Fins educativos

FINS EDUCATIVOS RECOLLIDOS NO NOSO PEC

No noso Proxecto Educativo de Centro atópanse recollidos os seguintes Fins Educativos:

  • A formación integral adaptada ás aptitudes e capacidades de cada alumno/a.

  • A formación para a liberdade, a solidariedade, a paz e a non violencia, a cooperación e a tolerancia.

  • A formación no respeto polo entorno e a Natureza en xeral.

  • A sensibilidade nos problemas sociais.

  • A formación na igualdade das persoas, sen distinción de sexo, raza, relixión, …

  • A participación activa de todos os membros da comunidade escolar.

CEIP VILAXOÁN

Licencia Creative Commons

Distribuir contido