Listas de materiais escolares por cursos e correos mestr@s

A continuación deixámosvos as listaxes co material escolar necesario para este curso 2020/2021, así como tamén os correos electrónicos dos mestres e mestras por se necesitades comunicarvos con eles ou elas nalgún momento. Tamén os podedes atopar  no menú da esquerda titulado "Claustro de mestres".

UN PASIÑO MÁIS NA PROCURA DUN COLE MÁIS ACCESIBLE!!!

Dende o Departamento de Orientación queremos mostrar os últimos cambios realizados no noso centro en materia de accesibilidade. Uns cambios moi demandados por parte do departamento e as familias e que este curso se fixeron realidade gracias ao finanzamento obtido a través da participación nos contratos programa (INCLÚE-T).

Trátase dunha serie de modificacións/sinalizacións que pretenden facilitar o desprazamento polo centro de todas e todos os alumn@s sen excepción. Modificacións como:

- Sinalizar arranque e finais de escaleiras con franxas señalizadoras de textura e cor contratadas co chan circundante e composta por bandas antideslizantes.

- Colocar en toda a lonxitude dos escalóns unhas pequenas bandas antideslizantes con textura e coloración diferentes e ben contrastadas e enrasadas co resto do pavimento do escalón.

- Resaltar cromáticamente todos os bordillos para que se destaquen visualmente dos parámetros adxacentes da mesma cor.

A continuación unha pequena mostra fotográfica.

 

 

 

BOLSAS E AXUDAS PARA O ALUMNADO CON NECESIDADE ESPECÍFICA DE APOIO EDUCATIVO PARA O CURSO 20-21

No seguinte enlace atoparedes toda a información relativa á solicitude de bolsas e axudas para alumnado con necesidade específica de apoio educativo.

O prazo de presentación de solicitudes é dende o 2 de agosto ao 30 de setembro (ámbolos dous incluídos)

Os gabinetes ou centros de reeducación aos que acoden os alumnos xa poden comezar a tramitar ditas solicitudes.

O Departamento de Orientación recollerá as solicitudes para proceder á súa validación dende o 1 ata o 30 de setembro ámbolos dous incluidos así como para informar e tratar de resolver todas as dúbidas que puideran xurdir.

É obrigatorio pedir cita con anterioridade:

- Chamando ao teléfono do centro 988237000

- Enviando un correo electrónico ao enderezo do departamento de orientación orientaseixalbo@gmail.com

 

PREMER PARA ACCEDER A TODA A INFORMACIÓN

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO 20-21

Informamos que desde o día de hoxe, 6 de Xullo de 2020 está publicada a LISTAXE  PROVISIONAL DE FONDO LIBROS E AXUDAS PARA LIBROS DE 1º E 2º ASÍ COMO MATERIAL ESCOLAR

Pola Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales o Protocolo de Protección de Datos da Xunta de Galicia, NON se poden publicar as listaxes na web do centro, polo que podedes consultalas directamente no centro ou accedendo coa Chave 365 ou certificado dixital na aplicación FONDOLIBROS.

https://casaut.edu.xunta.es/cas/login?service=https%3A%2F%2Fwww.edu.xunta.es%2Ffondolibros%2Fj_acegi_cas_security_check

NON SE PODEN DAR DATOS POR TELÉFONO pola Lei de Protección de Datos xa mencionada anteriormente. Desculpade as molestias.

  

Nas listaxes provisionais só aparece o número de libros adxudicados. Unha vez se publiquen as listaxes definitivas xa constarán os libros e as materias.

 O prazo de reclamación: dous días posteriores á da publicación. Ata o día 8 de Xullo.

  

PUBLICACIÓN LISTAXE PROVISIONAL: 6 DE XULLO.

  

PRAZO DE RECLAMACIÓN: DO 7 AO 9 DE XULLO

  

PUBLICACIÓN LISTAXE DEFINITIVA: 10 DE XULLO

  

ENTREGA VALES: do 7 ao 13 de XULLO

 

HORARIO DO CENTRO: 9:30h. a 14:00h.

   

LEMBRAR QUE PARA 1º E 2º DE PRIMARIA ESPERARASE AO MES DE SETEMBRO PARA CANJEAR OS CHEQUES DE LIBROS, UNHA VEZ FALADO COS/AS MESTRES/AS

 Os libros de texto de préstamo serán entregados ao alumnado o primeiro día de clase do curso 2020-2021.

 

RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN NO CENTRO. ADMISIÓN 20-21

 

Comunicamos que está publicada a listaxe de alumnado admitido para o curso 2020/2021 no taboleiro de anuncios interior do centro.

Recordamos ás persoas interesadas que poden acceder ao estado do seu expediente, única e exclusivamente, a través da aplicación admisionalumnado coa Chave365 ou certificado dixital da Fábrica Nacional da Moneda e Timbre.

 

Informamos que todas as solicitudes en prazo obtiveron praza no centro.

 

As presentadas fóra de prazo están pendentes de resolución.

 

O prazo para formalizar a matrícula no centro é do 1 ao 10 de xullo.

 

MATRÍCULA PARA A E.S.O. 20-21

Informamos ao alumnado de 6º de Educación Primaria de que o periodo de matrícula para 1º da ESO será do 25 de Xuño ao 10 de Xullo (ambos incluídos)

Máis información no seguinte enlace:

http://universidadelaboral.com/index.php?option=com_content&view=article&id=208:calendariomatricula&catid=80&Itemid=435

 

Un saúdo

 

CALENDARIO PARA DEVOLUCIÓN DO MATERIAL DO ALUMNADO

 

Para a devolución do material deberanse ter en conta as seguintes instrucións:

- Os libros serán entregados no edificio administrativo e metidos en caixas para a súa posta en cuarentena.

- Na súa entrega comprobarase a devolución íntegra do préstamo de libros e firmarase un impreso no que constará dita devolución.

- Só haberá dúas persoas no hall do edificio administrativo, unha entregando e outra agardando. En caso de coincidir máis persoas se agardará en fila polo pasillo pegado ao edificio, mantendo a distancia de 2 metros ata que poida acceder ao edificio administrativo.

 - Aquelas familias que teñan dous fillos en diferentes cursos entregarán o material nun dos días que teña asignado, é dicir, si teñen un fillo en 3º e outro en 6º, virá soamente o luns ou o xoves, entregando o material dos dous fillos.

 

LISTAXE PROVISIONAL DE ALUMNADO. ADMISIÓN PARA O CURSO 2020-2021

 

Unha vez finalizado o proceso de solicitudes de admisión do alumnado para o vindeiro curso 2020/2021 comunícase ás familias que todas aquelas que o solicitaron obtiveron plaza neste centro.

 

Debido á Lei de Protección de datos as listaxes estarán expostas no taboleiro de Secretaría do centro desde o luns 8 de xuño. Tamén podedes chamar ao teléfono do mesmo para poder consultálas (988237000) en horario de 9:30 a 14:30.

 

Ao mesmo tempo serán accesibles electrónicamente para a cidadanía a través da aplicación web  admisiónalumnado

 

(https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/)

 de xeito que as familias poden acceder aos seus datos e consultar o estado da súasolicitude a través do menú SOLICITUDES > ADMISIÓN > RECUPERAR.

 

As familias que conten con certificado dixital, DNI electrónico ou Chave365, poderán acceder ao listado completo a través do menú SOLICITUDES > AS MIÑAS SOLICITUDES, e será visible a partir do 8 de xuño.

 

Contra esta resolución poderase formular reclamación os días 9,10 e 11 de xuño.

 

As listaxes definitivas de admitidos e excluídos publicaránse o 26 de xuño.

 

O periodo de formalización de matrícula será do 1 ao 10 de xullo.

 

Un GRAN APLAUSO para os nos@s CAMPEÓNS!!!

Mañá domingo 26 de Abril, chega o momento en que vós @s nen@s podedes saír á rúa.

Lembrade que estas saídas precisan seguir unhas normas que non debemos descoidar (PINCHADE NA SEGUINTE IMAXE)

 

 

 

Pinchando na seguinte imaxe podedes ver estas recomendacións da man do OSO GOLOSO:

 

E para profundizar máis non deixedes de visitar os seguintes enlaces:

INDICACIONES PARA O DESCONFINAMENTO CON NEN@S

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN LAS SALIDAS DE LA POBLACIÓN INFANTIL DURANTE EL ESTADO DE ALARMA

Orden SND/370/2020, de 25 de abril, sobre las condiciones en las que deben desarrollarse los desplazamientos por parte de la población infantil durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

 Lembrade que @s nos@s fill@s poden sair seguindo as normas sinaladas nos enlaces anteriores pero por outra banda o sair ou non facelo é algo "voluntario". Cada familia debe analizar o seu caso en particular, así dependendo de factores como o tipo de vivenda, o caracter e idade dos nen@s, o número de membros da unidade familiar... O sair pode ser recomendable, necesario, non necesario, opcional... 

Unha aperta e un gran aplauso para @S NOS@S CAMPEÓNS. Estádelo facendo XENIAL!!!

Finalizar pedíndovos unha vez máis aplicar o sentido común.

Moitas grazas familias!

 

 

       

Incubamos ovos

Durante o mes de marzo o equipo de E. Infantil levou a cabo unha actividade coa Asociación AVIMOS coa que nos puxo en contacto a mamá de Aldara e Xián grazas ao labor que desempeña no Centro de recursos zooxenético de Galicia. Ante o bo acollemento que tivo decidiron extendela ao resto do alumnado de Primaria que poideron gozar en maior ou menos medida do proceso de incubación dos ovos prestados ao centro pola Asociación AVIMOS. 

 

Axudas para o alumnado usuario do COMEDOR

Informamos ás familias usuarias do comedor que a Consellería vai establecer unha serie de axudas de carácter directo ás familias do alumnado beneficiario de bolsas de comedor, durante a situación de suspensión do servizo de comedor por motivo do COVID-19 (Orde 27 de marzo de 2020).

O Real decreto-lei 7/2020, do 12 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes para responder ao impacto económico do COVID-19 establece no seu artigo 8 un dereito básico de alimentación de nenos e nenas en situación de vulnerabilidade que se atopen afectados polo peche, ou suspensión, de centros educativos que se concreta nun dereito a axudas económicas ou a prestación directa de distribución de alimentos. Engade que serán beneficiarias as familias con alumnado de educación infantil, educación primaria e educación secundaria obrigatoria a quen as Comunidades Autónomas teñan concedido bolsas ou axudas para o comedor escolar durante o presente curso académico.

A  Consellería vai establecer unhas axudas económicas de 2,5€/día para o alumando gratuíto e de 1,5€/día para o alumnado que actualmente paga 1€ por cada día que fai uso deste servizo. O alumnado que paga 2,5€ ou 4,5€ NON pode acceder a estas axudas. Só poderá acceder o alumnado que figuraba como usuario do comedor a día 31 de xaneiro de 2020.

Esta orde compensará os días lectivos correspondentes aos primeiros 14 días naturais de suspensión das clases, que comezaron o día 16 de marzo e que fan un total de 9 días lectivos. A maiores inclúense tamén os 15 días de prórroga que rematan o día 12 de abril. De esta prórroga se contabilizan un total de 5 días lectivos. No caso de haber outra prórroga do estado de alarma calcúlanse os 14 días lectivos ata o 1 de maio de 2020.

Para realizar a solicitude as familias do alumnado gratuito ou que pagan 1€ deben presentar esta solicitude obrigatoriamente por medios electrónicos empregando un formulario dispoñible na Sede Electrónica (https://sede.xunta.gal/), a partir da publicación no DOG da Orde que regula as axudas. Poderanse empregar diferentes mecanismos de identificación e sinatura, así como a Chave 365. A solicitude será única por familia e incluirá a totalidade das fillas e fillos que sexan comensais gratuitos ou paguen 1€.

Aquelas familias que xustificadamente acrediten dificultade para realizar a solicitude, poderán solicitar axuda ao centro, ben mediante chamada telefónica ou por correo electrónico:

  • Teléfono: 988 23 70 00 (en horario de 10:00 a 13:00 horas, dende o día 30 de marzo ata o 3 de abril)
  • Correo Electrónico: ceip.seixalbo@edu.xunta.es

 

No caso de solicitar axuda ao centro deberán aportar a seguinte información:

 

  • DNI ou NIE da persoa representante legal do alumnado (indicar o número, NON enviar copia)
  • Nome do titor /titora ou representante legal, así como nome, apelidos e curso do fillo ou filla
  • Número de conta bancaria onde desexen recibir esta axuda (repasar ben os díxitos da conta bancaria para que non falte ningún número).
  • No correo soamente se escribirán os datos que se solicitan. NON enviar copia ou escaneos nin do DNI nin de Libretas de Aforro.

O prazo establecido para a presentación das solicitudes rematará o día 6 de abril, lembrando que o equipo directivo só estará no centro ata o día 3 de abril.

 

O equipo directivo.

 

Seixalbo, a 29 de marzo de 2020.

 

Powered by Drupal - Design by artinet