Aula virtual      Galería fotos    Portal edu     Recursos edu  Correo edu    Webs dinámicas  

A continuación adxúntase as listaxes definitivas de fondolibros.

Lembrade mercar o ACTIVITY BOOK da materia de Inglés, que é funxible.

Abriuse o prazo para solicitar as becas do comedor e ás axudas á escolarización do concello para o vindeiro curso 2019/2020.

Están publicadas no taboleiro de anuncios da páxina web do concello:

https://www.ferrol.gal/Sede/TaboleiroAnunciosAmpliar/390

https://www.ferrol.gal/Sede/TaboleiroAnunciosAmpliar/391

 

Achégase listaxe de libros para o vindeiro curso 2019/2020.

O alumnado de 1º e 4º de EP deberá mercar o Activity Book da materia de Inglés, xa que é un libro funxible.

 

 

A Orde do 3 de maio de 2019 (DOG do 20 de maio) regula as distintas modalidades de gratuidade solidaria de libros de texto para o vindeiro curso 2019-2020: a participación no fondo solidario, as axudas para adquirir libros de texto e as axudas para adquirir material escolar.

Todas as familias do alumnado de 3º e 4º de E. Primaria poderán solicitar acollerse ao FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO  (banco de libros) regulado na Orde do 3 de maio.

As familias do alumnado de 1º e 2º de E. Primaria, que non superen os 9000€ de renda per cápita no ano 2017, poderán solicitar as AXUDAS PARA A ADQUISIÓN DE LIBROS DE TEXTO (vale), así coma as do alumnado de E. Especial e as do alumnado regulado nas disposicións adicionais primeira e segunda da citada Orde.

Todas as familias do alumnado de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º de E. Primaria que non superen os 5400€ de renda per cápita no ano 2017 poderán solicitar as AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR (vale) reguladas na Orde do 3 de maio. O alumnado en situación de acollemento, de E. Especial ou con discapacidade igual ou superior ao 65% será beneficiario desta axuda con independencia da renda.

Nesta convocatoria, ao igual que na anterior, as solicitudes poderán presentarse por vía electrónica a través da aplicación Fondolibros (https://www.edu.xunta.gal/fondolibros) empregando calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica, incluíndo o sistema de usuario e Chave 365. Igual que en anos anteriores, presentarase unha única solicitude para todos os irmáns matriculados no mesmo centro

MOI IMPORTANTE: tanto para solicitar as axudas como para acollerse ao fondo solidario é obrigatorio devolver no centro os libros correspondentes ao Fondo Solidario utilizados no presente curso antes do 21 de xuño do 2019.

O horario de secretaría é o seguinte:

-LUNS, MÉRCORES E VENRES: de 9:05 horas a 9:50 horas.

-MARTES E XOVES: de 13:15 a 13:50 horas.

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS: 11 de xullo.

RECLAMACIÓNS: estas listaxes poderán ser obxecto de reclamación ante a dirección do CEIP de pONZOS no prazo de 2 días hábiles contados a partir da publicación das mesmas. As reclamacións resolveranse coa publicación das listaxes definitivas o vindeiro venres día 19/07/2019. Nas listaxes definitivas poderanse visualizar as materias dos libros adxudicados.  


LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS: 19 de xullo.

Achéganse as listaxes definitivas de admisión de alumnado para o vindeiro curso 2019/2020.

Adxunto o almorzo e o xantar do mes de Xuño.

Ademais, informamos do enlace da páxina web do concello onde se poden ir vendo as imaxes dos diferentes menús diarios:

http://www.ferrol.es/educacion/programas_educativos_ampliar.aspx?id=58

Con motivo do falecemento do mestre do colexio don ARTURO GARCÍA FREIRE, o alumnado do noso centro realizou unha sentida homenaxe.

A continuación vai a noticia na prensa:

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/2018/09/28/titular-3-col-cue...

COMO REMATE DE CURSO E DO PROXECTO DE XOGOS E XOGUETES, FIXEMOS UNHA FESTA NA QUE TODOS E TODAS , MAIORES E PEQUENOS MESTURADOS E AXUDÁNDOSE, XOGAMOS AOS XOGOS QUE TRABALLAMOS DURANTE ESTE TRIMESTRE.

Tags:

CASE DOUS ANOS DESPOIS DA CELEBRACIÓN, AQUÍ TEDES O VIDEO QUE LEMBRA E FAI UNHA HOMENAXE AOS 25 ANOS DO COLEXIO A TRAVÉS DO SEU ALUMNADO E AS SÚAS LEMBRANZAS...

Distribuir contido