886151434

 

 

REUNIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA

Estimadas familias:

O equipo Docente do Ceip Rosalía de Castro convócaos a unha reunión que se celebrará o día 19 de setembro, onde os titores/as tratarán cuestións de especial relevancia para a educación dos seus fillos/as e temas relacionados coa normativa do centro. 

 O HORARIO É O SEGUINTE:

- 16:15 reunión 1º, 2º e 3º curso

- 17:15 reunión 4º, 5º e 6º curso

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Nas respectivas aulas

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS - LISTAS PROVISIONAIS de ADMITIDOS e EXCLUÍDOS

Nos arquivos adxuntos, poden consultar a listaxe provisional do alumnado de 4º e 6º de Primaria que se vai beneficiar do servizo de préstamo de libros do fondo solidario do centro, así como a listaxe provisional de excluídos.

Lembren que estos últimos teñen un prazo de dous días (vindeiros mércores día 12 e xoves 13 de Xullo) para resolver as deficiencias observadas.

COMEZO DE CLASES CURSO 2017-2018

Estimadas familias:

Informámosvos, que conforme á orde do 12 de xuño de 2017 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2017/2018 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia, as clases comezarán o día 11 de setembro de 2017.

Bo verán

PREMIOS CONCURSO MAQUETAS

Xa sabemos os premiados no concurso de maquetas:

 1º PREMIO: 5º A COLEXIO ROSALÍA DE CASTRO

2º PREMIO: 4º A E B ROSALÍA DE CASTRO

Así mesmo, mereceu unha mención especial a mascota NAVALLIÑA. de 3º A (Rosalía de Castro)

Convocatoria do fondo solidario de libros de texto e axudas para libros de texto e material escolar.

Para acceder a un resumo da información e ó horario de secretaría pincha no arquivo adxunto.

Toda a información detallada está no seguinte enlace:

http://www.edu.xunta.gal/portal/fondolibros

 

 

 

PROCESO DE ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2017-2018

Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

PRAZOS:

  • Prazo de presentación de solicitudes: do 1 de marzo ao 20 de marzo, ambos os dous inclusive.

  • Presentación de documentación xustificativa dos criterios alegados para o baremo, no caso de haber máis solicitudes que prazas ofertadas: do 23 de marzo ao 3 de abril.

  • Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos: antes do 25 de abril.

  • Presentación de reclamacións: 5 días hábiles.

  • Publicación das listaxes definitivas: antes do 15 de maio.

  • Formalización da matrícula (Infantil e Primaria): do 20 ao 30 de xuño.

  • Documentación para admisión:

Presentarase mediante o formulario normalizado a través da aplicación de xestión do proceso “admisionalumnado” (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado).

Tamén se poderán presentar de forma presencial no centro docente indicado como primeira opción. (O impreso será facilitado no propio centro).

Terá que estar asinada por calquera das/os titulares da patria potestade ou representantes legais. No caso de separación ou divorcio será necesaria a firma de ambas/os proxenitores, agás que a patria potestade estea atribuída, con carácter exclusivo a un deles. En ambos casos, será necesario presentar, xunto coa solicitude de admisión, a resolución xudicial correspondente.

 

  • Fotocopia do DNI do alumno, se o ten, e do libro de familia.

  • Entrega de Documentación:

Na secretaría do centro de 13:15h. a 14:00h., de luns a venres.

 

IMPORTANTE

 

*Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicita praza en primeiro lugar, advertindo que a infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

* O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

*O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión

*As familias poderán consultar o estado de tramitación das súas solicitudes a través da aplicación informática https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado utilizando o código de solicitude e o número de DNI da persoa solicitante.

 

 

Distribuir contido

Back to top