Usuario: Acceso

Calendario de setembro

Calendario de setembro

 

LUNS 3

Exames de convocatoria extraordinaria

MARTES 4

Exames da convocatoria extraordinaria

MÉRCORES 5

Avaliacións

Entrega de notas de 2º BACH, 1º e 2º ESO

XOVES 6

Entrega de notas 3º e 4º ESO e 1º BACH ás 10h.

Comeza o prazo de reclamacións

VENRES 7

Fin do prazo de reclamacións

Asinado de actas

Claustro

LUNS 10

Fin do prazo de matrícula extraordinaria

 

LUNS 17

Comezo do curso

Último día para a entrega das programacións didácticas

MARTES 12, MÉRCORES 13 E XOVES 14

Celebración da ABAU

 

 

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA MÉRCORES 5 SETEMBRO 2018

 

 

MAÑÁ

09:00-09:05

PENDENTES 1º BACH.

09:05-09:15

2º BACH F

09:15-09:25

2º BACH E

09:25-09:40

2º BACH D

09:40-10:00

1º ESO A

10:00-10:20

1º ESO B

10:20-10:40

1º ESO C

11:00

ENTREGA NOTAS 2º BACH E 1º ESO

11:00-11:30

2º ESO A

11:30-12:00

2º ESO B

12:00-12:30

2º ESO C

12:30-12:45

2º ESO A-PMAR

12:45-13:00

3º ESO A-PMAR

13:15

ENTREGA NOTAS 2º ESO

 

1º ESO

 

 

8:40-10:05

10:05-11:30

11:30-12:55

12:55-14:25

16:30-18:00

18:00-19:30

Luns 3

Ciencias Sociais

Ciencias da Natureza

Educación Plástica e Visual

(Entrega de traballos)

2ª Lingua Extranx.-Francés

 

 

Valores éticos

Martes 4

Matemáticas

Lingua Galega

Lingua Castelá

Lingua Extranxeira- Inglés

 

 

Educación Física

 

 

 

 

 

 

 

2ºESO

 

 

8:40-10:05

10:05-11:30

11:30-12:55

12:55-14:25

16:30-18:00

18:00-19:30

Luns 3

Ciencias Sociais

Pendentes CC.SS.1º

Ámbito Lingüístico

Física e Química

 

Ámbito Científico

 

Pendentes CC.NN.1º

Tecnoloxía

 

2ª Lingua Extranxeira.-Francés

Igualdade de Xénero

Proxecto Integrado

 

Música

Martes 4

Matemáticas

Pendentes Matemáticas 1º

 

 

Lingua Galega

Pendentes Galego 1º

Lingua Castelá

Pendentes Lingua Castelá 1º

Lingua Extranxeira-Inglés

Pendentes Inglés 1º

 

Educación Física

Pendentes Educación Física

 

 

 

 

 

3ºESO

 

 

8:40-10:05

10:05-11:30

11:30-12:55

12:55-14:25

16:30-18:00

18:00-19:30

Luns 3

Ciencia Sociais

Pendentes CC.SS. 2º

Bioloxía-Xeoloxía

 

Ámbito Científico

Física e Química

Pendentes Física e Química 2º

 

2ªLingua Extranx.-Francés

 

Cultura Clásica

Tecnoloxía

Pendentes Tecnoloxía 2º

Música

Martes 4

Matemáticas

Pendentes Matem. 2º

 

Ámbito Lingüístico

Lingua Galega

Pendentes Galego 2º

Lingua Castelá

Pendentes Lingua Castelá 2º

Lingua Extranxeira Inglés

Pendentes Inglés 2º

Educación Plástica e Visual

 

Educación Física

 

 

 

 

4ºESO

 

 

 

8:40-10:05

10:05-11:30

11:30-12:55

12:55-14:25

16:30-18:00

18:00-19:30

Luns 3

Ciencia Sociais

Pendentes CC.SS. 3º

 

 

 

Bioloxía e Xeoloxía

Pendentes Bio-Xeo 3º

 

Tecnoloxía

Pendentes Tecnoloxía 3º

 

Física e Química

Pendentes Fis-Qui 3º

 

Latín

 

Economía

Cultura Científica

 

2ªLingua Extranxeira-Francés

 

Cultura Clásica

Pendentes Cultura Clásica 3º

 

 

TIC

 

Inic.Act.Iniciat.e Empresarial

Música

Martes 4

Matemáticas Académicas

Matemáticas Aplicadas

Pendentes Matemáticas 3º

Lingua Galega

Pendentes Galego 3º

Lingua Castelá

Pendentes L. Cas. 3º

 

 

Lingua Extranxeira-Inglés

 

Educación Plástica e Visual

 

 

Valores Éticos

 

Educación Física

 

 

1ºBACH

 

 

 

8:40-10:05

10:05-11:30

11:30-12:55

12:55-14:25

16:30-18:00

18:00-19:30

Luns 3

Historia do Mundo Contemporáneo

 

Física e Química

Bioloxía e Xeoloxía

 

Latín

 

Tecnoloxía Industrial I

 

Robótica

Debuxo Artístico

 

Economía

Grego

Debuxo Técnico

 

Literatura Universal

T.I.C.

 

 

Linguaxe e Práctica Musical

Martes 4

Matemáticas I

 

Matemáticas Aplicadas as CC.SS.

 

 

Lingua Galega

Lingua Castelá

Lingua Extranxeira-Inglés

2ª Lingua Extranx-Francés

 

Cultura Científica

Filosofía

 

Educación Física

 

Relixión Católica

 

 

2ºBACH

 

 

 

8:40-10:05

10:05-11:30

11:30-12:55

12:55-14:25

16:30-18:00

18:00-19:30

Luns 3

Historia

 

 

Física

 

Historia da Arte

 

Química

 

Economía da Empresa

 

Tecnoloxía Ind.I Pendente 1º

 

Filosofía Pendente 1º

Bioloxía

 

 

Xeografía

 

 

 

Martes 4

Matemáticas II

 

Matemáticas Aplicadas as CC.SS.

 

Lingua Galega

 

Física e Química Pendente 1º

Lingua Castelá

Lingua Extranxeira-Inglés

 

Lingua Castelá Pendente 1º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volver arriba