Familias.

Axudas

Extracto da Resolución de 3 de agosto de 2017, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas para alumnado con necesidade específica de apoio educativo para o curso académico 2017-2018

Enlace ás bases

O trastorno de hiperactividade

Interesante artigo no xornal: La Voz de Galicia 

Enlace

Departamento de Orientación

O Departamento de Orientación do CPI Tino Grandío está composto por:
-Orientadora Educativa
-2 Mestras Pedagoxía Terapéutica
-1 Mestra Audición e Linguaxe
-2 titoras dos ámbitos sociolingüístico e científico-tecnolóxico.
Como principais áreas de intervención destacamos:
A Acción Titorial
Atención á Diversidade
Orientación Académica e Profesional

Para calquera consulta poden dirixirse ao centro educativo e estableceremos unha cita na maior brevidade posible.

 Para máis información podedes consultar estas páxinas: 

Distribuir contido