Festivo do Día das Letras 2010

O luns 17 de maio, Día das Letras, é festivo oficial. O martes 18 é día non lectivo no IES Lamas de Castelo.

Exames de pendentes

Os exames de pendentes terán lugar entre os días 10 e 14 de maio. Este é o calendario.

Xornadas culturais 2010

As xornadas culturais do curso 2009/10 terán lugar na semana do 3 ao 7 de maio. O xoves e venres coincidirá co intercambio co IES de Tomiño.

Programación

 • 1ºA
  • O obradoiro de compostaxe do luns pasa para o venres. No seu lugar haberá clase normal.
 • 2ºA
  • O obradoiro de compostaxe do luns pasa para o venres. No seu lugar haberá clase normal.
 • 2ºB
  • O obradoiro de compostaxe do luns pasa para o venres. No seu lugar haberá clase normal.
 • 3ºA
 • 4ºA
 • 4ºB

Resultados da avaliación de diagnóstico de 2009

A Consellería de Educación publicou os resultados da avaliación de diagnóstico celebrada en outubro de 2009 do alumnado que cursou 2º de ESO durante o curso 2008/09. Cada centro recibiu información que inclúe a media global da comunidade en cada unha das competencias avaliadas, xunto coa puntuación acadada polo centro. Ademais, achégase información sobre a puntuación obtida en relación cos demais centros das súas características segundo o seu índice de desenvolvemento socioeconómico e cultural. Non se inclúe información desagregada por grupo ou alumnado individualmente.

A información pódese consultar neste documento.

Para facilitar a súa comprensión explicamos o seguinte:

 • A avaliación realizouse sobre dúas competencias: a competencia en comunicación lingüística e a competencia matemática. As competencias non se refiren a materias ou áreas de estudo concretas senón a habilidades xerais e a capacidade de aplicalas.
 • Sobre un máximo de 20,0, cada competencia recibe unha puntuación directa que é resultado da media de todo o alumnado, 12,3 e 7,2 respectivamente no noso caso.
 • Cada competencia subdivídese en varias áreas.
 • Para pór os datos en contexto tense en conta o índice socioeconómico e cultural das familias do alumnado (nivel de estudos das familias, situación laboral e profesional e recursos culturais e materiais no fogar), que sitúa o concello de Carnota nun tramo específico. Isto significa que, en relación ás expectativas, debémonos comparar co resto dos centros que teñen un índice socioeconómico e cultural semellante ao noso ("media grupo ISEC").
 • Existen, polo tanto, dúas comparacióna posíbeis: unha coa media de Galicia (situada en 500 para todas as áreas e competencias) e outra coa media dos institutos do mesmo índice socioeconómico e cultural. Os resultados son: 492 para a competencia lingüística (a media do grupo é 473) e 496 para a competencia matemática (a media do grupo é 475).

A análise de todos os datos indica que non existen diferenzas significativas con respecto á media dos centros que teñen o mesmo índice socioeconómico e cultural nen coa media de Galicia.

Gripe A. Suspensión do rexistro de ausencias

O venres 16 de abril a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria informou de que, dado o estado actual da epidemia de Gripe A, que se atopa nunha situación estable cunha incidencia por debaixo do nivel basal, adoptou, conxuntamente coa Consellería de Sanidade, a decisión de suspender en todos os centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia o rexistro diario de ausencias de alumnos e alumnas previsto no protocolo de actuación habilitado ao efecto.

Excursión de fin da ESO - 2010

O alumnado de 4º de ESO vai de viaxe a Londres entre o 9 ao 14 de abril. Este é o caderno de viaxe que levan.

O domingo a noite, xunto co IES Fontexería, realizarán un xogo de orientación. Partindo de Leicester Square e con meta en Piccadilly Circus, deberán realizar unha serie de probas. Existen nove roteiros distintos:

Team A Team B Team C
Team D Team E Team F
Team G Team H Team I

 

Concerto pro excursión de 4º - Xoves 11 de marzo

Concerto pro excursión de fin de etapaO xoves 11 de marzo a partir das 19.30 haberá un concerto para recadar fondos para a excursión de fin de etapa, que este ano será a Londres os días 9 a 14 de abril. Este concerto está organizado en colaboración coa Escola Municipal de Música de Carnota.

Celebrarase no salón de plenos do Concello de Carnota, a aportación será de 3 euros (menores de 12, gratis) e tamén se sorteará un reprodutor de música. Ademais das actuacións musicais representarase tamén unha obra de teatro.
Programa do concerto

Instrucións en relación á previsión de fenómenos meteorolóxicos adversos - 24 e 25 de febreiro

As previsións facilitadas pola Dirección Xeral de Emerxencia e Interior anuncian para os vindeiros días 24 e 25 fenómenos meteorológicos adversos por intensas choivas (nivel laranxa) con precipitacións persistentes e localmente fortes que poderán superar os 80 mm en 12 horas na provincia de Pontevedra e suroeste da provincia de A Coruña.

Asemade está activada a alerta en nivel amarelo por fortes ventos, con rexistros que poden superar os 90 Km/h no oeste e noroeste da provincia de A Coruña e na Mariña Lucense e os 80 km/h en toda a provincia de Pontevedra e no interior e suroeste da provincia da Coruña.

Con base nas previsións expostas, dende a Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, cursanse as seguintes instrucións:

 1. Quedan suspendidas todas as actividades ao aire libre nos centros docentes de ensino non universitario no período indicado na referenciada alerta por fenómenos meteorológicos adversos.
 2. Deben de adoptarse as medidas oportunas para evitar ou minimizar os posibles efectos dos fortes ventos/intensas choivas: asegurar peches de portas e fiestras así como ocos de acceso aos tellados, deixar libres e operativos os sumidoiros e desagues; adoptar medidas singulares naquelas zonas ou espazos nos que xa se tivesen producido episodios do asolagamento;..).
 3. Os equipos directivos dos centros deberán prestar especial seguimento a evolución da presente alerta meteorolóxica (segundo a información actualizada que facilita a páxina web www.112galicia.org). De selo caso, facúltase aos directores/as dos centros para que, en atención ás singulares circunstancias meteorolóxicas adversas que poidan concorrer no ámbito territorial do seu centro, adopten as medidas necesarias para minimizar os efectos das mesmas.

A decisión de cancelar as clases no IES Lamas de Castelo comunicarase mediante mensaxe aos teléfonos móbiles e nesta páxina web.

Tritorneo deportivo profes / 4º de ESO

Xoves 11 ás 18.00, no Pavillón Municipal de Lamas de Castelo

En beneficio da excursión de 4º de ESO xogaron unha selección de alumnado de 4º de ESO fronte a unha de profes e pais.

Resultados

 •  Baloncesto:
Profes/Pais 16 - Alumnado 2
 •  Ping-pong:
Gañador: Iván Maceiras
 •  Fútbol sala:
Profes/Pais 7 - Alumnado 5

Folga xeral no ensino do 21 de xaneiro

A Plataforma Queremos Galego convocou unha folga xeral o xoves 21 de xaneiro contra as Bases para a elaboración do decreto do plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia. En relación a isto comunícase o seguinte:

 1. O alumnado da ESO non pode participar nunha folga. As ausencias que se produzan serán
  comunicadas ás familias polo procedemento habitual e deberanse xustificar como calquera outra.

 2. Entre o profesorado prevese unha participación dun 50%. O centro manterá os servizos esenciais, entre os que se atopan a educación e a vixilancia e coidado dos nenos e nenas, e xa se artellaron as medidas necesarias para garantilos.

 3. O servizo de autobuses funcionará con normalidade.

Distribuir contido