Usuario: Acceso

INSTRUCIÓNS PARA OS DÍAS DE ESTANCIA NA CASA DO ALUMNADO CON MOTIVO DO CORONAVIRUS

Ante a situación para o vindeiros días, informamos das medidas para continuar, no posible, coa actividade educativa.

Temos habilitadas, na aula virtual do instituto (https://www.edu.xunta.gal/centros/iescarloscasares/aulavirtual/) unha clase para cada grupo, co nome do propio grupo e a extensión COVID-19. Deste xeito, haberá un grupo 1º ESO A-COVID-19, 1º ESO B-COVID19, … así, con cada un dos diferentes cursos e grupos. Nesa aula virtual estarán aloxados os documentos e indicacións de cada docente para a súa materia. Recoméndase entrar con periodicidade na aula virtual pois o profesorado poderá engadir, ao longo destes días de peche do centro, varias veces documentación e traballos. Nalgúns casos, xa o docente acordou co alumnado continuar co traballo na súa propia aula virtual ou por outro medio.

O acceso ás aulas virtuais non ten contrasinal, polo que débese entrar como convidado.

No instituto permanecerá, de 10 a 13 horas, como indican as instrucións da Xunta, unha persoa do equipo directivo e o profesorado estará localizable por se fose precisa algunha aclaración. 

 

Un saúdo,

O Equipo Directivo

 

Volver arriba