Equipos Docentes

EQUIPOS DE DINAMIZACIÓN DO CENTRO 2022/2023

 
 
 

NORMALIZACIÓN

E

DINAMIZACIÓN

LINGÜÍSTICA

María del Carmen Rey Santorum (Coordinadora)

Alicia Porto Varela

Loreto Brea González

Susana Santiago Novás

Rosana Domínguez Rey

Vanesa Torres Rey

 

 ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS

Mª Del Carmen Hierro Abuín  (Coordinadora)

Alexandra García Millán

Dolores Miramontes Piñón

Mercedes Galiñanes Cacabelos

Patricia Domínguez Martínez

Marta Serantes Santos

Paula Alonso González

BIBLIOTECA

Laura Méndez Pérez (Coordinadora)

Cristina Pérez Da Silva

María Jesús Troitiño Dapena 

María Cruz Rey Calvo

Alexia Rodríguez Lemos

Laura Real Goenaga

Rebeca Sampedro Cid

Yoshua Blanco García

Cristina Prego Insúa

 

TIC - EDIXGAL

Loreto Brea González (Coordinadora)

Alexandra García Millán

María Jesús Troitiño Da Pena

Alicia Porto Varela

Laura Real Goenaga

Mercedes Galiñanes Cacabelos

Laura Méndez Pérez

CEIP VILAXOÁN

Licencia Creative Commons

Distribuir contido