Bolsas ERASMUS

O IES Espiñeira, convoca o proceso selectivo para asignar bolsas de mobilidade dentro do Programa Erasmus+, destinadas a estudantes de ciclos formativos de grao medio recentemente titulados para realizar prácticas en países europeos. Estas bolsas están destinadas a estudantes de ciclos formativos de grao medio, que obtiveran o título en decembro do 2019 ou que o fagan en xuño do 2020 para realizar as prácticas de marzo a xuño de 2020.

O prazo de inscrición será ata o 17 de febreiro de 2023.

Eleccións Consello Escolar

O día 29 de novembro terán lugar as eleccións ao Consello Escolar do IES Espiñeira.

Este ano renovaranse:

  • Tres membros representantes de nais e pais (Un deles reservado a un membro da ANPA)
  • Dous membros representantes do profesorado
  • Un membro representante do alumnado
  • Un membro representante do P.A.S
  • Membro do Concello (Membro nominal, non electo)

Para o desenvolvemento do proceso electoral, a mañá do mércores 2 de novembro, reunida a xunta electoral, acordouse:

Páxinas