Linguas clásicas

Linguas clásicas

 

Profesora Contacto Plan de traballo
Mónica mouterelos@gmail.com instrucción pdf

 

       
 Adaptación da programación didáctica. Curso 2019 - 2020  

 

   

Profesorado

           

La épica griega

     

                                            

   
               
             

  

 
           

Criterios de cualificación e mínimos exisibles

   
     

   

           
             

 

     
 
Distribuir contido