Día Internacional das Montañas

11/12/2014

As montañas abarcan o 27 por cento da superficie da terra e desempeñan un papel crucial no avance do mundo cara ao crecemento económico sostenible. Non só aportan o sustento e o benestar a preto de 720 millóns de persoas que viven nelas, senón que ademais benefician indirectamente a miles de millóns de persoas que residen nas terras baixas. As montañas, en particular, fornecen auga doce, enerxía e alimentos, recursos que serán cada vez máis escasos en décadas futuras.

Con todo, tamén albergan un alto grado de pobreza e son moi vulnerables ao cambio climático, a deforestación, a degradación dos chans e os desastres naturais. O reto está en identificar oportunidades novas e sostenibles que poidan aportar beneficios tanto ás comunidades das terras altas como das terras baixas e axudar así a erradicar a pobreza, sen contribuír por iso á degradación dos fráxiles ecosistemas de montaña.

O compromiso e a vontade de avanzar nesta causa reforzáronse durante o Ano Internacional das Montañas en 2002, e as montañas adquiriron un perfil cada vez máis destacado nos programas de todos os niveis.

Así mesmo, o Ano deu como froito a resolución 57/245 Documento PDF, na que a Asemblea Xeral declarou o 11 de decembro «Día Internacional das Montañas», a partir de 2003, e alentou á comunidade internacional a que ese día organizásense actos a todos os niveis para resaltar a importancia do desenvolvemento sostenible das montañas.