Skip to Content

 Lamas de Castelo s/n - 15293 - Carnota (A Coruña) - ies.lamas.castelo@edu.xunta.gal - 881867200

Horario: de luns a venres de 8:40 a 14:10 - luns tarde de 16:20 a 18:00 - recreo de 11:10 a 11:40
Documentación

Documentación oficial do IES Lamas de Castelo

Documentación do IES Lamas de Castelo

Esta é a documentación do IES Lamas de Castelo.

O Proxecto Educativo de Centro (PEC) define o carácter do centro e o seu modelo organizativo. Cada ano elabóranse unha Programación Xeral Anual, coa que se planifica cada curso, e as programacións didácticas de cada materia e curso, responsabilidade dos departamentos que as imparten. Tamén se pode consultar aquí o Plan de Autoprotección, que ten por obxecto previr e controlar os riscos sobre as persoas e os bens e dar unha resposta axeitada ás posíbeis situacións de emerxencia.

Distribuir contido


by Dr. Radut