FONDO SOLIDARIO DE LIBROS - LISTAS PROVISIONAIS de ADMITIDOS e EXCLUÍDOS

Nos arquivos adxuntos, poden consultar a listaxe provisional do alumnado de 4º e 6º de Primaria que se vai beneficiar do servizo de préstamo de libros do fondo solidario do centro, así como a listaxe provisional de excluídos.

Lembren que estos últimos teñen un prazo de dous días (vindeiros mércores día 12 e xoves 13 de Xullo) para resolver as deficiencias observadas.

COMEZO DE CLASES CURSO 2017-2018

Estimadas familias:

Informámosvos, que conforme á orde do 12 de xuño de 2017 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2017/2018 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia, as clases comezarán o día 11 de setembro de 2017.

Bo verán

PREMIOS CONCURSO MAQUETAS

Xa sabemos os premiados no concurso de maquetas:

 1º PREMIO: 5º A COLEXIO ROSALÍA DE CASTRO

2º PREMIO: 4º A E B ROSALÍA DE CASTRO

Así mesmo, mereceu unha mención especial a mascota NAVALLIÑA. de 3º A (Rosalía de Castro)

Convocatoria do fondo solidario de libros de texto e axudas para libros de texto e material escolar.

Para acceder a un resumo da información e ó horario de secretaría pincha no arquivo adxunto.

Toda a información detallada está no seguinte enlace:

http://www.edu.xunta.gal/portal/fondolibros

 

 

 

PROCESO DE ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2017-2018

Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

PRAZOS:

  • Prazo de presentación de solicitudes: do 1 de marzo ao 20 de marzo, ambos os dous inclusive.

  • Presentación de documentación xustificativa dos criterios alegados para o baremo, no caso de haber máis solicitudes que prazas ofertadas: do 23 de marzo ao 3 de abril.

  • Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos: antes do 25 de abril.

  • Presentación de reclamacións: 5 días hábiles.

  • Publicación das listaxes definitivas: antes do 15 de maio.

  • Formalización da matrícula (Infantil e Primaria): do 20 ao 30 de xuño.

  • Documentación para admisión:

Presentarase mediante o formulario normalizado a través da aplicación de xestión do proceso “admisionalumnado” (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado).

Tamén se poderán presentar de forma presencial no centro docente indicado como primeira opción. (O impreso será facilitado no propio centro).

Terá que estar asinada por calquera das/os titulares da patria potestade ou representantes legais. No caso de separación ou divorcio será necesaria a firma de ambas/os proxenitores, agás que a patria potestade estea atribuída, con carácter exclusivo a un deles. En ambos casos, será necesario presentar, xunto coa solicitude de admisión, a resolución xudicial correspondente.

 

  • Fotocopia do DNI do alumno, se o ten, e do libro de familia.

  • Entrega de Documentación:

Na secretaría do centro de 13:15h. a 14:00h., de luns a venres.

 

IMPORTANTE

 

*Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicita praza en primeiro lugar, advertindo que a infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

* O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

*O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión

*As familias poderán consultar o estado de tramitación das súas solicitudes a través da aplicación informática https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado utilizando o código de solicitude e o número de DNI da persoa solicitante.

 

 

ROSALÍATE

Con motivo do 180 aniversario do nacemento de Rosalía de castro, podedes ver este vídeo. Moitas grazas pola vosa colaboración.

 

 

Distribuir contido

Back to top