PUNTO LARANXA

Hoxe foi instalado o PUNTO LARANXA. Un espazo físico no que se pode comunicar, de modo anónimo, unha situación de posible situación de acoso escolar ou ciberacoso.