Blogue deadmin

Enderezo: Av. da Ponte, 102, 36215 Vigo, Pontevedra  
  
Horario de clases:


            De luns a venres de 8:40 a 14:10 horas
            Luns: 16:50 a 18:30 horas
            Recreo: 11:10 a 11:40 horas
 
Horario de oficinas:

             De luns a venres de 9:00 a 14:00 horas
 
Horario de visitas: 
         
            Prégase pedir cita previa
 
Correo electrónico: ies.carlos.casares@edu.xunta.gal
             Conserxería: 886 12 04 29
         Secretaría: 886 12 04 30
 
 

 

 

 
   
   
     

ANPA

 

 

 

 

 

VIAXES FIN DE CURSO  

 

 

Abrese o prazo do proceso de reclamación das cualificacións finais da Avaliaicón ordinaria de 1º de Bacharelato.

O alumnado ou de ser o caso, proxenitores ou as persoas titoras legais que non estean de acordo coas cualificacións ou decisións adoptadas naavaliación final ordinaria de 1º de Bacharelato poderán solicitar unha reclamación no centro seguindo o procedemento que se detalla a continuación:

ORDEN do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectvidade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, en educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato.  

 

Calendario de reclamacións das cualificacións e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria e 1º Bacharelato 

  

TRÁMITES E ACTUACIÓNS

AXENTE

DOCUMENTACIÓN

LUGAR DE PRESENTACIÓN

PRAZO PRESENTACIÓN

Reclamación formal da cualificación ante a dirección do centro 

Reclamante

Modelo de reclamación dispoñible na Secretaría do centro ou premendo o seguinte link

Secretaría do centro

26 e 27 de xuño 

Revisión no centro

Valoración polo Departamento implicado
Departamento

Modelo 

Xefatura/

Dirección

28-1 de xullo

Comunicación da decisión ao alumnado reclamante, e á persoa docente titora

 

Modelo

 

2 xullo

Anotación nas actas de avaliación, e no seu caso, no expediente e no historial académico, da oportuna dilixencia (secretaria do centro) no caso de modificación dalgunha cualificación final 

Tras o proceso de revisión

Reclamación ante a Xefatura Territorial 

(no caso de que persista o desacordo)

 Reclamación ante a Xefatura Territorial
Reclamante

Modelo de reclamación dispoñible na Secretaría do centro ou premendo o seguinte link

Secretaría do centro

3-4 xullo

Envío do expediente á Xefatura Territorial 

Dirección

Expediente electrónico 

 

prazo inferior a 3 días lábiles

Anotación nas actas de avaliación, e no seu caso, no expediente e no historial académico, da oportuna dilixencia (secretaria do centro) no caso de modificación dalgunha cualificación final

Tras o proceso de revisión

Calendario de exames convocatoria extraordinaria 1º de Bacharelato

Calendario Exames Convocatoria Extraordinaria

1º Bacharelato

 

 

Mércores

19/6/24

Xoves

20/6/2024

Venres

21/6/2024

8:40-10:10

L Gal I (A-23)

LCas I (A-23)

Ingl I (A-23)

10:40-12:10

HMC (A-23)

Mat I (A-23)

Lat I (A-14)

Filosofía (A-23)

12:40-14:10

GregoI (A-14)

FisQui I (A-23)

MatCSI (A-05)

LU (A-14)

Eco I (A-05)

Deb Tec I(A Plas)

Francés (Dep Fr)

Aberto o prazo de solicitude de libros de texto

Comeza o prazo para a solicitude de libros de texto de FONDOLIBROS (tedes toda información no enlace).

Prazo de solicitude: do 21/5/2024 a 21/6/2024, incluídos

 

Mañán 20 de maio abre a Secretaría do Centro

Aínda que mañán 20 de maio non hai clase, por ser día do centro, a Secretaría do Centro estará aberta no horario habitual. 

reclamación de cualificacións 2º de Bacharelato

O alumnado ou, de ser o caso, proxenitores ou as persoas titoras legais que non estean de acordo coas cualificacións ou decisións adoptadas na avaliación final ordinaria ou extraordinaria de 2º de Bacharelato poderán solicitar unha reclamación no centro seguindo o procedemento que se detalla a continuación:

1º) Poderán solcitar as aclaracións que consideren precisas á persoa titora ou ao profesorado responsable da materia, de acordo co procedemento establecido nas normas do centro.

2º) No caso de que persista o desacordo, poderán solicitar por escrito á dirección do centro a revisión da devandita cualificación ou decisión os días 20 e 21 de maio de 2024.

Poden atopar máis información sobre o procodemento premendo no icono de reclamacións de cualificacións.

Distribuir contido