COVID 19 

   › Plan de adaptación
        (CURSO 2021-2022)                  

        PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
EDIXGAL MOODLE ABALAR  
          
REDES   VIDEOCONFERENCIA
     
Falemos

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CAAP

Esta é a programación completa da materia de Ciencias Aplicadas á actividade Profesional (CAAP) para o curso 2021-22

AdxuntoTamaño
programación didáctica CAAP 2021-22.pdf763.45 KB