Un poeta cada mes

user warning: Illegal mix of collations (utf8_spanish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,IMPLICIT) for operation '=' query: SELECT DISTINCT b.* FROM dr520_blocks b LEFT JOIN dr520_blocks_roles r ON b.module = r.module AND b.delta = r.delta LEFT JOIN dr520_i18n_blocks i18n ON (b.module = i18n.module AND b.delta = i18n.delta) WHERE (i18n.language ='gl' OR i18n.language ='' OR i18n.language IS NULL) AND ( b.theme = 'bluemarine' AND b.status = 1 AND (r.rid IN (1) OR r.rid IS NULL) )ORDER BY b.region, b.weight, b.module in /srv/www/drupal6/modules/block/block.module on line 460.

Dende animación á lectura de Primaria, propuxeron ao profesorado de Infantil e Primaria a actividade de "Un poeta cada mes", no que se traballa sobre o poeta do mes.

Novembro Xosé Neira Vilas
Decembro Gloria Sánchez
Xaneiro Ana Mª Fernández
Febreiro Rosalía de Castro
Marzo Rosalía de Castro
Abril Federico García Lorca
Maio Manuel María