Bioloxía

DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA

 

Profesor/a Contacto
Trini trinidad.vazquez@edu.xunta.es
Carmen anatomecl@gmail.com
Miguel

migueltraballos@gmail.com

miguelferig@edu.xunta.gal

Marga mnm@edu.xunta.gal
   
   
Programación Dpto. Bioloxía e Xeoloxía 2020-2021
       
   

 

   

PROFESORADO

                   

                                            

   
   

CRITERIOS DE

PROMOCIÓN E

AVALIACIÓN

 

Criterios de cualificación

 

 

PENDENTES 

 

     
             
             

  

               

           

ACTIVIDADES ESCOLARES

   
     

   

           
       

 

           
     

 

   
Distribuir contido