Tecnoloxía

Departamento de tecnoloxía

 

 

 

Profesor/a

Contacto

Teresa crespo

mcmartin@edu.xunta.gal

Pablo Seoane

 

Jose Manuel

jbertolo@edu.xunta.gal

Manuel Otero Jorge

 

 

 

   

    

   

Profesorado

                    

                                            

                  

   
              
           

  

 
           

     Información alumnado  

Adaptación procedementos e instrumentos avaliación 21-22         

   
     

   

           
              

 Actividades

     
     

 

 

 

Imaxes gimp

OLA, tedes que facer o exame con estas imaxes.

Rosa

Arquivos TIC 1

Adxunto documentos para TIC 1

Distribuir contido