Usuarios rexistrados: Acceso

Galego

Exames de setembro 2019: horarios e convocatorias

 

 

 

 

 


 

PROBAS

 

ESCRITAS

 

AVANZADO C1

 

Día e hora

   3 de setembro, martes, ás 10.00

Aula

   19

 

Horario de cada proba     

 

 

INTERMEDIO B2

 

Día e hora

   4 de setembro, mércores, ás 10.00

Aula

   19

 

Horario de cada proba

 

 

INTERMEDIO B1

 

Día e hora

   5 de setembro, xoves, ás 10.00

Aulas

   19

 

Horario de cada proba

 

 

BÁSICO A2

 

Día e hora

   2 de setembro, luns, ás 10.00

Aula

   19

 

Horario de cada proba

 

 

 


PROBAS

 

ORAIS

 

AVANZADO C1

 

Días

   3 de setembro, martes, a partir das 16.30

Aulas

   19

 

Formato da proba oral

Tribunal e día / hora da citación

 

INTERMEDIO B2

 

Días

  4 de setembro, mércores, a partir das 16.30

Aulas

19

 

Formato da proba oral

Tribunal e día / hora da citación

 

INTERMEDIO B1

 

Día e hora

   5 de setembro, xoves, a partir das 16.30

Aula

   19      

 

Formato da proba oral

Tribunal e día / hora da citación

 

BÁSICO A2

 

Día e hora

   2 de setembro, luns, a partir das 13.15

Aula

   19

 

Formato da proba oral

Tribunal e día / hora da citación

 

             

 

 

 

Exames de xuño 2019: preparación

 

 

 

 

PROGRAMA

 

Se queres consultar rapidamente, nivel a nivel, cales son os obxectivos xerais, contidos, tipoloxía das probas...

PREME nas seguintes ligazóns:

 

          A2                  B1                    B2                     C1

 

BIBLIOGRAFÍA

 

Non existe un material específico para os cursos de Galego da EOI; porén, adoitamos recomendar os libros de Aula de Galego, usados tamén nos cursos Celga, para a preparación das nosas probas. De feito, co alumnado oficial utilizamos estes libros no nivel A2 (Aula de Galego 1) e B1 (Aula de Galego 2); nos cursos superiores, pola contra, o material utilizado nas aulas é todo de elaboración propia, aínda que para o alumnado libre poden resultar útiles os libros da mesma editorial dedicados a estes niveis (Aula de Galego 3 para B2 e Aula de Galego 4 para C1)

 De todos os xeitos, cómpre ter en conta que estes libros non son suficientes (especialmente para B2 e C1) polo que che recomendamos a utilización dalgún dos materiais citados nesta bibliografía xeral.

 

 

 GUÍA DAS PROBAS

 

 

Coñece os requisitos para presentarte, os teus dereitos e obrigas, os contidos e temas, o formato e características das probas… Parte desta información xa se resumiu no apartado de programa, pero aquí podes consultala polo miúdo, tal como a publica a propia Xunta nas súas guías para as persoas candidatas (para todos os idiomas):

 

       A2              B1                B2              C1

 

 MODELOS DE ANOS ANTERIORES

 

 

 

Non existen modelos que se cinxan ao novo plan de estudos das EOI por ser este o primeiro ano da súa implantación. De todos os xeitos, podes consultar  exames doutros anos para calquera dos niveis, pois as probas de comprensión sufriron poucos cambios.

 

 

         

 

Grupos, horarios e profesorado (curso 2020 - 2021)

 

 

                                       GRUPOS, HORARIOS E PROFESORADO

A2/C1                    Patricia Fuciños Calle                               pfucinos@edu.xunta.gal

C2/B2-2                 Cristina Ferreñoo Diéguez                          cfdieguez@edu.xunta.gal

B1/B2-1                 Mari Carmen Costas Pardo                       mariadelcarmencostas@edu.xunta.gal

            

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Galego

 

 

Departamento de Galego