Participación no fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar

Informamos que dende o día 20 de maio, e ata o 21 de xuño, está aberto o prazo para solicitar a participación no fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar.
As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado (ED330B-anexos I e II) accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal
A orde que regula este procedemento é:

Páxinas