Órganos de Goberno, Consello escolar, Equipo Directivo, Claustro

LIBROS DE TEXTO ESO E BACHARELATO 2016-2017

Achégase no arquivo que se xunta a relación de libros de texto de ESO e Bacharelato para o curso 2016-17

CALENDARIO DE EXAMES EXTRAORDINARIOS DE SETEMBRO

Achégase calendario das probas extraordinarias de setembro de ESO, BACHARELATO e FP BÁSICA

PROBAS FINAIS DECEMBRO 2015 DOS CICLOS FORMATIVOS DA FAMILIA DE COMERCIO E MARKETING - CURSO 15-16

Achégase calendario de probas extraordinarias de decembro de 2015 do Ciclo Superior de Xestión Comercial e Marketing que se desenvolverán dende o 30 de novembro ao 3 de decembro de 2015.

PROBAS EXTRAORDINARIAS DE SETEMBRO DE 2015 - ESO, BACHARELATO E FP BÁSICA

Nos arquivos achegados pódese consultar o calendario de probas extraordinarias de setembro de 2015 da ESO, BACHARELATO e FP BÁSICA.

A entrega de cualificacións para o 2º BACHARELATO será o día 3 de setembro ás 11:00 horas.

PROBAS LIBRES TÍTULOS EXTINGUIDOS - C.S. XESTIÓN COMERCIAL E MARKETING - C.M. COMERCIO - SETEMBRO 2015

Nos arquivos achegados pódese consultar o calendario das probas libres de títulos extinguidos do ciclo superior de xestión comercial e marketing e do ciclo medio de comercio que se desenvolverán durante o días 1, 2 e 3 de setembro. A entrega de cualificacións será o día 4 de setembro de 2015 ás 10:00 horas.

PROBAS LIBRES DE TÍTULOS EXTINGUIDOS - XESTIÓN DO TRANSPORTE - XUÑO 2015

As probas libres de títulos extinguidos do Ciclo Superior de Xestión do Transporte celebraranse nas datas seguintes:

 

MÓDULOS PROFESOR/A DATAS HORA AULA
XESTIÓN ADMINISTRATIVA DO COMERCIO INTERNACIONAL ISABEL FOLGOSA 15/06/15 16:50-19:20 A-21
COMERCIALIZACIÓN DO SERVIZO DE TRANSPORTE TERRESTRE ISABEL FOLGOSA 18/06/15 16:50-19:20 A-21

PROXECTO INTEGRADO - ENTREGA DO PROXECTO (*)

PROBAS FINAIS DOS CICLOS FORMATIVOS DA FAMILIA DE COMERCIO E MARKETING - CURSO 14-15

No arquivo que se achega pódese consultar o calendario de probas finais dos ciclos formativos da familia de comercio e marketing para xuño de 2015. Observade que comezan o día 12 de xuño e remantan o día 18 de xuño. A primeira data é un venres.

PROBAS EXTRAORDINARIAS DE SETEMBRO ESO-BAC E PROBAS LIBRES DE XESTIÓN DO TRANSPORTE (EXTINGUIDO)

Nos arquivos achegados pódese consultar o calendario das probas extraordinarias de setembro 2014 e o calendario de probas libres do Ciclo Formativo de Grao Superior de Xestión do Transporte, título extinguido no curso 13-14.

O CONSELLO ESCOLAR APROBA O PLAN ANUAL DO CENTRO E UNHA REFORMA DO RRI

O Consello Escolar deste centro aprobou na reunión do pasado 7 de novembro de 2011 o Plan Anual para o curso 2011-12 e unhas pequenas reformas do Regulamento de Réxime Interior en relación á perda do dereito á avaliación continua na FPE.