Saltar navegación.
Inicio
Abride escolas e se pecharán cárceres

Calendario convocatoria extraordinaria 1º e 2º Bacharelato

Calendario da convocatoria extraordinaria en 1º e 2º de Bacharelato.

Calendario 1º Bacharelato

Calendario 2º Bacharelato

 

 

Convocatoria dos premios extraordinarios de ESO ao rendemento académico correspondentes ao curso 2023-2024

O 7 de xuño, iníciase o período de presentación de solicitudes para participar nos premios extraordinarios de ESO ao rendemento académico 2023-2024 (código de procedemento ED311D) cuxa orde de convocatoria foi publicada no DOG o pasado 6 de xuño.

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes e rematará o 8 de xullo.

Pode acceder a máis información desta convocatoria na aplicación PremiosEdu (https://www.edu.xunta.gal/premiosedu), no portal educativo (https://www.edu.xunta.gal) e na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal), introducindo na caixa de busca o código de procedemento ED311D.

Achégase unha folla informativa coas novidades e características máis relevantes desta convocatoria e con consellos prácticos sobre o proceso de solicitudes.

a) A forma máis aconsellable de cubrir as solicitudes é mediante o emprego da aplicación PremiosEdu, deseñada para facilitar este procedemento. Unha vez cuberta, a aplicación permite tanto a presentación da solicitude na sede electrónica a través dun enlace directo, como a presentación presencial (por exemplo, nun rexistro) imprimindo o Anexo I cos datos introducidos. 

b) Posto que na meirande parte dos casos o alumnado é menor de idade non emancipado, nas solicitudes debe constar como representante un dos seus pais, nais ou titores/as legais, que ademais asinará as solicitudes. 

Información

 

Matrícula curso 2024-25

MATRÍCULA PARA O CURSO 2024-2025

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA A MATRÍCULA (Ver PDF) 

 Horario de 9:00 a 13:00 h 

1º BACHARELATO (Ordinario e  Adultos): 28  de xuño e 1,2 xullo

2º BACHARELATO (Ordinario e Adultos): 26 e 27  de xuño

3º e 4º ESO:  3 e 4 de xullo

1º e 2º ESO : 5 e 8 de xullo

CICLOS (alumnado que xa está cursando estas ensinanzas neste centro que pasa de 1º curso a 2º ou repetidores por primeira vez de 2º curso): Do 24 de xuño as 9:00 horas ata o 4 de xullo ás 13:00 horas

Nota: o sobre cos documentos para formalizar a matrícula, recolleránse na Conserxaría do centro, daráse un so por alumno/a.

Impresos matrícula 2 Bac

Impreso matrícula Artes 2Bac

Impreso matrícula CCSS 2Bac

Impreso matrícula Humanidades 2Bac

Impreso matrícula Ciencias e tecnoloxía 2Bac

Impresos de matrícula 1Bac

Impreso matrícula Artes 1Bac

Impreso matrícula CCSS 1Bac

Impreso matrícula Humanidades 1Bac

Impreso matrícula Ciencias e tecnoloxía 1Bac

Impresos de matrícula ESO

Impreso matrícula 4 ESO

Impreso matrícula 3 ESO

Impreso matrícula 2 ESO

Impreso matrícula 1 ESO

Calendario exámenes finais Ciclos formativos

Calendario das probas finais nos ciclos formativos impartidos no centro.

Calendario

Calendario reclamacións ás cualificacións ESO, 1º Bacharelato e ciclos

Calendario fin de curso co proceso de reclamación ás cualificacións da avaliación ordinaria (ESO, 1º Bacharelato) e da avaliación extraordinaria en 1º Bacharelato.

Calendario

Modelo reclamación ante o centro         Modelo reclamación ante Xefatura Territorial

Concurso de bd de humor Demo Pequeno, Museo Humor Fene

I Premio Concurso "SOMOS RURAL"

Información axudas libros e material escolar 2024-25

INFORMACIÓN AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR DESTINADAS AO ALUMNADO MATRICULADO EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA EN CENTROS DOCENTES SOSTIDOS CON FONDOS PÚBLICOS PARA O CURSO ESCOLAR 2024/2025.

Enlace web Xunta

Información

Calendario Probas libres Ciclos Formativos

ABAU convocatoria ordinaria

Información para a solicitude do título de Bacharel e a documentación e tasas para as probas da ABAU 2024.

Arquivo información

 

Acreditación en competencias dixitais

Ver as instrucións para a acreditación das competencias dixitais do alumnado que cursa ensinanzas de 2º curso de formación profesional e 2º curso de bacharelato para persoas adultas. Data límite 22 de maio. Exames a mediados de xuño. Ver correción de erros do 21 de maio.

Convocatoria dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2023-2024

O 29 de abril, iníciase o período de presentación de solicitudes para participar nos premios extraordinarios de bacharelato 2023-2024 (código de procedemento ED311A) cuxa orde de convocatoria publicouse no DOG o pasado 26 de abril.

O prazo de presentación de solicitudes comezará hoxe, 29 de abril e rematará o día 28 de maio de 2024.

Achégase unha folla resumo das características do premio con indicacións importantes sobre como realizar a solicitude desde a aplicación de PremiosEdu ou desde a Sede electronica. 

Pode acceder á información desta convocatoria na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal), introducindo na caixa de busca o código de procedemento ED311A ou ben  en PremiosEdu (https://www.edu.xunta.gal/premiosedu/)

Axudas para alumnos con NEAE para o curso 2024-2025

Poderán solicitar as axudas os alumnos que non superen unha determinada renda e/o patrimonio familiar e que presenten necesidade específica de apoio educativo derivada de discapacidade ou trastornos graves de conduta ou trastornos graves da comunicación e da linguaxe asociada a necesidades educativas especiais e que se atopen cursando en centro específico, en unidade de educación especial de centro ordinario ou en centro ordinario que escolarice alumnos que presentan necesidades educativas especiais, algún dos niveis educativos non universitarios. Así mesmo, poderán solicitar as axudas os alumnos con TEA e os alumnos con necesidade específica de apoio educativo asociado a altas capacidades.

Ligazón para solicitude

O prazo de presentación de solicitudes: dende o 30 de abril ao 13 de setembro de 2024.

Extracto da Resolución do 12 de abril de 2024, da Secretaría de Estado de Educación, pola que se convocan axudas para alumnos con necesidade específica de apoio educativo para o curso académico 2024-2025.

Calendario reclamacións cualificacións finais segundo bacharelato

Instrucións de prazos e procedemento para as reclamacións das cualificacións finais no segundo curso de bacharelato ou da decisión de titulación nesta etapa educativa.

 Instrucións                                                                                          Calendario

 

 Modelo reclamación ante o centro          Modelo reclamación ante a Xefatura Territorial

 

Listaxe de novo alumnado admitido

Pódese consultar presencialmente no taboeiro da entrada, vía telemática na sede electrónica ou en "Admisión alumnado":

Pendentes ESO 3ª avaliación

As probas de materias pendentes da ESO comezarán o mércores 22 de maio. Ver calendario en PDF.

 

 

Concursos

Concurso de microrrelatos, micropoesía e microteatro:

Resumo das bases

Concurso de fotografías históricas: