Skip to Content

ELECCIÓNS PARA A RENOVACIÓN PARCIAL DOS MEMBROS DO CONSELLO ESCOLAR.

Estimadas familias:

Como xa se informou previamente, nesta convocatoria procede renovar un representante do sector pais/nais para o Consello escolar do centro.

Segundo se establece no artigo 9º do capítulo IV do Decreto 7/1999 do 7 de xaneiro, polo que se implantan e regulan os centros públicos integrados de ensinanzas non universitarias (DOG 26-01-1999),“A xunta electoral solicitaralle, cando proceda, á asociación de pais de alumnos do centro legalmente constituída, que teña maior número de asociados a proposta dun representante para o Consello Escolar”.

Posto que a ANPA do centro xa designou o seu representante, non se celebrará a votación para este sector.

En canto ao sector de alumnado, lembramos ao alumnado de Educación secundaria obrigatoria que poden presentar a súas candidaturas ata o día 15 de novembro.

Moraña, 12 de novembro de 2018.

A Dirección.

COMUNICACIÓN Á COMUNIDADE EDUCATIVA SOBRE O INICIO DO PROCESO ELECTORAL PARA O CONSELLO ESCOLAR

ELECCIÓNS PARA A RENOVACIÓN PARCIAL DOS MEMBROS DO CONSELLO ESCOLAR

   Ponse en coñecemento da Comunidade Educativa (alumnado, profesorado, familias e persoal de administración e servizos) deste Centro que o pasado martes, día 30  de outubro se iniciou o proceso de eleccións para a renovación parcial dos membros do Consello Escolar, coa elección por sorteo público dos compoñentes da XUNTA ELECTORAL (directora, 1 alumno/a, 1 profesor/a, 1 pai/nai e 1 representante do persoal de administración e servizos) máis os correspondentes suplentes, que organizará e supervisará todo o proceso.

       Segundo se establece no artigo 9º do capítulo IV do Decreto 7/1999 do sete de xaneiro, polo que se implantan e regulan os centros públicos integrados de ensinanzas non universitarias (DOG 26-01-1999), nos centros públicos de oito ou máis unidades os consellos escolares terán a composición seguinte: director, xefe de estudos de educación primaria, xefe de estudos de educación secundaria, un concelleiro ou representante do concello, seis profesores elixidos polo claustro, tres representantes dos pais, nais ou titores dos alumnos, tres representantes do alumnado e un representante do persoal de administración e servizos; o secretario do centro actuará como secretario do consello con voz e sen voto.

 Nestas eleccións corresponde renovar 5 representantes do profesorado, 1 representante do sector pais/nais, 1 representante do alumnado, 1 representantedo persoal de administración e servizos e 1 representante do concello.

Desde hoxe están expostos no taboleiro de anuncios do centro os censos electorais dos diferentes sectores. Poderán presentarse reclamacións na Secretaría do centro ata o día 16 de novembro de 2018.

 

A Dirección

 

 

RENOVACIÓN PARCIAL DO CONSELLO ESCOLAR

A TODOS OS MEMBROS DA COMUNIDADE EDUCATIVA 

De conformidade co establecido na Resolución do 25 de setembro de 2018 (DOG 192 do 8 de outubro de 2018)  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para a realización de eleccións dos membros dos consellos escolares dos centros sostidos con fondos públicos realizarase proximamente neste centro a renovación parcial do CONSELLO ESCOLAR, que é o instrumento de participación na vida escolar de todos os sectores educativos do mesmo.

 

Segundo o Artigo 2º da mencionada Resolución, a elección dos representantes dos distintos sectores da comunidade educativa no Consello Escolar celebrarase entre os días 26 e 30 de novembro, ambos os dous incluídos.

 

A organización e a supervisión do procedemento estará a cargo da Xunta Electoral regulada no artigo 30 do Decreto 92/1988 do 28 de abril e a nova redacción dada polo Decreto 324/1996, do 26 de xullo. Esta Xunta Electoral constituirase entre os días 5 e 8 de novembro de 2018. Os membros da Xunta Electoral serán escollidos en sorteo público o vindeiro martes 30 de outubro de 2018 ás 09:15 horas, no salón de actos do centro, sendo os seguintes:

 

 - A directora do centro.

- Un/ha profesor/a.

- Un/ha pai/nai ou titor/a legal.

- Un/ha representante do persoal de administración e servizos.

- Un/ha alumno/a de educación secundaria.

 

Aqueles membros da comunidade educativa que desexen presentar a súa candidatura para formar parte do novo Consello Escolar deberán seguir as instrucións que figurarán nas distintas convocatorias que proximamente se farán públicas pola Xunta Electoral do Centro.

 

Animámoslles a que presenten as súas candidaturas para o seu sector.

 

Moraña, 29 de outubro de 2018.

Equipo directivo.

 

 

Calendario escolar 2018-2019

Pódense consultar aquí.

FONDO LIBROS _ Listaxes definitivas_ESO

FONDO LIBROS _ Listaxes definitivas

FONDO LIBROS 

(2º, 3º e 4º de ESO)

Data publicación das listaxes definitivas  E.S.O.: 14 de setembro de 2018

Listaxe  definitiva de admitidos ESO.

Listaxe definitiva de excluídos ESO.

 

Os libros entregaranse aos alumnos no centro no mes de setembro.

INICIO DO CURSO 2018-2019 NA ESO

DATA: 17 de Setembro

HORA: 9:30

LUGAR: Porta de entrada ao edificio de ESO

AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR

AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE  MATERIAL ESCOLAR. (Alumnado da ESO que tiña materias pendentes para setembro)

 

DATA PARA  A RECOLLIDA DOS VALES

Venres, 14 de setembro  de 2018

HORARIO: DE 09:30 horas -13.30 horas

Recoller os pais ou titor/a legal ou persoa autorizada.

A persoa autorizada debera presentar o formulario de autorización, fotocopia DNI do pai/nai/titor/a legal e DNI orixinal  do autorizado/a.

O formulario de autorización pode recollerse no centro ou descargarse na páxina web.

Descarga formulario de autorización na páxina web

AVISO IMPORTANTE SERVIZO DE TRANSPORTE ESCOLAR

OS VINDEIROS MÉRCORES 12, XOVES 13 e VENRES 14 DE SETEMBRO DE 2018,  A HORA DE RECOLLIDA DO ALUMNADO NO CENTRO POR PARTE DOS AUTOBUSES SERÁ ÁS 15.15 H.

A PARTIR DO LUNS 17 A HORA DE SAÍDA SERÁ AS 16.00 H.

FONDO LIBROS _ Listaxes definitivas_ED.PRIMARIA

FONDO LIBROS _ Listaxes definitivas

FONDO LIBROS 

  •     3º, 4º, 5º e 6º de Educación primaria

Data publicación das listaxes definitivas Ed. primaria: 13 de xullo de 2018          

Listaxe  definitiva de admitidos Educación primaria.

Listaxe definitiva de excluídos Educación primaria.

 

Data publicación das listaxes definitivas  E.S.O.: 14 de setembro de 2018

 

Os libros entregaranse aos alumnos no centro no mes de setembro.

FONDO LIBROS _ Listaxes provisionais FONDO LIBROS

FONDO LIBROS _ Listaxes provisionais

FONDO LIBROS 

  •     3º, 4º, 5º e 6º de Educación primaria
  •     1º, 2º, 3º e 4º de ESO

Data publicación das listaxes provisionais: 10 de xullo de 2018

Listaxe  provisional de admitidos Educación primaria 

Listaxe provisional de excluídos Educación primaria.

Listaxe  provisional de admitidos ESO.

Listaxe provisional de excluídos ESO.

 

Nas listaxes provisionais indícase o número de libros que vai recibir cada alumno/a, para saber os libros das materias que se lle asigna a cada alumno/a é necesario esperar as listaxes definitivas.

Reclamación  á publicación da listaxe provisional: 11 e 12 de xullo de 2018.

·        Datas de publicación das listaxes definitivas:

    • De EP (3º, 4º, 5º e 6º): o 13 de xullo de 2018.
    • De ESO (1º, 2º, 3º e 4º): o 14 de setembro de 2018.

Os libros entregaranse aos alumnos no centro no mes de setembro.

NOTA IMPORTANTE

LIBROS DE 5º DE EDUCACIÓN PRIMARIAA E 1º ESO

 

ESTAMOS PENDENTES DA APROBACIÓN DO PROXECTO E-DIXGAL PARA O CURSO 2018/2019, DE APROBARSE ESTE PROXECTO OS ALUMNOS/AS NON UTILIZARÁN OS LIBROS DE TEXTOS ASIGNADOS NO FONDO EN 5º ED. PRIMARIA E 1º ESO.

 

Distribuir contido


by Dr. Radut