Skip to Content

MATRÍCULA ESO E BACHARELATO XUÑO CURSO 20-21

O prazo da matrícula ordinaria comeza o día 1 de xullo e remata o día 10 de xullo. Para evitar aglomeracións, pregamos que se siga o seguinte calendario en horario de 09:30 a 13:30 horas:

 • 1 de xullo: 1º ESO
 • 2 e 3 de xullo: 1º BACH
 • 6 de xullo: 2º BACH
 • 7 de xullo: 4º ESO
 • 8 de xullo: 2º ESO
 • 9 e 10 de xullo: 3º ESO 

O alumnado que pode matricularse é aquel que promociona ou titula, a pesar de ter materias suspensas na avaliación final ordinaria. 

Asimesmo, haberá que entregar a seguinte documentación xunto co formulario da matrícula na administración do centro:

 • CERTIFICACIÓN ACADÉMICA (ALUMNOS/AS DOUTROS CENTROS)
 • FOTOCOPIA DO DNI DO ALUMNO/A E DOS PAIS/NAIS
 • FOTOCOPIA DA TARXETA SANITARIA 
 • SEGURO ESCOLAR 1,20 € (ALUMNADO DE 1º E 2º DE ESO EXENTOS)
 • 4 FOTOS TAMAÑO CARNÉ
 • Impreso de Autorizacións debidamente cuberto e asinado. 

Deixamos como documentos adxuntos os impresos de matrícula que poderán ser descargados e cubertos. 

O acceso ao centro educativo deberá realizarse cumprindo as medidas de hixiene estipuladas: uso obrigatorio da máscara, uso obrigatorio do xel hridroalcohólico e mantemento da distancia mínima de seguridade de 1,5 metros

Nota: As familias do alumnado de 1º e 4º ESO que estaba anotado nas excursións que non poideron levarse a cabo por mor da COVID-19, aproveitarán o día da matriculación para pasar por Vicedirección.

AdxuntoTamaño
Impreso matrícula 4º ESO 20-21.pdf247.76 KB
Impreso matrícula 1º BACH 20-21.pdf311.54 KB
Impreso matrícula 1º ESO 20-21.pdf276.86 KB
Impreso matrícula 2º BACH 20-21.pdf167.78 KB
Impreso matrícula 2º ESO 20-21.pdf451.48 KB
Impreso matrícula 3º ESO 20-21.pdf341.65 KB
autorizacionimaxe e saídas2021.pdf83.57 KB


blog | by Dr. Radut