Axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras 2019.

Estas listaxes poderán ser consultadas na páxina web https://www.edu.xunta.es/axudasle/. Así mesmo, as especificacións referidas ás solicitudes incluidas no Anexo II consultarase a través da opción 3 "estado de solicitude" no menú.

Ábrese un parzo de 10 días naturais para efectuar reclamacións e para presentar documentación sinalada nos requerimentos relacionados coa comprobación de datos.

LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNADO ADMITIDO_CURSO 2019_20

No arquivo adxunto figuran as listas definitivas do alumnado admitido para o vindeiro curso escolar 2019-20.

O prazo para formalizar a matrícula do devandito alumnado é do 20 ao 30 de xuño, ambos inclusive.

CALENDARIO EXAMES DE PENDENTES - MAIO 2019

Na semana do 21 ao 24 de MAIO de  2019 desenvolveranse os exames para o alumnado con materias pendentes de cursos anteriores.

No arquivo adxunto podedes consuntalo.

 

LISTAXE PROVISIONAL DE ALUMNADO ADMITIDO_CURSO 2019_20

Nos arquivos adxuntos figuran os listados de alumnos/as admitidos para o vindeiro curso escolar 2019/20.

SOLICITUDE DE ADMISIÓN

Do 1 ao 20 de marzo de 2019 ábrese o prazo para solicitar a admisión de alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

O impreso ED550B é para formalizar a devandita admisión do alumno/a que poderán entregar de xeito presencial no centro docente indicado como primeira opción ou presentalo mediante o formulario normalizado ED550B a través da  aplicación de xestión do proceso admisionalumnado (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado)

O procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos está regulado polo Decreto 254/2012 do 13 de decembro (DOG 26/12/2012) , pola Orde do 12 de marzo de 2013 (DOG 15/03/2013) e pola Orde do 25 de xaneiro de 2017(DOG 01/02/2017)

Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar, advertindo que a infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

Os prazos a ter en conta son:

   

Prazo de reclamación contra a non admisión

5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación

Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas

Antes do 25 de abril de 2019

Publicación das  listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas

Antes do 15 de maio de 2019

Prazo para formalizar a matrícula en Educación Infantil e Educación Primaria

Dende o 20 ata o 30 de xuño de 2019

Prazo para formalizar a matrícula en Educación Secundaria Obrigatoria

Dende o 25 de xuño  ata o 10  de xullo de 2019

Área de influencia do centro:

              Lugares de Vilardante e Vilafabeiro, do Concello de Noia, e todas as parroquias de Lousame, excepto a de San Xoán de Camboño.

Horario do centro para o vindeiro curso escolar:

Actualmente estamos esperando a confirmación por parte da Dirección Xeral de Centros do cambio de horario para o vindeiro curso escolar, a saber,

CLASES

  9:10 - 14:10

COMEDOR

14:10 - 14:50

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

14:50 - 15:40

SAÍDA AUTOBUSES

15:40 (agás o martes que será ás 17:20)

Servizos complementarios que ofrece o centro:

●        

Transporte escolar e Comedor escolar. Regulado polo Decreto 10/2007, do 25 de xaneiro

Deben entregar  toda a documentación acreditativa de méritos puntuables no momento de presentación da solicitude de admisión para aplicar o baremo correspondente no caso de haber máis solicitudes que prazas.

  • Impreso ED550B cumprimentado. No caso de que o seu fillo/a presente necesidades específicas de apoio educativo debe facelo constar marcando SI en solicita praza para alumnado con  necesidades específicas de apoio educativo debendo acompañar a solicitude de  todos aqueles informes médicos dos que dispoñan que o certifiquen.
  • Copia DNI  dos pais e do alumno/a se o tivera.
  • Copia do libro de familia.
  • Tarxeta sanitaria.
  • Folla de empadronamento de toda a unidade familiar.
  • Convenio regulador ou resolución xudicial de separación ou divorcio, se é o caso.
  • Condición de familia numerosa e/ou monoparental, se procede.
  • Xustificantes de concorrencia de minusvalía no alumno/a que se vai matricular ou en titores/as ou irmáns seus.

RESERVA DE PRAZA 2019_10

reserva de praza é só para o alumnado deste propio centro que vai seguir estudos aquí para o ano seguinte, ou para alumnado de 4º ESO que vai continuar estudos no IES Campo San Alberte(centro ao que estamos adscritos)

 PERIODO DE RESERVA DE PRAZA

 Do 1 ao 15 de febreiro de 2019

 Documentación:

 Xuntamos o ANEXO I para que o alumnado de 4º ESO poda cumprimentar a súa reserva.

A reserva de praza para os centros adscritos poderá facerse telemáticamente a través da aplicación "admisión alumnado".  (Ligazón)

 

 PERIODO DE ADMISIÓN

Para alumnado que non está actualmente matriculado no centro o período de admisión abranguerá dende o 1 ao 20 de marzo de 2019.

 

RESULTADOS VOTACIÓN XORNADA ÚNICA

Os pais, nais e titores/as do alumnado do CPI Plurilingüe Cernadas de Castro  aprobaron, coa súa participación e votos, a implantación da Xornada Continuada no centro.

Os resultados foron os seguintes:

Censo total de familias

234

Votos necesarios (58% do censo)

136

Votos efectuados

213

Votos de Si á Xornada Única

182

Votos de Non á Xornada Única

31

 

Para a aprobación do proxecto eran necesarios 136 votos afirmativos, acadándose 182.

Dirección do centro e o Claustro de profesorado queren agradecer a toda a comunidade educativa a colaboración e a participación masiva na consecución do Proxecto.

HORTO ESCOLAR

Onte 1º ESO A , co departamento de Bioloxía e Xeoloxía, recolectou os produtos do horto. Así de ben traballamos. Os nosos parabéns, mozas e mozos!!!

 

SARA FILGUEIRA: UNHA PROFESORA DE GALEGO CON HONORES

A lousamiá foi a mellor da súa promoción e acadou o premio de fin de carreira a nivel autonómico e nacional

O mundo está cheo de tópicos. Que se non medraches nunha cidade nunca chegarás a ser alguén nos estudos. Que se fuches pola rama de letras nunca destacarás academicamente. Afortunadamente, tamén hai casos que derruban tales falacias nas súas dúas primeiras liñas de currículo. A profesora de galego Sara Filgueira Lorenzo (Ces, Lousame, 1993) é o exemplo perfecto.

Con tan só 26 anos, xa conta cunha praza despois de aprobar as oposicións á primeira. E por se fose pouco, a lousamiá foi a primeira da súa promoción, pero os seus méritos foron máis alá dos corredores da facultade onde destacou. A filóloga tamén foi merecedora do galardón que entrega a Xunta aos mellores estudantes graduados de cada ano na súa titulación.

Mais, lonxe de restarlle importancia a este recoñecemento, Sara Filgueira pode presumir de ser a gañadora do Premio Nacional de Fin de Carrera, no apartado de Humanidades. Ou o que vén sendo o mesmo, logrou que o Ministerio de Educación do Goberno de España distinguise a unha titulada en Filoloxía galega. Un exemplo de valor incalculable para a lingua que de seguro acabará por deixar semente.

Os comezos

O certo é que Filgueira non é quen de lembrar o momento exacto no que a vocación pola ensinanza espertou nela. Sen embargo, houbo certas pistas naquela nena que xogaba a impartir clase ante unha audiencia conformada por bonecos, unha cativa que logo medrou para converterse na rapaza á que se sentía ben ensinando e lle «gustaba axudar aos compañeiros resolvendo dúbidas».

A cada mestre que lle marcaba e se gañaba o seu respecto como referente, dende os primeiros anos no CPI Cernadas de Castro ata a súa etapa de bacharelato no instituto noiés Virxe do Mar, íase atallando o camiño que a levou a ingresar na facultade de Filoloxía da Universidade de Santiago de Compostela (USC).

«O idioma para min é algo importante, forma parte da miña esencia e identidade», explicou a docente sobre o que a levou á súa actual profesión, aínda que había outro motivo fundamental: «Fixen o que tiña ganas de facer». A importancia desta última afirmación radica na serie de frases que a acompañaron a ela e á súa familia cando tomou aquela decisión.

«Ai, pobriña, é unha pena, non lle deu a nota para outra cousa?» ou «pois non ten moita saída, non?» foron algunhas das reaccións de persoas ás que lles resultaba estraño a elección daquela estudante de boas cualificacións, e das que agora Sara pode lembrar sorrindo e sinalando o importante que foi contar co apoio da súa familia en todo momento, para decidir a onde se encamiñarían os pasos da súa vida.

VISITA Á EXPOSICIÓN DE LEONARDO DA VINCI E PÓRTICO DA GLORIA

O alumnado de 1º e 2º de ESO asistiu á saída didáctica organizada polos departamentos de Ed. Plástica e de Relixión: visita á EXPOSICIÓN DE LEONARDO DA VINCI E PÓRTICO DA GLORIA en Santiago de Compostela.

Distribuir contido