Dependencias

Na planta baixa   atópanse as dependencias de:  Organización (dirección, secretaría, sala de mestres),  biblioteca, aula de usos múltiples (ximnasio), local da ANPA e as tres aulas de Educación Infantil.

Planta baixa

A primeira planta


A segunda planta


Distribuir contido