SOLICITUDE DE ADMISIÓN

Do 1 ao 20 de marzo de 2019 ábrese o prazo para solicitar a admisión de alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

O impreso ED550B é para formalizar a devandita admisión do alumno/a que poderán entregar de xeito presencial no centro docente indicado como primeira opción ou presentalo mediante o formulario normalizado ED550B a través da  aplicación de xestión do proceso admisionalumnado (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado)

O procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos está regulado polo Decreto 254/2012 do 13 de decembro (DOG 26/12/2012) , pola Orde do 12 de marzo de 2013 (DOG 15/03/2013) e pola Orde do 25 de xaneiro de 2017(DOG 01/02/2017)

Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar, advertindo que a infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

Os prazos a ter en conta son:

   

Prazo de reclamación contra a non admisión

5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación

Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas

Antes do 25 de abril de 2019

Publicación das  listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas

Antes do 15 de maio de 2019

Prazo para formalizar a matrícula en Educación Infantil e Educación Primaria

Dende o 20 ata o 30 de xuño de 2019

Prazo para formalizar a matrícula en Educación Secundaria Obrigatoria

Dende o 25 de xuño  ata o 10  de xullo de 2019

Área de influencia do centro:

              Lugares de Vilardante e Vilafabeiro, do Concello de Noia, e todas as parroquias de Lousame, excepto a de San Xoán de Camboño.

Horario do centro para o vindeiro curso escolar:

Actualmente estamos esperando a confirmación por parte da Dirección Xeral de Centros do cambio de horario para o vindeiro curso escolar, a saber,

CLASES

  9:10 - 14:10

COMEDOR

14:10 - 14:50

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

14:50 - 15:40

SAÍDA AUTOBUSES

15:40 (agás o martes que será ás 17:20)

Servizos complementarios que ofrece o centro:

●        

Transporte escolar e Comedor escolar. Regulado polo Decreto 10/2007, do 25 de xaneiro

Deben entregar  toda a documentación acreditativa de méritos puntuables no momento de presentación da solicitude de admisión para aplicar o baremo correspondente no caso de haber máis solicitudes que prazas.

  • Impreso ED550B cumprimentado. No caso de que o seu fillo/a presente necesidades específicas de apoio educativo debe facelo constar marcando SI en solicita praza para alumnado con  necesidades específicas de apoio educativo debendo acompañar a solicitude de  todos aqueles informes médicos dos que dispoñan que o certifiquen.
  • Copia DNI  dos pais e do alumno/a se o tivera.
  • Copia do libro de familia.
  • Tarxeta sanitaria.
  • Folla de empadronamento de toda a unidade familiar.
  • Convenio regulador ou resolución xudicial de separación ou divorcio, se é o caso.
  • Condición de familia numerosa e/ou monoparental, se procede.
  • Xustificantes de concorrencia de minusvalía no alumno/a que se vai matricular ou en titores/as ou irmáns seus.

Axudas para actividades de formación en linguas estranxeiras 2019.

Convócanse axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2019, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva, xúntase cartel informativo desta convocatoria, coa petición da súa difusión entre o posible alumnado beneficiario destas axudas.

 

 

O prazo de presentación de solicitudes comeza o día 21de febreiro e remata o día 20 de marzo.

 

 

A información sobre este programa, así como a aplicación "en liña" que se menciona na convocatoria, atoparase na páxina web http://www.edu.xunta.es/axudasle

RESERVA DE PRAZA 2019_10

reserva de praza é só para o alumnado deste propio centro que vai seguir estudos aquí para o ano seguinte, ou para alumnado de 4º ESO que vai continuar estudos no IES Campo San Alberte(centro ao que estamos adscritos)

 PERIODO DE RESERVA DE PRAZA

 Do 1 ao 15 de febreiro de 2019

 Documentación:

 Xuntamos o ANEXO I para que o alumnado de 4º ESO poda cumprimentar a súa reserva.

A reserva de praza para os centros adscritos poderá facerse telemáticamente a través da aplicación "admisión alumnado".  (Ligazón)

 

 PERIODO DE ADMISIÓN

Para alumnado que non está actualmente matriculado no centro o período de admisión abranguerá dende o 1 ao 20 de marzo de 2019.

 

RESULTADOS VOTACIÓN XORNADA ÚNICA

Os pais, nais e titores/as do alumnado do CPI Plurilingüe Cernadas de Castro  aprobaron, coa súa participación e votos, a implantación da Xornada Continuada no centro.

Os resultados foron os seguintes:

Censo total de familias

234

Votos necesarios (58% do censo)

136

Votos efectuados

213

Votos de Si á Xornada Única

182

Votos de Non á Xornada Única

31

 

Para a aprobación do proxecto eran necesarios 136 votos afirmativos, acadándose 182.

Dirección do centro e o Claustro de profesorado queren agradecer a toda a comunidade educativa a colaboración e a participación masiva na consecución do Proxecto.

XORNADA ÚNICA

A Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional vén de dar instrucións aos centros para que se leve a cabo de inmediato a votación do sector das nais, pais ou titores legais do alumnado en relación ao cambio de xornada para o vindeiro curso escolar.

A causa da precipitación neste proceso débese a que o 1  de febreiro terá lugar a Información Pública do novo Plan de Transporte Público de Galicia 2019, vinculado ao transporte escolar do centro a través das rutas integradas. Este feito implica  que durante esta semana teña que levarse a cabo a votación por parte das familias para saber cal vai a ser o  horario do centro a partir do curso que vén, e poder así incluílo o día 1 de febreiro nos proxectos de explotación dos novos contratos aos que optan as diferentes empresas de transporte.

Estes novos contratos terán unha vixencia de 10 anos, prorrogables a cinco anos máis, o que implica que o resultado  desta votación  marcará o horario do centro durante un período que oscila entre 10 e 15 anos, non podendo ser modificado baixo ningún concepto no transcurso deses anos.

O sorteo dos membros da mesa será o martes 22 de xaneiro, ás 12:30 h.

O día da votación: o xoves 24 de xaneiro, de 8:30 h. a 21:00h.

 

Nos arquivos adxuntos dispoñen do horario proposto totalmente detallado e dun documento con toda a  información relativa a esta proposta de cambio de xornada.

ENTROIDO 2019

O venres 1 de marzo xuntámonos para celebrar o Entroido de 2019. O tema de este ano foi "O cine e a TV" 

Vexa as fotos no archivo adxunto.

 

 

 

 

ENCONTRO CON MARÍA SOLAR EN COMPOSTELA

Hoxe 25 de febreiro o alumnado de 3º de ESO asistiu en Compostela a unha charla-conferencia de María Solar e dúas científicas do CSIC, Marta e Isabel.

As científicas falaron sobre os virus e a importancia de vacinarnos para non contraermos certas enfermidades.

 

María Solar, sobre a súa novela, Os nenos da varíola.

SAÍDA Á PRAIA

  O xoves 21 de febreiro os alumnos de 1º de ESO e os de 4º de ESO da materia de Bioloxía e Xeoloxía realizaron un estudo da zona intermareal

 

Estudaron in situ animais invertebrados e algas

 

E tiveron a sorte de ver cormoráns coma este:

DIA DE ROSALÍA

Celebramos o Día de Rosalía de Castro coa audición de poemas da padronesa interpretados pola soprano de orixe lousamiá, Esperanza Mara.

              

 

     Asistiron os alumnos de 6º de primaria e 1º e 2º de ESO.  Algúns deles homenaxearon a nosa poeta lendo poemas seus.

                      .

                           

Á sesión fomos convidados polo concello de Lousame.

Moitas grazas!!!

Participación no Festival de Clipmetrajes

Os alumnos e alumnas do 4º da ESO están participando do festival de clipmetrajes de manos unidas. Vexa o vídeo "Rompe con esta idea" neste enlace

   

Distribuir contido