RESULTADOS ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR 2016

Enviado por prof_mvr o Mar, 29/11/2016 - 06:43

Hoxe 29 de novembro de 2016, a Xunta Electoral reunida ás 11:00 no IES Fernando Wirtz proclamou os seguintes candidatos electos:

REPRESENTANTES DOS PROFESORES

Nome e APELIDOS

Nº de Votos

Electo

Adela Otero Abrodos

Cincuenta e seis

SI

Ceferino López Cabarcos

Cuarenta e seis

SI

Jose Luis Vilariño Brea

Cuarenta e cinco

SI

Eloy Alonso Lera

Trinta e catro

SI

REPRESENTANTES DE ALUMNOS e ALUMNAS

Nome e APELIDOS

Nº de Votos

Electo

Dna. Daniela Lozano Serna

Cuarenta e cinco

SI

D. Jacobo Vázquez Encina

Trinta e un

SI

Representantes dos Pais e Nais do alumnado

Nome e Apelidos

Nº de votos

Electo

D. Carlos A. Gómez Babío

oito

SI

Representante do Persoal de Administración e Servizos.

Nome e APELIDOS

Nº de Votos

Electo

Dna. Maria del Carmen Lozano Mouzo

oito

SI

Contra a presente proclamación de candidatos elixidos poderase presentar por un prazo de 15 días reclamación perante a Xefatura Territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Coruña. 

 

MODIFICACIÓNS AO CALENDARIO E PROCLAMACIÓN CANDIDATOS AO CONSELLO ESCOLAR 2016

Enviado por prof_mvr o Ven, 18/11/2016 - 04:56

Acordos tomados na segunda reunión da xunta electoral para eleccións ao Consello Escolar 2016

1º Modificar a data de votación dos sectores de alumnado, pais/nais/titores e Persoal de Administración e servicios ao coincidir cunha convocatoria de folga de alumnado, fixando como data de votación o 23 de novembro de 2016 de 11:00 a 13:00 e de 18:00 a 20:00

2º Admitir e proclamalas candidaturas presentadas polos distintos sectores segundo se indica de seguido:

Persoal de Administración e Servicios:

Dna. Carmen Lozano Mouzo

Alumnos:

D. Jacobo Vázquez Encina (ASIA)

D. Juan Diego Couceiro Bañol (3EA)

Dna. Daniela Lozano Serna (4EB)

Profesores:

D. Ceferino López Cabarcos

Dna. Berta Vaquero Lastres

D. Jose Luis Vilariño Brea

D. Eloy Alonso Lera

Dna. Adela Otero Abrodos

Pais e Nais de alumnos:

Dna. Clementina COELLO BLANCO

D. Carlos Antonio Gómez Babío

 

3º Aprobar e publicar definitivamente os distintos censos electorais.

4º Aprobar os modelos de papeletas e sobres de votación. Nas papeletas con membrete do Instituto, figurarán a relación alfabética dos nomes dos candidatos (a sinalar cun equis no acto da votación). Os sobres serán todos iguais, de cor amarelo.

5º Seguidamente, en virtude das disposicións legais en vigor o Director e Presidente da Xunta Electoral procede a dalas instruccións oportunas para designar mediante sorteo os compoñentas das distintas mesas electortais, coa previsión de suplentes. O resultado do sorteo será comunicado aos interesados.

CONVOCATORIA ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR 2016

Enviado por prof_mvr o Mér, 09/11/2016 - 06:37

Con data 8 de novembro de 2016 a XUNTA ELECTORAL aprobou o calendario do proceso de eleccións ao consello escolar.

Nas seguintes ligazóns poden consultarse os seguintes documentos

 1. Calendario
 2. Convocatoria elección representantes do alumnado
 3. Convocatoria elección representantes pais/nais/titores
 4. Documento para a presentación de candidaturas do alumnado
 5. Documento para a presentación de candidaturas pais/nais/titores

RECÓRDASE QUE O PRAZO PARA A PRESENTACIÓN É DO 9 AO 16 DE NOVEMBRO.

AS VOTACIÓNS TERÁN LUGAR O 24 DE NOVEMBRO de 11:00 a 13:00 e de 18:00 a 20:00

CALENDARIO EXAMES 1ª AVALIACIÓN CICLOS FORMATIVOS A DISTANCIA CURSO 16-17

Enviado por prof_mvr o Xov, 03/11/2016 - 07:23

No ficheiro adxunto, pódense consultar as datas e horas dos exames da 1ª avaliación dos Ciclos Formativos a Distancia de Xestión Administrativa e Administración e Finanzas

INFORMACIÓN ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR

Enviado por prof_mvr o Mér, 26/10/2016 - 05:15

Consulta a información relativa as eleccións ao consello escolar

RESOLUCIÓN PROBLEMAS NO ACCESO Á PLATAFORMA DA FP A DISTANCIA

Enviado por prof_mvr o Mér, 28/09/2016 - 07:49

A través da Unidade de Atención a Centros (UAC) estanse a recibir moitas incidencias do alumnado derivadas de que afirman non ter recibido correo electrónico para a activación dunha conta de usuario para acceder á Plataforma de Teleformación. Para aclarar esta situación:

 • Este ano a maior parte do alumnado xa ten creada unha conta de usuario do dominio @edu.xunta.es derivada do uso da aplicación informática que debían empregar no proceso de admisión, polo que non recibirán novos correos electrónicos coas claves para a creación dunha nova conta de usuario.
 • Soamente o alumnado que non teña creada a conta de usuario durante o proceso de admisión ou ben que non dipuxese dunha por outros motivos, será o que reciba un correo electrónico coa indicación de crear unha conta de usuario.
  • Se o/a alumno/a non recibiu o correo, debe comprobar o cartafol SPAM, xa que en ocasións certos xestores de correo o moven a esa localización.
  • No caso de non recibir este correo electrónico, o/a alumno/a debe poñerse en contacto coa Unidade de Atención a Centros (UAC) a través do teléfono 881 99 77 01, ou ben do correo electrónico uac@edu.xunta.es, para que verifique o seu caso particular.

 

Lémbrase tamén o enderezo da Plataforma de Teleformación, Nova Plataforma de Teleformación: FPaDistanciaAbertas as fichas de solicitude de 'Idiomas en Secundaria'

Enviado por prof_mvr o Mar, 27/09/2016 - 08:49

      Accede á Ficha de Idiomas en Secundaria para facer a túa inscrición. O prazo remata o 30 de setembro. O día 3 de outubro serán publicados os listados de admitidos.

AVISO: O programa mostra un problema dende algúns navegadores de certificado de seguridade. Debe pulsarse a opción

Continúa en esta página web (no recomendado)

( categories: )

CONSULTA DE LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 16-17

Enviado por prof_mvr o Mér, 06/07/2016 - 06:04

No seguinte ENLACE servizos.fernandowirtz.com/librosdetexto pódese acceder á aplicación para a consulta de libros de texto do vindeiro curso 16-17.

Unha vez na web temos que seleccionar ENSINO e CURSO

ACCESO PROGRAMACIÓNS

Enviado por prof_mvr o Xov, 02/06/2016 - 07:24

No ligazón servizos.fernandowirtz.com/programacions pódense consultar as programación das asignaturas e módulos impartidos no centro.

Próximamente se publicarán as correspondentes ao curso 16-17 adaptadas á normativa actual vixente

Distribuir contido