COVID 19 

> Plan de adaptación
Plan de continxencia
Horarios para o ensino 
a distancia    

    

    PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
EDIXGAL MOODLE ABALAR  
          
REDES   VIDEOCONFERENCIA
     
Falemos

 

Plan de adaptación á situación covid 19 no curso 2021-2022

 

 

Plan de adaptación
2021-2022 

 

     

 PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID-19
NOS CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA
PARA O CURSO 2021-2022     
                 
VERSIÓN 20/05/2022 

 

Directrices sobre o uso das máscaras no ámbito educativo
na Comunidade Autónoma de Galicia
- 21/04/2022

 

Carta ás familias:

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ANEXO I.- Normas para o uso da Aula de Informática
ANEXO II.- Normas para o uso da Aula de Tecnoloxía
ANEXO III.- Protocolo de Educación Física
ANEXO IV.- Actuacións na Biblioteca
ANEXO V.- Medidas do departamento de Orientación 
               Normas específicas para o alumnado NEE-NEAE

 

OUTROS DOCUMENTOS

  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

OFICIAL

 

 

 

  

AdxuntoTamaño
Plan de adaptación á situación covid 19 no curso 2021-2022.pdf1.88 MB
Diapositivas Protocolo covid.pdf4.1 MB
Diapositivas Protocolo covid.odp2.08 MB
Uso da máscara.pdf197.34 KB