Informática

Ciclo de grao medio "Sistemas Microinformáticos e Redes"

 O departamento de Informática ofertavos o ciclo de grao medio de "Sistemas Microinformáticos e Redes". É un ciclo novo, de 2000 horas de duración cun plano de estudos actualizado centrado nas seguintes areas:

- Desenvolvemento web
- Instalación e administración de redes de ordenadores
- Hardware
- Sistemas operativos monousuario e multiusuario
- Ofimática e multimedia

Coma outros ciclos de grao medio, é totalmente gratuito, accédese ao rematar a ESO, ten unha duración de dous anos e  ínclue 400 horas de prácticas en empresa.  

As prácticas pódelas desenvolver na comarca, noutras vilas ou mesmo no estranxeiro.

 

Equipo docente 2018-2019:

Fernando Rodríguez Diéguez - Coordinador FCT + Titor 2º CM SMR

Ana Belén Veloso Rodríguez - Secretaria

María del Mar Senra Martul

Cristina Díaz Busch - Titora 1º CM SMR

María José Mosquera García - Titora 2º FPB

Lara López Pena - Titora 1º FPB

Carmen Mª Gómez Recouso - Xefa de departamento

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas frecuentes:

Que se aprende a facer?
Instalar, configurar e manter sistemas microinformáticos, illados ou en rede, así como redes locais en pequenos contornos, asegurando a súa funcionalidade e aplicando os protocolos establecidos de calidade, seguridade e respecto polo medio.

 

Onde se realiza o traballo?
En empresas do sector de servizos dedicadas á comercialización, á montaxe e á reparación de equipamentos, redes e servizos microinformáticos en xeral, como parte do soporte informático da organización, ou en entidades de calquera tamaño e calquera sector produtivo que utilicen sistemas microinformáticos e redes de datos para a súa xestión.

 

En que postos de traballo?
Técnico/a instaladora/a ou reparador/a de equipamentos informáticos. Técnico/a de soporte informático. Técnico/a de redes de datos. Reparador/a de periféricos de sistemas microinformáticos. Comercial de microinformática. Operador/a de teleasistencia. Operador/a de sistemas.

 

Cales son os módulos deste ciclo?

Módulos

Horas

Aplicacións ofimáticas

240

Aplicacións web

123

Empresa e iniciativa emprendedora

53

Formación e orientación laboral

107

Formación en centros de traballo

410

Montaxe e mantemento de equipamentos

240

Redes locais

213

Seguridade informática

140

Servizos en rede

157

Sistemas operativos en rede

157

Sistemas operativos monoposto

160

 

Que título se obtén?
Técnico en sistemas microinformáticos e redes.

 

A que outros estudos se pode acceder?
Acceso directo ao bacharelato e a calquera outro ciclo formativo de grao medio e, mediante proba, aos ciclos de grao superior.

 

Distribuir contido