HORARIO DO CENTRO

HORARIO ADMINISTRACIÓN A PARTIR DO 1 DE XULLO
O horario de administración dende o 1 de xullo será de
9:00 a 12:00 h

RECOLLIDA DE VALES PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL

07/11/2022 11:05
Etc/GMT

RECOLLIDA DE VALES PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR

 

Mañan, martes 12 de xullo e mércoles 13 de xullo, farase entrega dos vales para a adquisición de libros de texto en 1º e 2º de Primaria e dos vales para compra de material escolar para Primaria e ESO, en horario de 9:00 a 12:00.

 

  • VALES para a adquisición de LIBROS DE TEXTO (1º e 2º E.P.).
  • VALES para a compra de MATERIAL ESCOLAR (EDUCACIÓN PRIMARIA e ESO).

 

Un saúdo

A dirección

LISTAS MATERIAL ESCOLAR

 

A continuación atoparedes os enlaces ao material escolar para o curso 2022-2023 da etapa de Primaria.

*Todo o material debe vir co nome da alumna ou do alumno podéndose reutilizar material de cursos pasados.

* A lista queda aberta a calquera material que se necesite en setembro ou durante o curso escolar (como os libros de lectura).

 

FONDO LIBROS: Listaxes provisionais

Informamos que o luns 4 de xullo 2022 publicarase no centro a adxudicación provisional de libros de texto para o alumnado que cursará 3º e 4º de primaria no curso 2022/23.

O prazo de reclamación á listaxe provisional será de dous días tras a súa publicación:  5 e 6 de xullo de 2022.

As listaxes provisionais indican o número de libros que vai recibir cada alumno/a. Só nas listaxes definitivas pódese consultar os libros que se lle asigna por materia.

 

SOLICITUDE COLABORACIÓN COMEDOR CURSO 2022-23

07/01/2022 08:45
Etc/GMT

ABERTO O PRAZO PARA SOLICITAR A COLABORACIÓN NO COMEDOR ESCOLAR NO CURSO 2022-23

Tal e como se establece na Instrución 2/2022, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, do 1 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión directa no curso escolar 2022-23, desde hoxe queda aberto o prazo ata o 8 de setembro, para solicitar a admisión de membros da comunidade escolar educativa do CPI Plurilingüe Santa Lucía, como colaboradores voluntarios nas tarefas de atención e apoio ao alumnado usuario do comedor escolar durante o curso 2022-2023.

ANEXO IV

Para facer a solicitude se entregarán os seguintes documentos:

-Solicitude (pinchar para obter a solicitude)                                                     VER BAREMO

-Copia do DNI

-Certificado bancario con nº de conta

-Certificación negativa do Rexistro de control de delincuentes sexuais.

 

 

 

 

SOLICITUDE DE UTILIZACIÓN DO SERVIZO DE COMEDOR ESCOLAR PARA O CURSO 2022/2023.

Estimadas familias:

Poñemos á vosa disposición o formulario de SOLICITUDE DE UTILIZACIÓN DO SERVIZO DE COMEDOR ESCOLAR para o curso 2022/23.

Rogamos leades as instrucións que se inclúen no arquivo anterior. A solicitude debe ser entregada na secretaría do centro do 1 ao 10 xullo de 9 a 12h.

LER INFORMACIÓN IMPORTANTE RELATIVA A SOLICITUDE DE USUARIO DE COMEDOR

 

Un saúdo.

Secretaria.

 

Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2022-2023

 

No seguinte enlace atoparedes a lista de libros de texto e materiais didácticos para o vindeiro curso:

 

LIBROS DE TEXTO E MATERIAIS DIDÁCTICOS

PROCESO MATRICULA ALUMNADO ESO CON PERMANENCIA NO CENTRO

Destinatarios:

 Alumnado da ESO CON PERMANENCIA no centro.

 Período de presentación de matrículas:

Do 25 de xuño ao 10 de xullo de 2022

Onde presentar a documentación? 

 Na secretaría do centro.

 En que horario? 

 Do 25 ata o 30 de xuño: de 9.45 a 12.00h e de 13.30 a 14:00h

 Do 1 de xullo ata o 10 de xullo: de 9 a 12 h.

 Que documentación presentar?  (Premer en cada documento para descargar).

  1. Impreso de matrícula1.

  2. O alumnado que solicite comedor escolar deberá presentar:

 a) Impreso de solicitude do servizo de comedor escolar1

 b) Modelo de autodeclaración e especificación (publicarase cando estea dispoñible)

3. Resgardo que xustifique o ter pagado o Seguro escolar (1,12€) no nº de conta Abanca ES372080 5433673040100135 (só alumnado de 3º e 4º curso da ESO)

4. Autorización para a utilización da imaxe 1 do/a alumno/a.

  5. 1 fotografía tamaño carné.

  6. Impreso de materias optativas (só para alumnos que repitan curso)1

      Impreso1ºESO. Impreso 2º ESO. Impreso 3º ESO. Impreso 4ºESO

  7. Sobre de matrícula2

  8. O alumnado con enfermidade crónica que precise algún tipo de apoio no centro deberá solicitar e entregar debidamente cuberto o impreso do PLAN DE ATENCIÓN INDIVIDUALIZADO1.

Se ao alumnado xa está dado de alta en dito plan, o/a pai/nai deberá pasar pola Secretaría do Centro, na segunda quincena do mes de setembro, para comprobar a información trasladada e deixar constancia por escrito que non hai ningunha modificación.

 

1Recóllese na secretaría do centro ou descárgase da páxina web do centro.

2Recóllese na secretaría do centro.

 

 

IMPORTANTE: Ao comezo de curso, é conveniente que todas as familias teñan descargada a aplicación AbalarMóbil nos seus terminais para a comunicación co equipo docente do alumnado.

 

 

 

MATRÍCULA ALUMNADO NOVA INCORPORACIÓN CURSO 2022-2023

Destinatarios:

Alumnado de nova incorporación ao centro.

Período de presentación de matrículas:

a.   Educación infantil e primaria: do 20 ao 30 de xuño de 2022

b.   E.S.O.: do 25 de xuño ao 10 de xullo de 2022

Onde presentar a documentación? 

Na secretaría do centro.

En que horario? 

De 9.45 h a 12 h e de 13.30 a 14 h

Que documentación presentar?  (Premer en cada documento para descargar).

1. Impreso de matrícula (AnexoIII_11 para Educación Infantil e Primaria e AnexoIII_21para Educación Secundaria).

2. Fotocopia de todas as páxinas do libro de familia _escritas a bolígrafo_. (Non é necesario entregar se xa se  fixo na solicitude de admisión)

3. Fotocopia do DNI do/a alumno/a, do pai e da nai, ou titores legais. (Non é necesario entregar se xa se fixo na solicitude de admisión)

4.  2 fotografías tamaño carné.

5.  Impreso de solicitude do servizo de transporte (de ser o caso):

  a) Impreso de solicitude do servizo de transporte1

b) O alumnado que queira solicitar transporte escolar e non teña dereito, deberá cubrir o impreso como usuario excepcional1.

6. O alumnado que solicite comedor escolar deberá presentar:

a) Impreso de solicitude do servizo de comedor escolar1

b) Modelo de autodeclaración e especificación (publicarase cando estea dispoñible)

7. Autorización para a utilización da imaxe 1 do/a alumno/a.

8. Formulario de elección de lingua1(só para 4º de educación infantil)

9. Certificación académica do último curso realizado expedido polo centro de orixe (sempre que o alumno/a non se incorpore por primeira vez ao sistema educativo obrigatorio español)

10. Autorización para a recollida do alumnado:

 a) Impreso  para alumnado de E. Infantile 1º, 2º,3º e 4º de Ed. Primaria 1.

 b) Impreso para alumnado de 5º e 6º de Ed. Primaria e Ed. Secundaria 1.

11. Resgardo que xustifique o ter pagado o Seguro escolar (1,12€) no nº de contaAbanca ES372080 54336730 40100135 (só alumnado de 3º e 4º curso da ESO)

 

12. Impreso de materias optativas (só para Educación Secundaria)1

      Impreso1ºESO. Impreso 2º ESO. Impreso 3º ESO. Impreso 4ºESO

13. Sobre de matrícula2

14. O alumnado con enfermidade crónica que precise algún tipo de apoio no centro deberá solicitar e entregar debidamente cuberto o impreso do PLAN DE ATENCIÓN INDIVIDUALIZADO1.

 

1Recóllese na secretaría do centro ou descárgase da páxina web do centro.

2Recóllese na secretaría do centro.

 

IMPORTANTE: Ao comezo de curso, é conveniente que todas as familias teñan descargada a aplicación AbalarMóbil nos seus terminais para a comunicación co equipo docente do alumnado.

 

 

INFORMACIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL CURSO 22-23

06/06/2022 11:11
Etc/GMT

ESTIMADA COMUNIDADE EDUCATIVA:

PRESENTAMOS A INFORMACIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL ELABORADA POLO DEPARTAMENTO DE ORIENTACION, PARA O CURSO 2022-23 E PARA OS SEGUINTES CURSOS: 6º DE PRIMARIA, 1º, 2º E 3º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA.

 

-ENLACE INFORMACIÓN PARA 6º QUE PASA A 1º DE ESO

 

-ENLACE INFORMACIÓN PARA 1º QUE PASA A 2º DE ESO

 

-ENLACE INFORMACIÓN PARA 2º QUE PASA A 3º DE ESO

 

-ENLACE INFORMACION PARA 3º QUE PASA A 4º DE ESO

Powered by Drupal - Design by artinet