ESO/BAC

OFERTA FORMATIVA:

ESO:

1º ESO.

2º ESO.

3º ESO.

4º ESO.

3º- 4ºPDC. Financiado polo FSE.

BACHARELATO.
Bacharelato Humanidades e Ciencias Sociais.
Bacharelato Ciencias e Tecnolóxico.

Normativa Reclamacións:

Orde 2 de marzo, 2021(Normativa xeral)

Circular 1, 2022(Instruccións e calendario reclamacións curso 21-22)

Normativa Avaliación, Promoción, Titulación:

Orde 25 de xaneiro, 2022

Normativa LOMLOE ESO

Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.