Consello Escolar

RESULTADOS ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR 2016

Enviado por prof_mvr o Mar, 29/11/2016 - 06:43

Hoxe 29 de novembro de 2016, a Xunta Electoral reunida ás 11:00 no IES Fernando Wirtz proclamou os seguintes candidatos electos:

REPRESENTANTES DOS PROFESORES

Nome e APELIDOS

Nº de Votos

Electo

Adela Otero Abrodos

Cincuenta e seis

SI

Ceferino López Cabarcos

Cuarenta e seis

SI

Jose Luis Vilariño Brea

Cuarenta e cinco

SI

Eloy Alonso Lera

Trinta e catro

SI

REPRESENTANTES DE ALUMNOS e ALUMNAS

Nome e APELIDOS

Nº de Votos

Electo

Dna. Daniela Lozano Serna

Cuarenta e cinco

SI

D. Jacobo Vázquez Encina

Trinta e un

SI

Representantes dos Pais e Nais do alumnado

Nome e Apelidos

Nº de votos

Electo

D. Carlos A. Gómez Babío

oito

SI

Representante do Persoal de Administración e Servizos.

Nome e APELIDOS

Nº de Votos

Electo

Dna. Maria del Carmen Lozano Mouzo

oito

SI

Contra a presente proclamación de candidatos elixidos poderase presentar por un prazo de 15 días reclamación perante a Xefatura Territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Coruña. 

 

MODIFICACIÓNS AO CALENDARIO E PROCLAMACIÓN CANDIDATOS AO CONSELLO ESCOLAR 2016

Enviado por prof_mvr o Ven, 18/11/2016 - 04:56

Acordos tomados na segunda reunión da xunta electoral para eleccións ao Consello Escolar 2016

1º Modificar a data de votación dos sectores de alumnado, pais/nais/titores e Persoal de Administración e servicios ao coincidir cunha convocatoria de folga de alumnado, fixando como data de votación o 23 de novembro de 2016 de 11:00 a 13:00 e de 18:00 a 20:00

2º Admitir e proclamalas candidaturas presentadas polos distintos sectores segundo se indica de seguido:

Persoal de Administración e Servicios:

Dna. Carmen Lozano Mouzo

Alumnos:

D. Jacobo Vázquez Encina (ASIA)

D. Juan Diego Couceiro Bañol (3EA)

Dna. Daniela Lozano Serna (4EB)

Profesores:

D. Ceferino López Cabarcos

Dna. Berta Vaquero Lastres

D. Jose Luis Vilariño Brea

D. Eloy Alonso Lera

Dna. Adela Otero Abrodos

Pais e Nais de alumnos:

Dna. Clementina COELLO BLANCO

D. Carlos Antonio Gómez Babío

 

3º Aprobar e publicar definitivamente os distintos censos electorais.

4º Aprobar os modelos de papeletas e sobres de votación. Nas papeletas con membrete do Instituto, figurarán a relación alfabética dos nomes dos candidatos (a sinalar cun equis no acto da votación). Os sobres serán todos iguais, de cor amarelo.

5º Seguidamente, en virtude das disposicións legais en vigor o Director e Presidente da Xunta Electoral procede a dalas instruccións oportunas para designar mediante sorteo os compoñentas das distintas mesas electortais, coa previsión de suplentes. O resultado do sorteo será comunicado aos interesados.

CONVOCATORIA ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR 2016

Enviado por prof_mvr o Mér, 09/11/2016 - 06:37

Con data 8 de novembro de 2016 a XUNTA ELECTORAL aprobou o calendario do proceso de eleccións ao consello escolar.

Nas seguintes ligazóns poden consultarse os seguintes documentos

  1. Calendario
  2. Convocatoria elección representantes do alumnado
  3. Convocatoria elección representantes pais/nais/titores
  4. Documento para a presentación de candidaturas do alumnado
  5. Documento para a presentación de candidaturas pais/nais/titores

RECÓRDASE QUE O PRAZO PARA A PRESENTACIÓN É DO 9 AO 16 DE NOVEMBRO.

AS VOTACIÓNS TERÁN LUGAR O 24 DE NOVEMBRO de 11:00 a 13:00 e de 18:00 a 20:00

INFORMACIÓN ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR

Enviado por prof_mvr o Mér, 26/10/2016 - 05:15

Consulta a información relativa as eleccións ao consello escolar

SORTEO XUNTA ELECTORAL

Enviado por prof_mvr o Mér, 26/10/2016 - 05:13

DATA E HORA SORTE XUNTA ELECTORAL

ELECCIÓNS para a "RENOVACIÓN PARCIAL" do CONSELLO ESCOLAR DESTE INSTITUTO

Enviado por prof_mvr o Ven, 07/11/2014 - 07:26

De conformidade co establecido na: RESOLUCIÓN do 19 de setembro de 2014, da Dirección Xeral de

Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para a

celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos

públicos. (DOG do 01/10/2014)

Nos seguintes adxuntos inclúese a seguinte documentación:

  1. Calendario Eleccións
  2. Carta informativa aos pais/nais. Xa enviada  o día 24 de Outubro de 2014
  3. Convocatoria Pais/Nais. Enviada a través dos alumnos a partires do 7 de Novembro de 2014.
  4. Modelo presentación candidatos pais/nais. Deberán cubrirse e presentarse persoalmente na secretaría con fotocopia do DNI.
  5. Modelo presentación candidatos alumnos. Deberán cubrirse e presentarse persoalmente na secretaría con fotocopia do DNI.
Distribuir contido