Aula virtual      Galería fotos    Portal edu     Recursos edu  Correo edu    Webs dinámicas  

Os nenos e nenas de infantil puxémonos creativos e fixemos este mural para celebrar o Día contra a violencia de xénero.

As mulleres das nosas vidas, todas diferentes pero igual de libres.

Esperamos que vos gusten!

 

Premede sobre o que desexedes ver e se abrirá nunha nova ventá.

Almorzo

Xantar 

Tags:

Hoxe publicouse a Orde do 6 de novembro de 2020 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centos docentes públicos dependentes desta consellería e en centros privados concertados no curso 2020/2021 (código de procedemento ED330E)

Según a orde o alumnado destinatario da axuda é o matriculado en educación primaria que xa fose beneficiario da axuda para adquirir material escolar ou, non sendo beneficiario, pertenza a familias cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 euros, ou estea matriculado en educación especial, ou suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia ou teña discapacidade igual ou superior a 65%.

Presentación de solicitudes:

Non terán que presentar a solicitude o alumnado que fose beneficiario da axuda para adquirir material escolar no curso 2020/2021.

Deberán presentar solicitude os pais, nais, titores ou representantes legais do alumnado que non presentou solicitude de material escolar en tempo e forma ou resultou excluída.

No caso de alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia, presentará a solicitude a persoa titular da dirección do centro de menores ou a persoa coa que conviva en acollemento familiar.

A solicitude será única para todos os fillos e, de ser o caso, tutelados, que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2020/21; se están admitidos en centros docentes distintos, presentarase unha solicitude en cada un dos centros.

As solicitudes deberán presentarse presencialmente no centro docente onde estea matriculado o alumno utilizando o formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

Este formulario de solicitude (anexo I) tamén estará dispoñible:

a) No centro docente.

b) No portal educativo, enderezo http://www.edu.xunta.gal

O prazo para presentar as solicitudes será de diez (10) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Os nenos e nenas de Ponzos preparamos estes contos terroríficos polo Samaín, esperamos que vos gusten e que non pasedes moito medo! Canso

 

Achégase en arquivo anexo o plan de ensino virtual en caso de confinamentos (horarios, aspectos a ter en conta...).

Este ano, por mor da situación sanitaria na que nos atopamos, as Letras Galegas adiáronse para o 30 de outubro. Os nenos e nenas de Ponzos celebrámolo preparando este vídeo sobre Ricardo Carballo Calero, o noso veciño e escritor ao que se lle dedica este día. 

 

Esperamos que vos guste.

 

Achéganse en arquivos anexos as programacións deste curso.

Achégase en arquivo anexo a explicación para o uso da aula virtual do centro por parte do alumnado.

Distribuir contido