Organigrama

Organigrama do IES SANXENXO CURSO 20-21

          EQUIPO DIRECTIVO                                                                          

DIRECTORA: Alba Fuentes Sánchez

XEFA DE ESTUDOS: Mª del Pilar Gigirey Pérez

SECRETARIO: Carlos Santiso Medín

 

          CONSELLO ESCOLAR                                                                       

DIRECTORA:

Alba Fuentes Sánchez

XEFA DE ESTUDOS:

Mª del Pilar Gigirey Pérez

SECRETARIO:

Carlos Santiso Medín

REPRESENTANTES DO PROFESORADO:

Ivette Acebal Suárez

Ricardo de la Torre Rodríguez

Begoña González Hernández

Manuel Antonio Hernández López

Mª José Iglesia Iglesia

Marcia Ruiz Escudero

REPRESENTANTES DO ALUMNADO:

Iago Juviño González

REPRESENTANTES DO PERSOAL NON DOCENTE:

Justa Santamaría Seijas

REPRESENTANTES DOS PAIS:

Belén Fraga Sanmartín

Simón Sabarís García

REPRESENTANTE DA ANPA:

Diego García Abalo

REPRESENTANTE DO CONCELLO:

Jaime Leiro Otero

 

          CLAUSTRO DE PROFESORES   2020-2021                                               

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS

Antonio Leis Castro

Elena Montero Míguez

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURAIS

Iria Carballeira Valiñas

Mª Jesús Lence Cortiñas

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL

Laura Málvarez García

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

Carlos Santiso Medín

Jorge Rodríguez Guillén

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

Uxía Fonseca Roque

DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA

Cristina Mariño Villadamigo

DEPARTAMENTO DE INGLÉS

Alejandro Gómez Fernández

Carmen Paz Roca

DEPARTAMENTO DE LINGUA CASTELÁ

Ricardo de la Torre Rodríguez

Melisa Fuentes Martínez

Mª Dolores Tobío Iglesias

Inés Vázquez Pazos

DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA

Mª Alicia Búa Pintos

Lucía Caeiro Rodríguez

María Gómez Piñeiro

Xosé Iglesias Muiños

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

Mª Begoña González Hernández

Ivette Acebal Suárez

Mª del Pilar Gigirey Pérez

Ana Mascato García

Antonio Otero Franco

DEPARTAMENTO DE MÚSICA

Marcial Ruiz Escudero

Manuel Antonio Hernández López

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Cristina Gómez Iglesias

Mª Carmen Fernández Castro

Pilar García Corbacho

DEPARTAMENTO DE RELIXIÓN

Mª José Iglesia Iglesia

DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA

José Manuel Campos Canda

Alba Fuentes Sánchez

 

           PERSOAL NON DOCENTE                                                                 

ADMINISTRACIÓN:

Susana Domínguez Tojo

CONSERXERÍA:

Susana González Pérez

PERSOAL DE LIMPEZA:

Lourdes Sanpedro Pazos

Angelina Valladares Domínguez

 

Powered by Drupal - Design by artinet