Lingua castelá

Departamento Lingua Castelá

 

Profesor/a Correo Plan de traballo
Josefa jbelosogomez@gmail.com Aula virtual
Lourdes perezcorredoira@edu.xunta.es Aula virtual
José Luís lengua2acunqueiro@gmail.com Aula virtual
Isabel isis@edu.xunta.gal Aula virtual
Diana dianababarro@edu.xunta.gal Aula virtual. Drive
Sara literaturaespanolasara@gmail.com Aula Virtual. Contrasinal: lenguavirtual

 

 

   

 

Adaptación da programación didáctica. Curso 2019 - 2020

 

 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

 

 

 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             PROFESORADO    

 

 

           

  

  

           

LIBROS DE TEXTO

 

  

 

     

   

 

 

 

 

 

 

Distribuir contido