CICLOS LIBERADOS OU CON PRAZAS VACANTES

Enviado por prof_mvr o Xov, 21/07/2016 - 15:11

Consultar en http://www.edu.xunta.es/fp/ciclos-liberados-convocatoria-2016-17

No noso centro son as seguintes, recordamos que a matriculación é nestes casos por orde de chegada a secretaría.

As persoas que desexen matricularse en prazas liberadas (vacantes) empregarán o anexo I (para o réxime ordinario) ou o anexo II (para réxime de adultos), segundo corresponda, da orde do 15 de xullo de 2016 de admisión.

 

( categories: )

ADMISIÓN CICLOS: LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITANTES E 1ª ADXUDICACIÓN

Enviado por prof_mvr o Lun, 18/07/2016 - 13:16

O día 19 de xullo publícanse as listaxes definitivas de solicitudes admitidas e excluídas do proceso de admisión á ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional. Tamén se publican as listaxes de prazas adxudicadas da 1ª adxudicación ordinaria e comeza o período de matrícula desta adxudicación.

Matrícula

As persoas con praza adxudicada, para formalizar a matrícula, empregarán:

O IMPRESO DE MATRÍCULA NON É NECESARIO LEVALO AO CENTRO. NA SECRETARÍA IMPRIMIRÁN O MESMO PARA TODO O ALUMNADO DESTE PROCESO

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADXUNTARÁ CO IMPRESO DA MATRÍCULA

(Será válida a documentación entregada para a solicitude de preinscripción se foi entragada no noso centro.)

- TRES Fotografias, tamaño “carnet”, (nome e apelidos ó dorso) e pegar unha no carnet escolar - Resguardo da Solicitude de admisión

- Fotocopia do Documento Nacional de Identidade (DNI).MAIS ORIXINAL PARA A SÚA COMPULSA)

- Documentación acreditativa dos estudios realizados se non foi entragada no noso centro na admisión, débese presentar os orixinais para a súa compulsa.

- Os alumnos ou alumnas menores de VINTEOITO anos, abonarán na conta de  ABANCA Nº: ES24-2080-0058-1430-4000-6317, Urbana nº 20, o importe do Seguro Escolar, que ascende a 1,12 Euros, antes de formalizala matrícula, xuntando o resguardo xustificativo do ingreso.

- Se non presenta a documentación o interesado: AUTORIZACIÓN EXPRESA e DNI do interesado e o representante

 

 NOTA: O alumnado do réxime para persoas adultas pode non matricularse agora e facer reserva de matrícula vía WEB tal e como se explica máis adiante.

As persoas sen praza adxudicada que desexen matricularse en prazas liberadas (vacantes) empregarán o anexo I (para o réxime ordinario) ou o anexo II (para réxime de adultos), segundo corresponda, da orde do 15 de xullo de 2016 de admisión.

A solicitude de matrícula só se pode efectuar no centro no que se ten a praza adxudicada.

Renuncia
Para a renuncia á adxudicación de praza do réxime ordinario tamén se empregará "Modelo solicitude matrícula_renuncia_ordinario_2016_VF.pdf" marcando a renuncia. A renuncia pódese tramitar en calquera centro con prazas de formación profesional sostidas con fondos públicos.

A renuncia á adxudicación de praza do réxime ordinario tamén se poderá realizar vía web, polos propios solicitantes, seguindo as instrucións que se xuntan.

Reserva de matrícula do réxime para persoas adultas
No réxime para as persoas adultas, tanto na modalidade presencial como na modalidade a distancia, poderase efectuar reserva de matrícula vía web, coa finalidade de ter que acudir unha soa vez ao centro para efectuar a matrícula dos módulos reservados. Xúntase instrucións sobre o procedemento de reserva.


Instrucións xerais 
Modifícanse puntualmente as instrucións xerais de admisión (apartados 7.1 e 8), no relativo ao modelo de solicitude de matrícula (e renuncia no caso do réxime ordinario) para persoas con praza adxudicada.


Todos os documentos e instrucións,  estarán dispoñibles en www.edu.xunta.es/fp.
Tamén estarán habilitados para o alumnado os servizos de consulta de solicitude (historial), renuncia vía web e reserva de matrícula do réxime para as persoas adultas.

HORARIOS CICLOS FORMATIVOS ADULTOS PRESENCIAL CURSO 2016-17. CORRECCIÓN DE ERROS II

Enviado por prof_mvr o Lun, 18/07/2016 - 09:20

Nos seguintes enlaces pódense consultar os horarios para os grupos dos réximes de adultos na modalidade presencial

O alumnado pode consultar os mesmos para evitar incompatibilidades horarias na súa matrícula modular.

Administración Sistemas Informáticos en rede

Desenvolvemento Apliacións Web

Xestión Administrativa

Administración e Finanzas

 

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS/EXCLUIDOS FONDOLIBROS 1º E 3º DE ESO CURSO 16-17 e INSTRUCCIÓN AXUDAS-LIBROS 2º e 4º

Enviado por prof_mvr o Lun, 18/07/2016 - 05:04

Pulse no enlace para listaxe de ADMITIDOS

Pulse no enlace para listaxe de EXCLUIDOS

As reclamacións poden presentarse ata o vindeiro martes 19 de xullo

En canto as AXUDAS, ya están a disposición os cheques correspondentes para aqueles que cumprindo as condicións e tendo  xa entregaran os materiais recibidos no ano anterior.

 

MATRÍCULA ABERTA PARA ALUMNADO CON SÓ FCT e/ou PROXECTO

Enviado por prof_mvr o Mér, 13/07/2016 - 06:24

Xa esta aberto o prazo para formalizar á matrícula dos alumnos que tan só teñen a FCT e/ou Proxecto. Faráse preferiblemente antes do vindeiro 19 de Xullo.

Non é necesario cubrir ningún impreso, xa que como indica a normativa nestes casos o impreso de solicitude é de matrícula ao mesmo tempo.

A documentación a entregar polo tanto é a seguinte:

  • Alumnos do centro: 1 fotografía tamaño carnet co nome pola parte traseira)
  • Alumnos prodecentes doutro centro: 2 fotografías tamaño carnet co nome pola parte traseira)
  • Os menores de 28 anos resgardo do ingreso na conta de ABANCA nº: ES24-2080-0058-14-3040006317 da cantidade de 1,12 € en concepto de pago do seguro escolar.
  • Carnet escolar (recóllese en conserxería)

Exención da FCT:

O alumnado que vaia solicitar a exención do módulo de FCT entregará este IMPRESO cuberto xunto coa documentación correspondente. Tamén pode recollerse na conserxería.

CALENDARIO EXAMES CONVOCATORIA DE SETEMBRO ESO E BACHARELATO

Enviado por prof_mvr o Ven, 08/07/2016 - 08:50

Neste ENLACE pódense consultar os calendarios de exames da convocatoria de setembro para ESO e BACHARELATO

CONSULTA DE LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 16-17

Enviado por prof_mvr o Mér, 06/07/2016 - 07:04

No seguinte ENLACE servizos.fernandowirtz.com/librosdetexto pódese acceder á aplicación para a consulta de libros de texto do vindeiro curso 16-17.

Unha vez na web temos que seleccionar ENSINO e CURSO

MATRÍCULA NO 2º CURSO DE CICLOS FORMATIVOS RÉXIME ORDINARIO (Excepto SO FCT e/ou PROXECTO)

Enviado por prof_mvr o Mér, 06/07/2016 - 06:48

Todos os alumnos que solicitaron praza nalgún dos 2º cursos do réxime ordinario ESTAN ADMITIDOS.

Á matricula pode facerse na secretaría do centro antes do día 11 de xullo entregando a seguinte documentación:

  • IMPRESO de matricula. Pode descargarse dende o enlace ou ben recollerse en conserxería.
  • Carnet escolar (recóllese en conserxería)
  • Os menores de 28 anos resgardo do ingreso na conta de ABANCA nº: ES24-2080-0058-14-3040006317 da cantidade de 1,12 € en concepto de pago do seguro escolar.
  • 2 fotografías tamaño carnet (3 os alumnos procedentes doutro centro) co nome pola parte posterior

O alumnado que solicitou so FCCT e/ou PROXECTO fará a matrícula nos vindeiros dias. (Anunciarase nesta web)

RECOMENDACIÓNS MATRÍCULA MODULAR

Enviado por prof_mvr o Mér, 29/06/2016 - 06:09

RECOMENDACIÓNS PARA A MATRÍCULA MODULAR EN ADULTOS PRESENCIAL (Información acerca de módulos que debo ter cursados antes de facer a matrícula en outros etc.)

Xestión administrativa

Administración e Finanzas

Administación de sistemas informáticos

Desenvolvemento de aplicacións web

Distribuir contido