Skip to Content

Avisos e novas

Últimas novas

CALENDARIO DE EXAMES AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA. SETEMBRO 2020

 CALENDARIO DE EXAMES AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA. SETEMBRO 2020.

 

Data

Materia

Hora

Lugar

Martes 1/9/20

Xeografía e Historia

09:00- 10:00

AULA 1º ESO

Tecnoloxía

10:00- 11:00

AULA 1º ESO

Física e Química

11:00- 12:00

AULA 1º ESO

Bioloxía e Xeoloxía

12:00- 13:00

AULA 1º ESO

EF

13:00- 14:00

AULA 1º ESO

EPVA

14:00- 15:00

AULA 1º ESO

Mércores 2/9/20

Inglés

09:00- 10:00

AULA 1º ESO

Matemáticas.

10:00- 11:00

AULA 1º ESO

Lingua Castelá

11:00- 12:00

AULA 1º ESO

Lingua Galega.

12:00- 13:00

AULA 1º ESO

Francés

13:00- 14:00

AULA 1º ESO

Música

14:00- 15:00

AULA 1º ESO

Cultura Clásica

15:00- 16:00

AULA 1º ESO

 

 

 

RECOLLIDA DE VALES DE LIBROS E MATERIAL ESCOLAR ALUMNADO PRIMARIA

 Informamos que xa se poden recoller os vales de libros e de material escolar do alumnado de Educación Primaria.

 Para recoller os vales é requisito imprescindible ter feita a matrícula do próximo curso ou ter entregado os formularios de recollida de datos (aportando unha foto) e a solicitude do comedor escolar.

MATRÍCULA PARA O CURSO 2020/2021

 Teñen que facer matrícula:

- Alumnado novo no centro de calquera nivel.
- Alumnado do centro que cambia de etapa, é dicir os que pasan a 1º de Primaria ou 1º da ESO.
- Todo o alumnado da ESO

O resto do alumnado: soamente ten que cubrir os formularios de recollida de datos (aportando unha foto) e a solicitude do comedor escolar.

 Prazo de matrícula: DO 1 DE XULLO AO 10 DE XULLO DE 2020

 Prazo extraordinario de formalización de matrícula en ESO : 1-10 de setembro.

 Aínda que ese é o prazo oficial, poderase presentar a matrícula dende o xoves 25 de xuño.

 Horario de administración: de 9:00 a 14:00. Non se precisa cita previa.

Todo o alumnado do centro recibirá cas notas os impresos e instrucións precisos, o novo alumnado pode recollelo no centro ou descargalo desta páxina nos arquivos adxuntos.

As instrucións para Educación Infantil e Primaria están no propio impreso de matrícula.

A VOZ DO XESTAL

Presentámosvos o novo xornal do CPIP Virxe da Cela, "A Voz do Xestal". A pesares da situación actual (suspensión de clases COVID-19), grazas especialmente ao empeño de Laura Ferro (coordinadora do proxecto), e por suposto co traballo previo realizado por docentes e alumnos/as, este xornal en lingua galega saíu adiante para deixar constancia dalgunhas das actividades que se levaron a cabo no presente curso no noso centro educativo.
 
 

PRAZOS de AXUDAS e FONDOLIBROS 2020/21

 PRAZOS de AXUDAS e FONDOLIBROS 2020/21

 Presentación de solicitudes do alumnado: do 20 de maio ao 19 de xuño.

 Presentación de solicitudes do alumnado trasladado desde centros de fóra de Galicia ou privados non concertados: Un mes desde a matrícula ata o 31.03.2021

 Devolución dos libros do curso 2019/20: Ata o 7 de xullo de 2020.

 Devolución dos libros das materias pendentes de ESO: Ata o 7 de setembro de 2020.

 Publicación listaxes provisionais (EP e ESO): o 13 de xullo de 2020.

 Prazo de reclamacións: do 14 ao 16 de xullo de 2020.

 Publicación listaxes definitivas:

 – De EP (3º, 4º, 5º e 6º): o 20 de xullo de 2020.

 – De ESO (1º, 2º, 3º e 4º): o 13 de setembro de 2020.

 

Entrega de notas da ESO

O vindeiro martes  23 de xuño entregaranse as notas da ESO de xeito presencial para ao alumnado que así o desexe. Ás 12:00 horas o alumnado pasará á súa aula co seu titor ou titora coidando de manter as distancias de seguridade. Por este motivo, a entrega das notas ao alumnado de 3º de ESO realizarase no taller de Tecnoloxía. Xunto coas notas entregarase o sobre de matrícula para o curso que vén, listaxes de libros e a documentación pertinente en cada caso.

A partir das 13:00 horas as notas e resto da documentación estarán en conserxería a disposición das familias de quen non asistiu ás 12:00. De non poder acudir o día 23 nesas franxas horarias, deberase concertar unha cita para máis adiante. Na aplicación Abalar poderanse ver as notas a partires do mesmo martes 23 ás 13:00

Ese mesmo día farase a devolución dos libros emprestados polo centro e pola Biblioteca, así como os de Fondolibros. Atendendo á normativa vixente, lembramos que de non devolver todos os emprestados por Fondolibros quedarán excluídos para as vindeiras solicitudes.

No caso do alumnado de 2º ESO sen materias para setembro, entregaranse tamén os portátiles Abalar xunto co documento de devolución asinado. Lembramos que tamén farán entrega dos equipos prestados pola Consellería por mor do COVID19 aquelas alumnas que os recibiran.

As normas de acceso ao centro son:

 - Manter en todo momento a distancia de seguridade.

 - Uso de mascarilla dentro do Centro.

 - Na entrada botar xel hidroalcohólico nas mans.

Entrega de notas de Educación Infantil e Primaria

O próximo venres 19 de xuño, coincidindo co día do remate das actividades lectivas, realizaremos a entrega de notas do alumnado Ed. Infantil e Ed. Primaria. Será presencial, por parte das titorías, nas respectivas aulas e acudirá a recollelas unha persoa adulta por cada familia.
Igualmente, procederase á recollida dos libros de texto (Fondolibros) dos cursos 3º e 4º de Ed. Primaria que, como sabedes, a súa entrega é condición indispensable para ter acceso a novas axudas.

 Tamén se recollerán os libros da biblioteca que poidades ter nas casas.

 Ademais das notas entregarase a documentación necesaria para formalizar a matrícula e a lista de libros do curso que vén .

 Na aplicación Abalar poderanse ver as notas a partires do martes 23 ás 13:00, xa que temos que agardar polas da ESO.

 As normas de acceso ao centro son:

 - Unha única persoa por familia. Non se pode acceder ao  centro con menores.

 - Manter en todo momento a distancia de seguridade.

 - Uso de mascarilla dentro do Centro.

 - Na entrada botar xel hidroalcohólico nas mans.

 
Horarios:

Ed. Infantil

De 10:15 a 11:30 h: 4º curso de Ed. Infantil (acceso pola entrada central de administración).
De 10:15 a 11:30 h: 5º curso de Ed. Infantil (acceso pola entrada de Ed. Primaria).
De 10:15 a 11:30: 6º curso de Ed. Infantil (acceso pola entrada central de administración).

 Ed. Primaria

De 10:15 a 11:30 h: 1º de Ed. Primaria (acceso pola porta Ed. Primaria).
De10:15 a 11:30 h: 2º de Ed. Primaria (acceso pola porta Ed. Primaria).
De 11:15 a 12:30 h: 3º de Ed. Primaria (acceso pola porta Ed. Primaria).
De 11:15 a 12:30 h: 4º de Ed. Primaria (acceso pola porta Ed. Primaria).
De 11:15 a 11:35 h: 5º de Ed. Primaria (acceso pola porta Ed. Primaria).
De 11:45 a 12:30 h: 6º de Ed. Primaria (acceso pola porta da etapa de ESO. Será na aula de usos múltiples).

 Se alguén non pode acudir neste día e hora poderá recollelas na conserxería do centro o luns 22 de 9:00 a 14:00.

 Agradecemos de antemán a súa colaboración

 

Listaxe de admitidos

Informamos de que están expostas no taboeiro do centro as listaxes de novo alumnado admitido para o curso 2020/2021.

Todas as solicitudes obtiveron praza.

O prazo de matrícula é do 1 ao 10 de xullo, a través desta páxina web iremos informando das quendas para a vir formalizar a matrícula.

 

Recollida de material e obxectos persoais do alumnado

Sabemos que as familias estades desexando acudir ao Centro para recoller o material e os obxectos persoais do alumnado que quedaron nel no inicio do Estado de alarma. Para isto temos establecido unhas datas e unhas quendas para poder cumprir o protocolo de seguridade sanitaria, evitando aglomeracións.

As normas de acceso ao centro son básicas:
- Unha única persoa por familia para recoller as pertenzas do alumnado. Non se pode acceder ao  centro con menores.
- Na entrada botar xel hidroalcohólico nas mans. Obrigatorio o uso de mascarilla dentro do Centro.
- Permanecer no interior o menor tempo posible.
- Contaremos cun horario de recollida de material específico, para non interferir con outras tarefas administrativas do Centro.

Quedan establecidas as seguintes quendas:

    Luns 1 de xuño de 2020
10:45 a 12:00 h: 5º curso de Ed. Infantil (acceso pola entrada de Ed. Primaria).
10:45 a 12:00 h: 4º curso de Ed. Infantil (acceso pola entrada central de administración).
12:00 a 13:15 h: 6º curso de Ed. Infantil (acceso pola entrada central de administración).

    Martes 2 de xuño de 2020
10:15 a 11:30 h: 1º de Ed. Primaria (acceso pola porta Ed. Primaria).

    Mércores 3 de xuño de 2020
10:15 a 11:30 h: familias de 2º de Ed. Primaria (acceso pola porta Ed. Primaria).
11:30 a 12:45 h: familias de 3º de Ed. Primaria (acceso pola porta Ed. Primaria).

    Xoves 4 de xuño de 2020
10:15 a 11:30 h: familias de 4º de Ed. Primaria (acceso pola porta da etapa).
11:30 a 12:45 h: familias de 5º e 6º de Ed. Primaria (acceso pola porta da etapa).
11:30 a 12:45 h: familias de ESO  (acceso pola porta de Secundaria).

No momento de vir ao centro lembren facer a entrega dos libros de préstamo da Biblioteca do Centro e das Mochilas Viaxeiras que podan estar nos domicilios do alumnado.

Agradecemos de antemán a súa colaboración.

Convocatoria do fondo solidario de libros de texto e axudas para libros de texto e material escolar para o alumnado de primaria, ESO e educación especial para o curso escolar 2020/2021

Informamos de que vén de publicarse a convocatoria do fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar para o vindeiro curso 2020/2021

O prazo de presentación de solicitudes é dende o 20 de maio ao 19 de xuño.

Os requisitos e demais información sobre a convocatoria pódese consultar no seguinte enlace:

https://www.edu.xunta.gal/portal/fondolibros

A solicitude presentarase preferiblemente por vía electrónica co formulario normalizado Anexo I, a través da sede electrónica:

Sede electrónica, procedemento ED330B

Tamén se poderá presentar de forma presencial para iso pode optar por:

1.- Enviar un email ao centro e achegar os seguintes datos:
- Nome, apelidos e DNI da persoa solicitante (pai, nai, titor ou titora).
- Nome, apelidos  e curso no que se vai a matricular para o ano académico 2020/21, de cada fillo ou filla que o solicita.
- Tamén deberase indicar si non autoriza a consulta telemática dos datos fiscais.  No caso de que si a autorice non fai falta que o indique.

Unha vez que nós recibamos a súa mensaxe con estes datos xeraremos a solicitude e citarémoslles para que veñan revisala e aportar a documentación requerida e de estar todo correcto, levala para asinar por todos os membros computables da unidade familiar, tras o cal deberá ser entregada no centro para validala.

Lembramos o email do centro: cpi.virxedacela.monfero@edu.xunta.gal

Importante: Todas aquelas familias que teñan outros fillos ou familiares que consten na súa unidade familiar, deberán indicarnos os seus datos (nome, apelidos e DNI, así como indicar o grao de discapacidade si o houbera) para incluílos na solicitude, porque Fondolibros recupera os datos familiares de Xade e si xa non están a estudar no centro, non van aparecer na solicitude.

2.- Solicitar cita no teléfono 981777606 en horario de 10.00 a 13.00, ou por Whatsapp no 679 51 41 42 e facer a solicitude no propio centro.

Lembramos que nestes momentos o centro non está aberto ao público polo que non se atende sen cita previa.

Impresos para facer a solicitude: Anexos I e II

Distribuir contido


by Dr. Radut