Skip to Content

Organigrama

Comisión de coordinación pedagóxica

REPRESENTANTE

NOME

Dirección

Lago Almeida, Héctor

Xefatura de Estudos

Cordeiro Paredes, Natalia

DACE

Rey Brandón, Celtia

Biblioteca

Rivas Carrera, Cruz

EDLG

Lechuga Iglesias, José Luis

FCT

Vilanova, Mª Concepción

Actividades agrarias

Reigosa Gadín, Fernando

Artes plásticas

Olivares Díez, Marta

Ciencias Naturais

Martínez Leyenda, Patricia

Economía

Rodríguez Rodríguez, Desiré

Educación Física

Abeal Filgueira, Raquel María

Electricidade e Electrónica

Quintana Fernández, Delfín

Filosofía

Gil Corral, Andrés

Física e Química

Serrano Jaén, Mercedes

Formación e Orientación Laboral

Pardo Romero, Iria

Francés

Cobeta Melchor, María del Mar

Inglés

Luna Castejón, Ana

Latín

Agullo Gimenez, Victor

Lingua Castelá e Literatura

Lago Fernández, Laura

Lingua e Literatura Galega

Fernández Martínez, Xurxo

Matemáticas

Martínez Teijeira, Rogelio

Música

Soutullo García, Eduardo

Orientación

Garrido Carballido, Nuria

Nogueiras Nogueiras, Mª Ángeles

Silva Fontán, Mª Luz

Relixión católica

Rodríguez Velasco, María

Tecnoloxía

Saborido Fins, Óscar

Xeografía e Historia

Garrido Davila, María Cruz

 

 

CONSELLO ESCOLAR

CONSELLO ESCOLAR

 

 

REPRESENTANTE

NOME

Dirección

Héctor Lago Almeida

Xefatura de Estudos

Natalia Cordeiro Paredes

Secretaría

Eva Mª Aller Pazos

Alumnado

Ana Areal Martínez

Iker Adrover Cuña

María Fernández Fernández

Irene Pereira Alonso

Profesorado

Purificación Ameixide Rodríguez

Isabel Fernández Fernández

Nuria Garrido Carballido

Laura Lago Fernández

José Carlos Lourés Carballal

Patricia Martínez Leyenda

Nerea Vergara González

PAS

Marta Italiani Fernández

Familias

María Elena Cerezales Fernández

Lorena González Domínguez

Eva Pereira Guisande

Concello

Sandra González Álvarez

 

Organigrama IES AAR

PERSOAL DOCENTE CURSO 2023-2024

 

 

DEPARTAMENTO

DOCENTE

CARGO

Actividades agrarias

Burés Ces, Mª Carmen 

 

Davila González, Perfecto

 

Del Río García, Mª del Carmen

 

Oramas Prado, Marcos

 

Reigosa Gadín, Fernando

Xefe de Departamento

Artes plásticas

Olivares Díez, Marta

Xefa de Departamento

Senra Álvarez, Iria

 

 

Ciencias Naturais

Alonso Ozores, Carla

 

Martínez Leyenda, Patricia

Xefa de Departamento

Villanueva Domínguez, Carlos

 

Economía

Rodríguez Rodríguez, Desiree

Xefa de Departamento

Educación Física

Abeal Filgueira, Raquel María

Xefa de Departamento

Portela Carreiro, José Ramón

 

Electrónica

Freiría Gándara, María del Carmen

 

Lores Fernández, Víctor Félix

 

Quintana Fernández, Delfín

Xefe de Departamento

Seoane Núñez, Ledicia

 

Domínguez Rodríguez, Almudena

 

Filosofía

Gil Corral, Andrés

Xefe de Departamento

Vilas López, Beatriz

 

Física e Química

Caamaño Castro, José Miguel

 

Fernández Fernández, Isabel

 

Serrano Jaén, Mercedes

Xefa de Departamento

Formación e Orientación Laboral

Pardo Romero, Iria

Xefa de Departamento

Francés

Cobeta Melchor, María del Mar

Xefa de Departamento

Cordeiro Paredes, Natalia

Xefa de Estudos

Rodríguez Núñez, Andrea

 

Inglés

Domínguez Sanjuán, MªIsabel

 

Loures Carballal, José Carlos

 

Luna Castejón, Ana

Xefa de Departamento

Pérez de Castro, Elena

 

Latín

Agullo Gimenez, Victor

Xefe de Departamento

Lingua Castelá e Literatura

Castro Fernández, Adrián

 

Cordeiro Meduiña, Alicia

 

Fernándes Correa, Patricia

 

Lago Fernández, Laura

Xefa de Departamento

Vergara González, Nerea

 

Zulueta Canabal, Xiana de

 

Lingua e Literatura Galega

Ameijide Rodríguez, Purificación

 

Fernández Díez, Filipe Antonio

 

Fernández Martínez, Xurxo

Xefe de Departamento

Rey Brandón, Celtia

Vicedirectora

Rivas Carrera, María de la Cruz

 

Rodríguez Ruibal, Fátima María

 

Matemáticas

Aller Pazos, Eva Mª

Secretaria

Álvarez Barata, Brais

 

Buján Sesar, Santiago

 

Costa Méndez, Alejandra

 

Leis Ríos, Gerardo Jesús

 

Martínez Teijeira, Rogelio

Xefe de Departamento

Música

Lechuga Iglesias, José Luis 

 

Soutullo García, Eduardo

Xefe de Departamento

Orientación

Garrido Carballido, Nuria

Orientadora

Nogueiras Nogueiras, María Ángeles

 

Silva Fontán, María de la Luz

 

Relixión católica

 

Rodríguez Velasco, María

 

Xefa de Departamento

Tecnoloxía

Piñeiro di Blasi, Jéssica Ingrid 

 

Saborido Fins, Óscar

Xefe de Departamento

Veiga Villar, María del Rocío

 

Xeografía e Historia

Costas Comesaña, Pedro

 

Garrido Davila, María Cruz 

Xefa de Departamento

Lago Almeida, Héctor

Director

Orol Hermida, Antón

 

Varela Campos, Ana María

 

 

 

PERSOAL NON DOCENTE

 

CARGO

PERSOAL

Administrativas

Alonso Torreiro, Alba

Iglesias Sarmiento, Mª del Pilar

Conserxes

Fandiño López, Mª Magadalena

Herbello Puentes, José María

Persoal de limpeza

Italiani Fernández, Marta

Lorenzo Ares, Arminda

Pérez Comesaña, Mª Rosa

 

 

 

CONSELLO ESCOLAR

 

REPRESENTANTE

NOME

Director

Héctor Lago Almeida

Xefa de Estudos

Natalia Cordeiro Paredes

Secretaria

Eva Mª Aller Pazos

Alumnado

Ana Areal Martínez

Iker Adrover Cuña

María Fernández Fernández

Irene Pereira Alonso

Profesorado

Purificación Ameixide Rodríguez

Isabel Fernández Fernández

Nuria Garrido Carballido

Laura Lago Fernández

José Carlos Lourés Carballal

Patricia Martínez Leyenda

Nerea Vergara González

PAS

Marta Italiani Fernández

Familias

María Elena Cerezales Fernández

Eva Pereira Guisande

Concello

Sandra González Álvarez

Distribuir contido


by Dr. Radut