Entroido 2019

INFORMACIÓN SOBRE A FOLGA CONVOCADA PARA O VENRES 8 DE MARZO DE 2019.

Moraña, 7 de marzo de 2019

Estimadas familias:

A Confederación Intersindical (CI), o Sindicato Comisións de Base (CO.BAS), Alternativa Sindical de Trabajadores (AST), Intersindical de Aragón (IA), Sindicato Asambleario de Sanidade la Comunidad de Madrid (SAS), Sindicato Único de Trabajadores Solidaridad Obrera (SUTSO), a Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), a Confederación General del Trabrajo (CGT), a Confederación Nacional del Trabajo (CNT) e o Sindicato de Oficios Varios daquela confederación en Vigo, a Unión General de Trabajadores (UGT), o Sindicato Nacional de Comisiones Obreras, a súas federacións de Enseñanza e Servicios y Sindicato Nacional de Comisiones Obreras de Galicia (CC.OO.), a Unión Sindical Obrera (USO), a Central Unitaria de Traballadores (CUT), o Sindicato Labrego Galego, o Sindicato Ferroviario-Intersindical, a Confederación Intersindical Galega (CIG), Erguer Estudantes da Galiza, e o Sindicato de Traballadoras e Traballadores do Ensino de Galiza (STEG), comunicaron diversas convocatorias de folga xeral para o día 8 de marzo de 2019, e que afectará a todas as actividades e centros de traballo, tanto de empresas privadas como do sector público, con vínculo funcionarial, estatuario ou laboral, no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia ou na Administración Exterior.

Estando chamado á folga o persoal que traballa no noso centro, dende o equipo directivo lles informamos de que quedarán garantidos os servizos mínimos para a atención ao alumnado.

En canto ao alumnado, legal e tecnicamente non teñen dereito á folga, reservado aos traballadores/as, senón que unicamente teñen dereito de reunión os estudantes de 3º e 4º da ESO, que poderá adoptar decisións colectivas de inasistencia a clase. Para iso, deben avisar previamente á dirección do centro e non precisan de autorización dos seus pais ou titores legais. Segundo a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, na súa Disposición derradeira primeira, Modificación da Lei orgánica Lei 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do dereito á educación (LODE): Co fin de estimular o exercicio efectivo da participación dos alumnos nos centros educativos e facilitar o seu dereito de reunión, os centros educativos establecerán, ao elaborar as súas normas de organización e funcionamento, as condicións en que os seus alumnos poden exercer este dereito. Nos termos que establezan as administracións educativas, as decisións colectivas que adopten os alumnos, a partir do terceiro curso da educación secundaria obrigatoria, con respecto á asistencia á clase non terá a consideración de faltas de conduta nin será obxecto de sanción, cando estas fosen resultado do exercicio do dereito de reunión e sexan comunicadas previamente á dirección do centro.”

Unha vez teñamos constancia nesta dirección de que haxa alumnado do centro que decida non asistir a clase, comunicarémosllo aos seus titores legais. Este alumnado poderá quedar baixo a garda e custodia dos seus pais ou titores legais ou acudir ao centro educativo, pero tendo en conta que, de presentarse no centro, non poderá abandonar o recinto escolar. Habilitarase un espazo do centro para que este alumnado poidan exercer o seu dereito de reunión.

A dirección.

Proceso de admisión-matrícula para o curso 2019/2020

Proceso de admisión-matrícula para o curso 2019/2020

Este proceso desenvólvese en 4 fases:

1ª Fase.- RESERVA DE PRAZA EN CENTRO DE ADSCRICIÓN. Curso 2019/2020.

Reserva de praza: (alumnado doutros centros).

Este suposto é para o alumnado pertencente a un centro adscrito, no noso caso abrangue os seguinte centros:

a.  Escola de educación infantil de Amil

b. Escola de educación infantil San Lourenzo de Moraña (Espedregueira)

c.  Escola de educación infantil de Lamas (Souto)

Tamén está dirixido ao alumnado que quere cambiar dun centro a outro ao que estea adscrito.

Prazo do 1 ao 15 de febreiro.

 

2ª Fase.- SOLICITUDE DE ADMISIÓN NO NOSO CENTRO. Curso 2019/2020.

Solicitude de admisión: (alumnado doutros centros ou que se incorpore ao sistema educativo por primeira vez)

Este suposto é para o alumnado que solicita praza no noso centro e non pertence a un dos centros adscritos reflectidos na fase anterior.

Prazo do 1 ao 20 de marzo.

 

3ª Fase.- RESERVA INTERNA. Curso 2019/2020.

Reserva interna: (alumnado do centro)

O alumnado de tódolos cursos de educación infantil e primaria ten a necesidade de cumprimentar unhas follas de reserva interna para coñecer as súas preferencias e os servizos complementarios que vai utilizar de cara ao curso seguinte xa que ten unha praza garantida para o seguinte nivel ao que está cursando.  Os titores/as de cada grupo de alumnos/as serán os encargados de repartir e explicar estes formularios no  mes de maio.

Abrangue do 21 de maio ao 31 de maio.

 

4ª Fase.- MATRÍCULA. Curso 2019/2020.

Matrícula. (Alumnado novo  e alumnado do centro da ESO)

Prazos para formalizar a matrícula:

a.  Educación infantil e primaria: do 20 ao 30 de xuño de 2019

b.  E.S.O.:

                   i.    Prazo ordinario: do 25 de xuño ao 10 de xullo de 2019

            ii.  Prazo extraordinario: do 1 ao 10 de setembro de 2019

Convocatoria de axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2019.

Convocatoria de axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2019, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva.

A información sobre este programa, así como a aplicación "en liña" que se menciona na convocatoria, atoparase na páxina web http://www.edu.xunta.es/axudasle

CIRCULAR INFORMATIVA: CARNÉ DO ALUMNADO AUTORIZADO A SAÍR SÓ.

A partir do 11 de febreiro de 2019 o alumnado do CPI Plurilingüe Santa Lucía autorizado polo seu pai/nai ou titor/a legal a saír só do recinto escolar ao remate da xornada lectiva deberá empregar o carné que lle foi facilitado na secretaría do centro. Máis información neste enlace.

RESERVA DE PRAZA EN CENTRO DE ADSCRICIÓN. Curso 2019/2020.

RESERVA DE PRAZA EN CENTRO DE ADSCRICIÓN. Curso 2019/2020.

Reserva de praza: (alumnado doutros centros).

Este suposto é para o alumnado pertencente a un centro adscrito, no noso caso abrangue os seguinte centros:

a.  Escola de educación infantil de Amil

b. Escola de educación infantil San Lourenzo de Moraña (Espedregueira)

c.  Escola de educación infantil de Lamas (Souto)

Tamén está dirixido ao alumnado que quere cambiar dun centro a outro ao que estea adscrito.

Prazo do 1 ao 15 de febreiro.

Para máis información preme aquí.

Listaxe de solicitudes admitidas. Centro de adscrición _(publicado 22/02/19).

 

POSPONSE A CARREIRA SOLIDARIA

 

Debido ás predicións meteorolóxicas adversas, temos que pospoñer a Carreira Solidaria do mércores 30 de xaneiro e as actividades vencelladas á mesma.

Estaremos pendentes das previsións da vindeira semana para poñer unha nova data.

Un saúdo,

O Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares.

Cumpreanos de primeiro

 

Cumpreanos de primeiro. 1º trimestre

Festa de fin de ano 2018

Powered by Drupal - Design by artinet