MEDIDAS URXENTES COVID-19 ACTUALIZADAS

PROCESO DE ADMISIÓN:

Interrómpense os prazos para a tramitación dos procedementos das entidades do sector público (DOG do 15 de marzo de 2020)

ACTIVIDADE NO CENTRO:

Seguindo as directrices da Consellería  a partir do luns 16 de marzo non haberá clase nos próximos 14 días e suspéndense todo tipo de actividades como Canguro Matemático, Semana Cultural, exames, citas de titoría etc... O CENTRO PON A DISPOSICIÓN DAS FAMILIAS O E-MAIL: ies.sanxenxo@edu.xunta.gal e o número de teléfono 886 159 797 en horario de 10:00 a 13:00 ou no número móvil 698 138 485. AS COMUNICACIÓNS COAS FAMILIAS, POR PARTE DO CENTRO, FARANSE A TRAVÉS DA APLICACIÓN ABALAR MÓBIL. O profesorado de cada materia será o encargado de poñerse en contacto co alumnado para informalo sobre as actividades a realizar.

O Equipo Directivo

O NOSO CENTRO TAMÉN PARTICIPA DOS..

Equipo de Dinamización

 RECOMÉNDASE O NAVEGADOR MOZILLA FIREFOX

Departamento de Lingua Castelá e Literatura

A entrega de actividades pendentes, así como a súa corrección e avaliación, tamén de exames e calquera outra actividade académica presencial e/ou *complementarias e extraescolares quedan aplazadas ata nova data. O profesorado de Lingua Castela e Literatura manterémosvos informados nestas ligazóns: 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iessanxenxo/

http://carpetadelc.blogspot.com

*As entregas económicas, en concepto de reserva, das rutas artísticas e literarias a Salamanca (2ª de ESO) e a Madrid (3º e 4ª de ESO) serán devoltas, no seu importe íntegro, polo Centro, tan pronto como sexa posible e polos medios que se establezan.

María Dolores Tobío Iglesias

Melisa Fuentes Martínez

Ricardo de la Torre Rodríguez

 #QuédateNaCasa          #SomosProfes

 

Departamento de Lingua Castelá e Literatura

 

CORONAVIRUS (COVID-19)

Información ao alumnado e ás familias

1º, 2º, 3º e 4º de ESO

(AQUÍ)

Información Traballo Bioloxía e Xeoloxía 1º ESO A e C

Durante estes días sen clase debedes traballar coas actividades do arquivo adxunto sobre a Atmosfera consultando a unidade 8 do voso libro de texto.

Información Traballo Cultura Científica 4º ESO

Durante estes días sen clase podedes traballar na actividade da pegada ecolóxica que tíñamos pendente elaborando a análise das dúas enquisas que xa fixérades na clase.

Información Traballo Bioloxía e Xeoloxía 4º ESO A e B/C

Durante estes días sen clase debedes traballar na actividade de investigación sobre os vosos caracteres hereditarios que vos entreguei o último día de clase. Podedes tamén traballar cos Problemas de xenética (non xenética humana) ata o número 13 que non estiveran feitos.

VACANTES OFERTADAS PARA O CURSO 20/21 IES SANXENXO

VACANTES IES SANXENXO CURSO 20/21

CONCELLO NIVEL PRAZAS POR NIVEL PERMANENCIAS SOLICITUDES "RESERVADAS" VACANTES
SANXENXO 1ºESO 90 0 87 3
SANXENXO 2º ESO 90 85 0 5
SANXENXO 3ºESO 90 76 0 17
SANXENXO 4ºESO 90 67 0 29

ENQUISA CONVIVENCIA NO CENTRO CURSO 2018-2019

Neste DOCUMENTO podemos consultar o informe dos resultados da enquisa realizada no

curso 2018-2019 sobre a CONVIVENCIA no centro.

ENQUISA SOCIOLINGÜÍSTICA -"PROXECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO"- (PLC)

Dende os seguintes enlaces podes acceder a enquisa sociolingüística para a actualización do Proxecto Lingüístico do Centro (PLC):

 

ACCESO Á ENQUISA DO ALUMNADO

Powered by Drupal - Design by artinet