Educación física

----------------------------------------------------------------------------

 

 

Adaptación da programación didáctica. Curso 2019 -2020

 

  

PROFESORES E CORREOS ELECTRÓNICOS

 

 

 

       


 

OS CONTIDOS TRABALLADOS

ATÓPANSE NA AULA VIRTUAL

 

 

   

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

  

ACTIVIDADES NO CENTRO

 

 SAÍDAS  

  

             

  

 

 

 EE

 

 ENLACES DE INTERESE

 

       
   
  XUSTIFICANTES  

 

  GRANDES DEPORTISTAS

 

       

 

 

 

INFORMACIÓN PARA O ALUMNADO

 

 
   
Distribuir contido