Organigrama do IES SANXENXO

          EQUIPO DIRECTIVO                                                                          

DIRECTORA: Alba Fuentes Sánchez

XEFA DE ESTUDOS: Mª del Pilar Gigirey Pérez

SECRETARIO: Carlos Santiso Medín

 

          CONSELLO ESCOLAR                                                                       

DIRECTORA:

Alba Fuentes Sánchez

XEFA DE ESTUDOS:

Mª del Pilar Gigirey Pérez

SECRETARIO:

Carlos Santiso Medín

REPRESENTANTES DO PROFESORADO:

Ivette Acebal Suárez

Ricardo de la Torre Rodríguez

Begoña González Hernández

Manuel Antonio Hernández López

Mª José Iglesia Iglesia

Mª Carmen Parrado Garea

Marcia Ruiz Escudero

REPRESENTANTES DO ALUMNADO:

Iago Juviño González

Natalia Sabarís Hernanz

REPRESENTANTES DO PERSOAL NON DOCENTE:

Justa Santamaría Seijas

REPRESENTANTES DOS PAIS:

Belén Fraga Sanmartín

Simón Sabarís García

REPRESENTANTE DA ANPA:

Diego García Abalo

REPRESENTANTE DO CONCELLO:

Jaime Leiro Otero

 

          CLAUSTRO DE PROFESORES   2019-2020                                                

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS

Antonio Leis Castro

Francisco J. Martínez Rodríguez

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURAIS

Iria Carballeira Valiñas

Mª Jesús Lence Cortiñas

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL

Laura Málvarez García

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

Carlos Santiso Medín

Jorge Rodríguez Guillén

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

Uxía Fonseca Roque

DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA

Cristina Mariño Villadamigo

DEPARTAMENTO DE INGLÉS

Alejandro Gómez Fernández

Carmen Paz Roca

DEPARTAMENTO DE LINGUA CASTELÁ

Ricardo de la Torre Rodríguez

Melisa Fuentes Martínez

Mª Dolores Tobío Iglesias

DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA

Mª Alicia Búa Pintos

Xosé Iglesias Muiños

Ana Isabel López Pérez

Isabel Porto Cacheiro

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

Mª Begoña González Hernández

Ivette Acebal Suárez

Mª del Pilar Gigirey Pérez

Ana Mascato García

Mª Carmen Parrado Garea

DEPARTAMENTO DE MÚSICA

Marcial Ruiz Escudero

Manuel Antonio Hernández López

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Cristina Gómez Iglesias

Mª Carmen Fernández Castro

Pilar García Corbacho

DEPARTAMENTO DE RELIXIÓN

Mª José Iglesia Iglesia

DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA

José Manuel Campos Canda

Alba Fuentes Sánchez

 

           PERSOAL NON DOCENTE                                                                 

ADMINISTRACIÓN:

Susana Domínguez Tojo

CONXERSERÍA:

Susana González Pérez

PERSOAL DE LIMPEZA:

Justa Santamaría Seijas

Angelina Valladares Domínguez

 

          CAFETERÍA                                                                                         

Manuela da Silva

Powered by Drupal - Design by artinet