COVID 19 

   › Plan de adaptación

   › Plan de continxencia

   › Documentos                          

        PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
EDIXGAL MOODLE ABALAR  
          
REDES   VIDEOCONFERENCIA
     
Falemos

 

Conversas na biblioteca (Tempo de lembranzas)

No Día do Libro, lembramos o encontro na biblioteca co historiador Miguel A. Rodríguez, autor da obra publicada polo Concello este ano co motivo do 70 aniversario da traxedia da lancha de Mugardos; e María Victoria, supervivente do accidente.