COVID 19 

   › Plan de adaptación
        (CURSO 2021-2022)                  

        PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
EDIXGAL MOODLE ABALAR  
          
REDES   VIDEOCONFERENCIA
     
Falemos

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA FÍSICA E QUÍMICA

Esta é a programación didáctica completa feita polo departamento de FeQ para este curso 2021-22 para as materias que lle son propias.

AdxuntoTamaño
PROGRAMACIÓN FeQ 2021-22.pdf1.67 MB