Bioloxía

DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA

 

Profesor/a Contacto Plan de traballo
Trini trinidad.vazquez@edu.xunta.es Aula Virtual, Drive, TokApp
Carmen anatomecl@gmail.com Aula Virtual - Drive
Miguel migueltraballos@gmail.com Aula virtual
Marga mnm.casa@gmail.com  Información dada
     
     
Adaptación da programación didáctica curso 2019 - 2020
       
   

 

   

PROFESORADO

                   

                                            

   
   

CRITERIOS DE

PROMOCIÓN E

AVALIACIÓN

 

 

PENDENTES 

 

     
             
             

  

               

           

ACTIVIDADES ESCOLARES

   
     

   

           
       

 

           
     

 

   
Distribuir contido