Lingua castelá

Departamento Lingua Castelá

 

Profesor/a Correo
Josefa jbelosogomez@gmail.com
José Luís lengua2acunqueiro@gmail.com
Isabel isis@edu.xunta.gal
Andrés  
Elena  
Xoán  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

             Adaptación procedementos e instrumentos avaliación 21-22

 

 

 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             PROFESORADO    

 

 

           

  

  

           

LIBROS DE TEXTO

 

  

 

     

   

 

 

 

 

 

 

Distribuir contido