Aula virtual      Galería fotos    Portal edu     Recursos edu  Correo edu    Webs dinámicas  

Dentro das clases de E.Física, como iniciación a unha actividade na natureza que pode ser moi interesante e rica para os nenos e nenas, fixemos unha carreira de orientación polas dependencias do centro. Participaron os nenos e nenas de 5º e 6º de primaria, e contamos coa organización e apoio de Óscar e Antonio, corredores do Clube de Montaña Ferrol.

A continuación adxúntase en arquivo anexo a listaxe de libros para o vindeiro curso 2017/2018.

Recórdase que para a materia de Inglés, dende os cursos de 3º a 6º de Primaria tense que mercar o "Activity Book", xa que non entra no banco de libros, por ser material funxible.

A Orde do 16 de maio de 2017 (DOG do 22 de maio) regula as distintas modalidades de gratuidade solidaria de libros de texto para o vindeiro curso 2017-2018: a participación no fondo solidario, as axudas para adquirir libros de texto e as axudas para adquirir material escolar.

Todas as familias do alumnado de 3º,4º,5º e 6º de E. Primaria poderán solicitar acollerse ao FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO  (banco de libros) regulado na Orde do 16 de maio.

As familias do alumnado de 1º e 2º de E. Primaria, que non superen os 9000€ de renda per cápita no ano 2015, poderán solicitar as AXUDAS PARA A ADQUISIÓN DE LIBROS DE TEXTO (vale) reguladas na mesma Orde.

Todas as familias do alumnado de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6ºde E. Primaria que non superen os 5400€ de renda per cápita no ano 2015 poderán solicitar as AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR (vale) reguladas na Orde do 16 de maio.

Nesta convocatoria presentarase unha única solicitude para todos os irmáns matriculados no mesmo centro.

  • Prazo de presentación de solicitudes: do 23 de maio ao 23 de xuño (ámbolos dous inclusive).
  • Orde do 16 de maio 

MOI IMPORTANTE: tanto para solicitar as axudas como para acollerse ao fondo solidario é obrigatorio devolver no centro os libros correspondentes ao Fondo Solidario utilizados no presente curso antes do 23 de xuño do 2017.

Para máis información preguntar na secretaría do centro.

A continuación anéxanse en arquivo adxunto as listaxes definitivas de admisión para o vindeiro curso 2017/2018.

O 30 de xaneiro, Día da Paz, celebramos un acto no noso centro con proxección de curtametraxes, bailes, e a realización dunhas estatuas pola paz cunha banda sonora tamén creada por nós.

Aquí tedes parte do resultado...

Nos vindeiros días comeza o proceso de admisión de alumnado para o vindeiro curso 2017/2018. O calendario do proceso é o seguinte:

-Publicación de postos escolares vacantes: antes do 1 de marzo.

-Presentación de solicitudes de admisión: 1 ao 20 de marzo.

-Presentación da documentación acreditativa dos criterios do baremo: 10 días hábiles contados a partires dos 2 días seguintes ao remate do prazo para presentar as solicitudes de admisión.

-Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas: antes do 25 de abril.

-Prazo para presentar reclamacións ás listaxes provisionais: 5 días hábiles a partir do día seguinte á publicación.

-Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas: antes do 15 de maio.

-Formalización de matrícula en Educación Infantil e Primaria: 20 ao 30 de xuño.

 

As vacantes existentes no centro para o vindeiro curso son as seguintes:

-4º Educación Infantil: 22 prazas e 3 para necesidades específicas de apoio educativo.

-5º Educación Infantil: Sen prazas.

-6º Educación Infantil: Sen prazas.

-1º Educación Primaria: Sen prazas.

-2º Educación Primaria: Sen prazas.

-3º Educación Primaria: 2 prazas.

-4º Educación Primaria: Sen prazas.

-5º Educación Primaria: Sen prazas.

-6º Educación Primaria: Sen prazas.

 

A normativa reguladora do proceso é a seguinte:

DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria e de bacharelato.

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Instruccións da dirección xeral de centros e recursos humanos sobre o proceso de admisión de alumnado en centros sostidos con fondos públicos para o curso académico 2017-2018.

Instruccións da xefatura territorial de A Coruña sobre o proceso de admisión de alumnado para o curso escolar 2017-18.

 

Infórmase ademais destes aspectos importantes:

-Cada alumno ou alumno pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar, advertindo que a infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

-Que o alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

 

 

Os resultados das eleccións ao Consello Escolar foron os seguintes:

SECTOR PAIS/NAIS:

Elexidos: Eulalia Terrón Tejada (13 votos) e Irene Montenegro Prado (10 votos).

Non elexidos: David Carracedo Martín (9 votos), Marcos Carballo Sarmiento (8 votos), Beatriz Martínez Díaz (8 votos), Eva Muíños Rodríguez (5 votos) e Mercedes Fidalgo López (1 voto).

SECTOR MESTRES:

Elexidos: Pilar Taboada Jorge (12 votos), Ana Bernárdez Rodríguez (10 votos) e Norma García Ayuso (8 votos).

Non elexidos: Macarena Ferreño Montero (2 votos), que quedaría de suplente.

Deste xeito, a composición do Consello Escolar quedaría do seguinte modo:

PRESIDENTE: Miguel A. Casteleiro Souto.

XEFE ESTUDOS: Arturo García Freire.

SECRETARIO: Óscar López Bouzón.

PAIS/NAIS: Guillermo Dopico Ceán, Eva M. Fraga García, Eulalia Terrón Tejada e Irene Montenegro Prado.

ANPA: M. Ángeles Perille Arribe.

MESTRES: Elisa Pardo Montero, Arturo Sánchez Riveira, Pilar Taboada Jorge, Ana Bernárdez Rodríguez e Norma García Ayuso.

CONCELLO: Eva Espiñeira González.

O alumnado de 4º de EP realizou unha curtametraxe axudados polo mestre de educación física e pola súa titora para participar no concurso "Nós tamén creamos".

Xa saiu o veredicto do xurado, e os nosos alumn@s e os seus mestr@s resultaron premiados.

A continuación, achégase o enlace para poder visualizala.

http://www.crtvg.es/infantil/nos-tamen-creamos/a-figueira-de-pelostortos...

 

Con motivo do día do libro (23 abril), o alumnado de 6º de primaria realizou un "macrotríptico" para expoñer no taboleiro do colexio.

Ademais, realizamos apadriñamentos lectores entre os alumn@s do centro.

Distribuir contido