Linguas clásicas

Linguas clásicas

 

Profesora Contacto
Francisca Gómez francis@edu.xunta.gal

 

       
   

 

   

Profesorado

           

La épica griega

     

                                            

   
               
             

  

 
           

Criterios de cualificación e mínimos exisibles

Adaptación procedementos e instrumentos avaliación 21-22

Cultura Clásica e Latín

   
     

   

           
             

 

     
 

Naves negras ante Troya - Cultura Clásica

O alumnado de 3º da ESO que cursa a materia de Cultura Clásica estivo traballando sobre o libro Naves negras ante Troya, unha adaptación da obra de Homero, A Ilíada. Aquí algunhas imaxes do resultado, que non puido ser mellor.

 

Distribuir contido