán usar luvas e mascarilla.

- Deberán respetar o distanciamento social.

O Equipo Directivo

O NOSO CENTRO TAMÉN PARTICIPA DOS..

Equipo de Dinamización

 RECOMÉNDASE O NAVEGADOR MOZILLA FIREFOX

Recordatorio para contactar co profesorado do Departamento de Lingua Castelá e Literatura

    Para contactar co profesorado do Departamento de Lingua Castelá e Literatura, tal e como no seu momento comunicamos, o alumnado e as familias utilicemos os correos da asignaturacarpetadelc@gmail.com (profesora María Dolores Tobío Iglesias, profesor Ricardo de la Torre Rodríguez), creandoficciones@gmail.com (profesora Melisa Fuentes Martínez). O Espazo Abalar será empregado para mensaxería. O seguimento das actividades de Lingua Castelá e Literatura poderá seguirse na web do Centro e en http://carpetadelc.blogspot.com/2020/03/coronavirus-covid-19.html. O Centro pon a disposición das familias o e-mail ies.sanxenxo@edu.xunta.gal e os números de teléfono 886 159 797 no horario establecido e no número móbil 698 138 485.

     

 

    

    

 

 

 

Actividades 4ºESO

O alumnado de 4ºESO deberá facer as seguintes actividades:

-Buscar na "recursostic.educacion.es/artes/plastic/web", entra como alumnado.

No apartado de 3ºESO:

-Podedes repasar os contidos do punto 1 ao 7.

- Realizar a actividade 1 (nunha foto calquera, ou recorte de revista), actividade 2 (poñede  a distancia do punto de vista un pouco maior ca altura). Tamén podedes intertar a actividade 4 con algunha foto e facer a actividade 5.

- Facer a autoavaliación.

 

No apartado de 4ºESO:

- Seguiremos repasando os contidos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,14,15,16,17 e 20. Podedes facer as figuras que aparecen e comprobar que está ben na propia páxina.

- Taller de actividades: 1(imprimir ou copiar se non tedes impresora) e 4.

-  Facer a autoavaliación.

 

 

 

Departamento de Lingua Castelá e Literatura

A entrega de actividades pendentes, así como a súa corrección e avaliación, tamén de exames e calquera outra actividade académica presencial e/ou *complementarias e extraescolares quedan aplazadas ata nova data. O profesorado de Lingua Castela e Literatura manterémosvos informados nestas ligazóns: 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iessanxenxo/

http://carpetadelc.blogspot.com

*As entregas económicas, en concepto de reserva, das rutas artísticas e literarias a Salamanca (2ª de ESO) e a Madrid (3º e 4ª de ESO) serán devoltas, no seu importe íntegro, polo Centro, tan pronto como sexa posible e polos medios que se establezan.

María Dolores Tobío Iglesias

Melisa Fuentes Martínez

Ricardo de la Torre Rodríguez

 #QuédateNaCasa          #SomosProfes

 

Departamento de Lingua Castelá e Literatura

 

CORONAVIRUS (COVID-19)

Información ao alumnado e ás familias

1º, 2º, 3º e 4º de ESO

(AQUÍ)

Información Traballo Bioloxía e Xeoloxía 1º ESO A e C

Durante estes días sen clase debedes traballar coas actividades do arquivo adxunto sobre a Atmosfera consultando a unidade 8 do voso libro de texto.

Información Traballo Cultura Científica 4º ESO

Durante estes días sen clase podedes traballar na actividade da pegada ecolóxica que tíñamos pendente elaborando a análise das dúas enquisas que xa fixérades na clase.

Información Traballo Bioloxía e Xeoloxía 4º ESO A e B/C

Durante estes días sen clase debedes traballar na actividade de investigación sobre os vosos caracteres hereditarios que vos entreguei o último día de clase. Podedes tamén traballar cos Problemas de xenética (non xenética humana) ata o número 13 que non estiveran feitos.

VACANTES OFERTADAS PARA O CURSO 20/21 IES SANXENXO

VACANTES IES SANXENXO CURSO 20/21

CONCELLO NIVEL PRAZAS POR NIVEL PERMANENCIAS SOLICITUDES "RESERVADAS" VACANTES
SANXENXO 1ºESO 90 0 87 3
SANXENXO 2º ESO 90 85 0 5
SANXENXO 3ºESO 90 76 0 17
SANXENXO 4ºESO 90 67 0 29

Powered by Drupal - Design by artinet