Convocatoria do fondo solidario de libros de texto e axudas para libros de texto e material escolar

Enviado por prof_mvr o Mér, 24/05/2017 - 07:08

No DOG do día 22 de maio de 2017 publícase a Orde do 16 de maio de 2017 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2017/18.

As solicitudes deberán presentarse presencialmente preferiblemente no centro docente ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, utilizando o formulario Solicitude (Anexo I) tamén dispoñoble na secretaría do centro.

O prazo finaliza o 23 de xuño de 2017.

Pódese consultar toda a información en http://www.edu.xunta.gal/portal/fondolibros

RECLAMACIÓNS AS CUALIFICACIÓNS NO 2º CURSO DE BACHARELATO.

Enviado por prof_mvr o Lun, 22/05/2017 - 03:38

Segundo a instrucción CUARTA da Resolución da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se desenvolve a Orde do 22 de abril de 2010, pola que se establece o procedemento que cómpre seguir nas reclamacións das cualificacións outorgadas no segundo curso do Bacharelato establecido na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, para o curso 2016/2017,

 Esta dirección procede a publicar os plazos a cumplir no caso de presentar reclamacións contra as cualificacións otorgadas no 2º curso de bacharelato na convocatoria ordinaria no curso 2016-17.

DATA

HORA

 

23 e 24 de maio

Ata as 14:00

Reclamacións por escrito ante o centro.

Presentar na secretaría.

25 maio

11:00

Notificación por parte da dirección da resolución á reclamación presentada. No despacho de dirección.

26 de maio

Ata as 12:00

Reclamacións por escrito ante a Comisión de supervisión.

Presentar na secretaría.

( categories: )

EL PAÍS DE LOS ESTUDIANTES

Enviado por prof_mvr o Lun, 15/05/2017 - 05:45

En el siguiente enlace puedes consultar la edición elaborada por los alumnos de Lengua Castellana  dentro del programa "El País de los Estudiantes". 

http://estudiantes.elpais.com/periodico-digital/ver/equipo/1263

MEDIACIÓN ESCOLAR

Enviado por prof_mvr o Mar, 09/05/2017 - 08:31

Consulta neste DOCUMENTO todo o relativo ao equpo de mediación escolar do centro.

 

ADMISIÓN ALUMNADOESO E BACHARELATO. LISTAXES DEFINITIVOS

Enviado por prof_mvr o Mar, 25/04/2017 - 13:17

Segundo o indica o artigo 31 da ORDE do 12 de marzo de 2013 procédese á publicación das listaxes definitivas.

De conformidade co anterior artigo 30.3, as persoas interesadas poderán consultar as listaxes definitivas coa puntuación desglosada dos criterios de baremo na secretaría do centro.

Contra a relación definitiva, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da xefatura territorial, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación( 13 de maio de 2017).

 

CALENDARIO EXAMES 3ª AVALIACIÓN e FINAL DOS CICLOS FORMATIVOS A DISTANCIA CURSO 16-17

Enviado por prof_mvr o Mér, 29/03/2017 - 07:21

No ficheiro adxunto, pódense consultar as datas e horas dos exames da 3ª avaliación e avaliación Final dos Ciclos Formativos a Distancia de Xestión Administrativa e Administración e Finanzas

INSTRUCCIÓNS PARA A PETICIÓN DE DOCUMENTOS OU SOLICITUD DE PROCEDEMENTOS CANDO NON SE PODE ACUDIR PERSOALMENTE Á SECRETARÍA DO CENTRO .

Enviado por prof_mvr o Mér, 15/03/2017 - 09:00

Co fin de asegurar a identidade das persoas que non pudindo acudir ao centro para a realización de trámites diversos establécense TRES canles para a resolución dos mesmos:

  1. Autorización a terceras persoas: Presentaráse un escrito onde se reflexe o trámite a realizar e nome, apelidos e DNI das persoas que autorizan e autorizadas. Aportaráse copia do DNI do solicitante.

  2. Solicitude por medio dun correo electrónico corporativo da Consellería de Educación, e dicir co formato xxxx@edu.xunta.es

  3. Escrito enviado nun arquivo en formato PDF e que incorpore una firma dixital (Certificado FNMT ou  certificado do DNI electrónico)

v

RECOLLIDA DE TÍTULOS

Enviado por prof_mvr o Ven, 10/03/2017 - 08:53

Todos os alumnos que solicitaron calquer TITULO académico antes do 31  de decembro de 2014, poden pasar a recollelo por esta secretaría en horario de 9:00 a 14:00.

Distribuir contido