Usuario: Acceso

Proxecto de decreto ESO e Bacharelato

Comunicamos a exposición pública do Proxecto de decreto polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

O citado proxecto, así como o modelo para a realización de posibles alegacións, están ao dispor de toda a cidadanía no Portal Educativo da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria: http://www.edu.xunta.es/web/node/14606

Atentamente,

O Director

Volver arriba