Secretaría

Achégase listaxe de libros para o vindeiro curso 2019/2020.

O alumnado de 1º e 4º de EP deberá mercar o Activity Book da materia de Inglés, xa que é un libro funxible.

 

 

A Orde do 3 de maio de 2019 (DOG do 20 de maio) regula as distintas modalidades de gratuidade solidaria de libros de texto para o vindeiro curso 2019-2020: a participación no fondo solidario, as axudas para adquirir libros de texto e as axudas para adquirir material escolar.

Todas as familias do alumnado de 3º e 4º de E. Primaria poderán solicitar acollerse ao FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO  (banco de libros) regulado na Orde do 3 de maio.

As familias do alumnado de 1º e 2º de E. Primaria, que non superen os 9000€ de renda per cápita no ano 2017, poderán solicitar as AXUDAS PARA A ADQUISIÓN DE LIBROS DE TEXTO (vale), así coma as do alumnado de E. Especial e as do alumnado regulado nas disposicións adicionais primeira e segunda da citada Orde.

Todas as familias do alumnado de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º de E. Primaria que non superen os 5400€ de renda per cápita no ano 2017 poderán solicitar as AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR (vale) reguladas na Orde do 3 de maio. O alumnado en situación de acollemento, de E. Especial ou con discapacidade igual ou superior ao 65% será beneficiario desta axuda con independencia da renda.

Nesta convocatoria, ao igual que na anterior, as solicitudes poderán presentarse por vía electrónica a través da aplicación Fondolibros (https://www.edu.xunta.gal/fondolibros) empregando calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica, incluíndo o sistema de usuario e Chave 365. Igual que en anos anteriores, presentarase unha única solicitude para todos os irmáns matriculados no mesmo centro

MOI IMPORTANTE: tanto para solicitar as axudas como para acollerse ao fondo solidario é obrigatorio devolver no centro os libros correspondentes ao Fondo Solidario utilizados no presente curso antes do 21 de xuño do 2019.

O horario de secretaría é o seguinte:

-LUNS, MÉRCORES E VENRES: de 9:05 horas a 9:50 horas.

-MARTES E XOVES: de 13:15 a 13:50 horas.

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS: 11 de xullo.

RECLAMACIÓNS: estas listaxes poderán ser obxecto de reclamación ante a dirección do CEIP de pONZOS no prazo de 2 días hábiles contados a partir da publicación das mesmas. As reclamacións resolveranse coa publicación das listaxes definitivas o vindeiro venres día 19/07/2019. Nas listaxes definitivas poderanse visualizar as materias dos libros adxudicados.  


LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS: 19 de xullo.

Achéganse as listaxes definitivas de admisión de alumnado para o vindeiro curso 2019/2020.

Adxúntase o Plan de Convivencia e as NOF do centro.

Distribuir contido