Acreditación da competencia dixital para o alumnado que cursa 4º ESO e 2º BACHARELATO (inscrición ata o 15-03 na secretaría)

Enderezo: Av. da Ponte, 102, 36215 Vigo, Pontevedra  
  
Horario de clases:


            De luns a venres de 8:40 a 14:10 horas
            Luns: 16:50 a 18:30 horas
            Recreo: 11:10 a 11:40 horas
 
Horario de oficinas:

             De luns a venres de 9:00 a 14:00 horas
 
Horario de visitas: 
         
            Prégase pedir cita previa
 
Correo electrónico: ies.carlos.casares@edu.xunta.gal
             Conserxería: 886 12 04 29
         Secretaría: 886 12 04 30
 
 

 

 

 
   
   
     

ANPA

 

 

 

 

 

VIAXES FIN DE CURSO  

 

 

 

Aberto o prazo para inscribirse nas probas de certificación do nivel intermedio de competencia dixital.

Está destinado:

- Aos alumnos/as de 4º ESO que desexen obter a acreditación do nivel intermedio, a maiores da acreditación do nivel de iniciación que condece o propio titulo da ESO.

- E o alumnado de 2º de Bacharelato que desexen obter a acreditación do nivel intermedio no dominio 4, ademáis das propias que otorga o titulo de bacharelato (A obtención do título de bacharel acredita que a alumna ou o alumno ten os o nivel intermedio nos dominio 1, 2, 3 e 5 de competencia dixital).  

REQUISITOS: 

a) Estar matriculado en 4º de educación secundaria obrigatoria para presentarse á proba específica que acredita as competencias dixitais de nivel intermedio.

b) Estar matriculado en 2º de bacharelato para presentarse á proba específica que acredita a área de dominio 4 de competencias dixitais de nivel intermedio. 

 PRAZO: finaliza o 16 de marzo, polo que a entrega deberá facerse antes do venres 15 na secretaría do centro

 SOLICITUDE: 

O alumnado de 4º de educación secundaria obrigatoria e o alumnado de 2º de bacharelato que desexe realizar a proba específica solicitará a súa inscrición empregando o modelo establecido no anexo IV , que poden solicitar en secretaría. 

 

CONVOCATORIA DAS PROBAS ESPECÍFICAS

a) A proba específica que acredita a área de dominio 4 de nivel intermedio realizarase durante o mes de abril.

b) A proba específica que acredita o nivel intermedio realizarase durante o mes de maio.

Para máis información premede no seguinte link. 

Resolución de 28 de febrero de 2024, por la que se dictan instrucciones para la acreditación de las competencias digitales del alumnado que cursa enseñanzas de educación secundaria obligatoria y bachillerato de Galicia en el curso 2023/24