O Centro

Denominación: I.E.S. ESPIÑEIRA

Domicilio: Lg Espiñeira s/n . (ao lado do centro de xardineira de Espiñeira).
15930 Boiro ( A Coruña)

Teléfonos de contacto: 881 86 66 30

FAX: 881 86 66 38

Correo Electrónico: ies.espineira@edu.xunta.es