Secretaría

Hoxe publicouse a Orde do 6 de novembro de 2020 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centos docentes públicos dependentes desta consellería e en centros privados concertados no curso 2020/2021 (código de procedemento ED330E)

Según a orde o alumnado destinatario da axuda é o matriculado en educación primaria que xa fose beneficiario da axuda para adquirir material escolar ou, non sendo beneficiario, pertenza a familias cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 euros, ou estea matriculado en educación especial, ou suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia ou teña discapacidade igual ou superior a 65%.

Presentación de solicitudes:

Non terán que presentar a solicitude o alumnado que fose beneficiario da axuda para adquirir material escolar no curso 2020/2021.

Deberán presentar solicitude os pais, nais, titores ou representantes legais do alumnado que non presentou solicitude de material escolar en tempo e forma ou resultou excluída.

No caso de alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia, presentará a solicitude a persoa titular da dirección do centro de menores ou a persoa coa que conviva en acollemento familiar.

A solicitude será única para todos os fillos e, de ser o caso, tutelados, que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2020/21; se están admitidos en centros docentes distintos, presentarase unha solicitude en cada un dos centros.

As solicitudes deberán presentarse presencialmente no centro docente onde estea matriculado o alumno utilizando o formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

Este formulario de solicitude (anexo I) tamén estará dispoñible:

a) No centro docente.

b) No portal educativo, enderezo http://www.edu.xunta.gal

O prazo para presentar as solicitudes será de diez (10) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Achégase en arquivo anexo o plan de ensino virtual en caso de confinamentos (horarios, aspectos a ter en conta...).

Achéganse en arquivos anexos as programacións deste curso.

Achégase en arquivo anexo a explicación para o uso da aula virtual do centro por parte do alumnado.

Achéganse instruccións para a descarga e uso das aplicacións Webex e Abalarmóbil en arquivos anexos:

Achéganse os seguintes documentos en arquivo anexo:

- Plan de adaptación á situación COVID.

- Programa de acollida.

- Plan de continxencia (inclúe plan de ensino virtual).

Botádelles un ollo, pois son importantes para esta nova situación que nos agarda.

Saúdos.

 

Achéganse como arquivos anexos o protocolo de funcionamento do comedor e a ficha de inscripción.

Hai varios aspectos moi importantes:

- A hora de recollida do servizo será ás 15.30, salvo casos excepcionais nos que se deberá acreditar a situación particular debidamente.

- Débese enviar a ficha ao correo indicado ou por fax, non entregala no centor.

- Non se contempla a modalidade de uso esporádico, só por contratación fixa indicando os días de asistencia.

- A ficha deberá ser enviada como prazo máximo, ata o día 4 de setembro.

Achégase listaxe definitiva de reparto de libros para o vindeiro curso 2020/2021 en 3º e 4º de primaria.

Os libros que non se vos repartirán deberedes mercalos, ademais do Activity Book de Inglés

Achégase en arquivo anexo a información relativa ás axudas á escolarización e ás becas do comedor do concello de Ferrol.

Adxúntanse listaxes definitivas de admisión para o vindeiro curso 2020-2021.

Recórdase que os admitidos deberán formalizar a matrícula entre o 1 e o 10 de xullo. Deberán traer 4 fotos tipo carnet.

Distribuir contido