Skip to Content

25 de novembro

DÍA UNIVERSAL DA INFANCIA

Hoxe celébrase o día universal da infancia e dende o Departamento de Orientación elaborouse un pequeno documento explicativo sobre os dereitos dos nenos e nenas e da importancia de respectar esta etapa. Podedes acceder ao mesmo premendo na imaxe ou no seguinte enlace:

DÍA UNIVERSAL DA INFANCIA

Información Comunidade Educativa

Prezadas familias:

Comunicamos que se confirmou un caso da Covid-19 no centro educativo.

O SARS- CoV-2 é un virus que se transmite principalmente de persoa a persoa a través do contacto estreito e das pingas respiratorias que se emiten ao tusir ou esbirrar. Os síntomas poden aparecer ata os 10 días despois de estar en contacto cun caso. A infección pode cursar con síntomas respiratorios como febre, tose ou sensación de falta de aire; con síntomas inespecíficos como a alteración do gusto ou do olfacto, dores musculares, diarrea, dor torácica ou dor de cabeza entre outros; ou tamén pode cursar de forma asintomática.

Co fin de evitar a transmisión da infección a outras persoas, é necesario adoptar as seguintes medidas de prevención:

  • Un estudo de contactos é un proceso mediante o cal se identifican e clasifican aos contactos dun caso confirmado cuns criterios establecidos polas autoridades sanitarias. Se o/a seu/súa fillo/a é un contacto estreito, as autoridades sanitarias contactarán coa familia para dar as indicacións necesarias.
  • Os contactos estreitos deben realizar corentena durante 10 días excepto aqueles que tivesen unha infección previa documentada cunha PCR positiva nos 3 meses previos. En caso de ser un contacto estreito é posible que nos próximos días poidan aparecer síntomas compatibles coa Covid-19, ante os cales deberán permanecer en illamento e contactar telefonicamente co seu centro de saúde ou co teléfono de referencia da comunidade autónoma.
  • O resto da comunidade educativa, pode seguir acudindo ao centro, extremando as medidas de precaución e vixiando a aparición de síntomas compatibles coa Covid-19. Se algunha persoa ten condicións de especial vulnerabilidade para a Covid-19 pode acudir ao centro, sempre que a súa condición clínica estea controlada e así o permita, e mantendo medidas de protección de forma rigorosa, salvo indicación médica de non asistir.
  • Se o/a menor ou algunha persoa da súa contorna próxima (outros menores ou adultos) desenvolve síntomas compatibles nos próximos días, deberá permanecer no seu domicilio e contactar telefonicamente cos servizos de saúde.

Pode atopar información sobre as medidas de corentena e illamento na Web de información para a cidadanía sobre SARS-CoV-2 do SERGAS.

Criterios e procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado

No DOG do día 13 de novembro de 2020 publicouse a Orde do 6 de novembro de 2020 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes públicos dependentes desta consellería e en centros privados concertados no curso 2020/21.

(Enlace sede electrónica código de procedemento ED330E).

Non ten que presentar solicitude o o alumnado beneficiario da axuda de material escolar no curso 2020-2021.

Prazo para presentar solicitudes: 10 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación no DOG.

Samaín 2020

Hoxe, o noso colexio encheuse de seres moi estraños: bruxas, pantasmas, cabazas e mortos paseaban polos corredores. Chegou o Samaín! Tendes imaxes da xornada na GALERÍA e unha proposta de actividades na sección do Equipo de Dinamización da Lingua Galega.

CALENDARIO ESCOLAR CURSO 2020/2021

Períodos de vacacións:

Nadal: desde o día 23 de decembro de 2020 ata o día 7 de xaneiro de 2021, ambos inclusive.

Entroido: días 15, 16 e 17 de febreiro  de 2021

Semana Santa: desde o 29 de marzo  ao 5 de abril 2021 ambos os dous inclusive

As clases rematarán o día 22 de xuño 2021

 

Días non lectivos:

7 de decembro de 2020 día do ensino.

2 de novembro de 2020 e 3 de maio de 2021, días non lectivos locais.

 

 

Día das bibliotecas

Hoxe, 24 de outubro, celebramos o día das Bibliotecas Escolares! Pese a ser un ano distinto, a biblioteca do noso centro seguirá coas súas portas abertas, dun xeito responsable. Tendes máis información na galería de actividades e no blog da biblioteca.

FELICES LECTURAS!

 

Inicio do curso 2020-2021

O curso escolar  comezará o 10 de setembro coa incorporación gradual do alumnado.

Os primeiros en incorporarse ás aulas o xoves 10 serán os alumnos de 4º curso de Educación Infantil (3 anos) e 5º de Infantil; 1º, 2º e 3º de Educación Primaria; e Educación Especial.

Ao día seguinte, o 11 de setembro, iniciarán o curso escolar os alumnos de 6º de Educación Infantil e os de 4º, 5º e 6º de Educación Primaria.

 

Por fin conseguimos nós a terceira unidade de E. Infantil de 3 anos.

O profesorado xa está adxudicado.

REUNIÓNS DE PAIS/NAIS

REUNIÓNS E. INFANTIL

3 anos: Mércores día 9 as 12 horas ( aula)

4 anos: Luns día 7 as 13 horas : 4 anos A (aula)

                       4 anos B (salón de actos)

5 anos: Luns día 7 de   16:00 a 17:00 5 anos A

                                      17:00 a 18:00 5 anos B

                                      18:00 a 19:00 5 anos C

REUNIÓNS DE E. PRIMARIA

DIA

 CURSO -HORAS

6ºB : 17:00 HORAS

6ºC : 17:00 HORAS

7

6ºA : 17:30 HORAS

8

1ºA : 17:00 HORAS

1ºB : 17:30 HORAS

1ºC : 18:00 HORAS

3ºA : 17:30 HORAS

3ºB : 18:00 HORAS

3ºC : 18:00 HORAS

9

2ºA : 17:30 HORAS

2ºB : 18:00 HORAS

2ºC : 18:30 HORAS

4ºA : 17:30 HORAS

4ºB : 18:00 HORAS

4ºC : 10:00 HORAS

5ºB : 11:00 HORAS

10

5ºA : 17:00 HORAS

5ºC : 17:30 HORAS

Soamente poderá acudir as reunións unha persoa por familia.

Os titores/as esperaran aos pais na entrada e indicaranlles onde será a reunión.

Recollida de libros de texto e entrega de material

Recordamos que a partir de mañá, xoves día 3 de setembro, comenzará a entrega de libros de texto ao alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de E. Primaria.

Por motivos organizativos mañá soamente se entregará os libros adxudicados pola Xunta de Galicia.

Poden aproveitar para traer o material de aula dos alumnos. 

Tamén poden traer o material de aula o día da reunión de pais que se comunicará en breve, que será antes do inicio das clases.

 

Calendario Escolar

Axudas libros de texto

Fondo solidario de libros de texto curso 2020-21

Xa pode consultarse no taboleiro de anuncios do colexio a listaxe  definitiva de alumnado admitido cos libros que recibe e excluido de E. Primaria.

Os vales de libros e de material escolar pódense recoller a partir do luns día 6 de xullo.

Entrega dos libros do Fondo Libros: dende  3 ao 7 de setembro de 2020 de 9:00 h. a 10:00 h e de 12:00 h. a 14:00 h.

O centro entregará un documento xustificativo dos libros entregados.

De conformidade co artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e de bo goberno, e co artigo 15.2.c) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, a listaxe provisional e definitiva de persoas beneficiarias de libros de texto do fondo solidario publicarase única e exclusivamente no taboleiro de anuncios situado no interior do edificio escolar.

 

Información sobre fondo de libros e axudas material escolar para o curso 2020/21

ORDE do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2020/21 (código de procedemento ED330B).

  • O recadro da base impoñible xeral da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas do exercicio fiscal 2018 que figura publicado é o 432, cando o recadro correcto é o 435.

Solicitude participación fondo solidario libros de texto e axudas material escolar. Curso 2020/21

Nova dirección da ANPA

IMPORTANTE

O pasado 26 de Xuño do 2020, houbo unha asamblea na que a anterior dirección da ANPA se despedía ao completo, e se constituía unha nova dirección.

Este ano debido a situación sanitaria, e a espera de que as autoridades competentes nos indiquen un protocolo e condicións dos comedores, se fará una  preinscripción do comedor/madrugadores. Os interesados deberán enviarnos os datos anteriores e indicarnos en que servicio está interesado (comedor/madrugadores).

O correo onde enviar eses datos é o da ANPA:  informacion@anpaquintan.com

En Septembro se formalizará a inscripción do comedor daqueles alumnos admitidos, así coma a inscripción das Actividades Extraescolares do curso 2020/2021 dos alumnos interesados (sempre pendente das normativas que estean vixentes para o próximo curso)

Información e Instruccións ANPA QUINTÁN 

Solicitudes de Transporte Escolar: Paradas curso 2020-2021

IMPORTANTE

Todos os usuarios do transporte escolar siguen utilizando as mesmas paradas do curso 2019-2020.

Se queren modificar as paradas  teñen que cubrir o seguinte anexo e presentalo no centro ou envíalo por correo electrónico  ata o día 13 de xullo de 2020 inclusive.

Solicitude e autorización de parada de transporte escolar 2020/2021

USUARIOS LEXÍTIMOS:

Instrución 1/2020 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional do 8 de xuño, sobre a xestión do servizo de transporte escolar no curso escolar 2020-2021.  

Será usuario lexítimo do transporte escolar gratuíto o alumnado cuxo domicilio se encontre fóra do núcleo urbano no que radique o centro escolar e, en calquera caso, a unha distancia deste superior a 2 km, calculada utilizando o itinerario máis directo, sen desvíos e rodeos innecesarios. 

Para poder ser usuario lexítimo do servizo o alumnado deberá estar escolarizado no centro que lle corresponda, segundo a situación do seu domicilio e a distribución das áreas de influencia establecida ou contar cun ditame ou comunicación de escolarización forzosa emitido pola Administración Educativa. 

Neste senso, excepcionalmente, pode considerarse como domicilio do alumnado o daqueles familiares cos que o menor efectivamente conviva. Nestes supostos excepcionais non é suficiente a xustificación do domicilio mediante unha certificación do padrón municipal, sendo requisito imprescindible para a súa consideración a xustificación dunha convivencia real mediante certificación específica expedida para tal efecto polo concello, a partir de informes da Policía Local ou da Garda Civil, agás no caso de menores en situación de acollemento, no que as familias de acollida presentarán unha fotocopia da resolución ditada pola Xefatura Territorial da Consellería de Política Social.  

Para manter a condición de usuario lexítimo, é necesario que se faga un uso continuado do transporte escolar, entendido este como o uso repetitivo del en días fixos da totalidade das semanas do curso 2020-2021. 

 

Instrución 1/2020 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional do 8 de xuño, sobre a xestión do servizo de transporte escolar no curso escolar 2020-2021 

A  posibilidade excepcional por parte das direccións dos centros educativos de dobre asignación de paradas a un mesmo escolar unicamente poderá producirse no caso de que existan prazas baleiras e cando as paradas solicitadas existan nos itinerarios aos colexios e en ningún caso supoña a creación dunha parada nova nin alteración do deseño da ruta ou rutas afectadas, de tal xeito que a única modificación operada nelas se restrinxa á incorporación do alumno beneficiario mediante a súa asignación á segunda parada solicitada.  

Unha vez avaliadas polo centro de ensino as peticións e as xustificacións presentadas e comprobada a existencia de prazas libres nos buses, os colexios implementarán na aplicación "transporte escolar" a dobre asignación de paradas, cuxa idoneidade terá que ser validada antes da súa utilización polos servizos de recursos educativos complementarios provinciais. Feito isto, os centros de ensino comunican a dobre asignación autorizada ás familias e as empresas de transporte escolar, adxudicatarias dos servizos. 

Admisión de alumnos

Curso 2020 - 2021

 

No taboleiro do colexio está colgada a adxudicación subsidiaria de prazas para o Ceip Pedro Barrié de la Maza:( Alumnado admitido pola Comisión de Escolarización)

 

IMPORTANTE 

Recordamos os prazos para a formalización da matrícula: Do 1 ao 10 de xullo de 2020.

Todas as solicitudes que se presentaron dentro dos prazos correspondentes están admitidas ao haber menos solicitudes que prazas ofertadas.

 

Estará exposta a lista definitiva no taboleiro de anuncios do centro. 

 

 

O Consello Escolar aprobou, hoxe día 3 de xuño de 2020, a listaxe de admitidos e non admitidos para o vindeiro curso escolar:

Todas as solicitudes que se presentaron dentro dos prazos correspondentes están admitidas ao haber menos solicitudes que prazas ofertadas.

Estará exposta a lista no taboleiro de anuncios do centro. 

Tamén poden consultar se fixo a solicitude pola sede electrónica a través do portal de "admisionalumnado".

Mondego, 3 de xuño de 2020

O director

Odilo Airas López

 

Restablécese o procedemento de admisión de alumnado de centros non adscritos

Prazos actualizados:

Presentación de solicitudes: do 11 ao 18 de maio, ambos os dous días incluídos. 

Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: a data máxima é o 26 de maio. 

Listaxes provisionais do alumnado admitido e excluído deberán publicarse antes do 9 de xuño e as definitivas ata o 26 de xuño. 

Formalización da matrícula: Do 1 ao 10 de xullo de 2020.

A solicitude será única e poderase presentar:

preferentemente de forma electrónica a través da aplicación informáticaadmisionalumnado https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado ou de forma presencial no centro educativo que a rexistrará.   Modelo solicitude admisión (ED550B)

Revista escolar curso 2019-2020

Un ano máis, o Equipo de Dinamización da Lingua Galega, publica a súa revista dixital. Desexamos que vos guste! FELIZ VERÁN A TODAS E TODOS!


Despedida do alumnado de 6º

Un ano máis, outra promoción de rapaces e rapazas rematan a súa etapa no CEIP Pedro Barrié de la Maza. Dende centro desexámoslles moita sorte! E un anaquiño de lembranzas a través do seguinte vídeo:

 Ata sempre!

Información aos pais

Do día 22 ao 26 de xuño de 2020 recóllense os libros do fondo solidario correspondentes a este curso 2019-2020 de 3º 4º e 5º de E. Primaria en horario de 9:00 a 14:00 horas.

O xoves e o venres 25 e 26 de xuño de 2020 recóllense os libros de 6º de E. Primaria do curso 2019-2020 e entrégase o certificado de promoción e  o historial académico, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Deberan devolver tamén os libros de préstamo da biblioteca e as mochilas viaxeiras que queden pendentes da súa entrega.

Avaliación final curso 2019-20

Avaliación final curso 2019-20

Dende o día 19 de xuño de 2020 ás 14:00 horas pódense ver as cualificacións  dos vosos fillos a través do ABALAR.

Se alguén aínda non o ten instalado no seu teléfono pode descargar a aplicación ABALAR

A.N.P.A. QUINTÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE

Preparación do neno/a para o comenzo da escola

Debido á situación que estamos a vivir e para informarvos sobre algúns temas que vos poidan preocupar relacionados coa incorporación ao colexio dos vosos fillos e fillas, irémosvos dando a través desta web do centro toda a información que consideremos necesaria e vos poida axudar.

Consellos e periodo de adaptación

Recomendacións para favorecer o desenvolvemento da linguaxe

Información sobre o paso á Educación Secundaria Obligatoria

Información do IES Isaac Díaz Pardo de Sada onde se recolle cómo teñen que facer a matrícula, información sobre a ESO, normas do centro, etc ( Powerpoint)

Invítase a unha videoconferencia que tendrá lugar o día 11 de xuño de 2020 ás 19:00 horas entre as orientadoras e as familias e alumnado que se queira unir, para ampliar información desta nova etapa e resolver posibles dúbidas.

Para unirse a videoconferencia é preciso ter o número de reunión e o contrasinal, que son os seguintes:

Número de reunión (código de acceso): 121 382 0578

Contraseña de la reunión: vdSJMgpG563

Se copiamos o seguinte enlace lévanos directamente a videoconferencia:

https://eduxunta.webex.com/eduxunta/j.php?MTID=m7b3da981361a396359f49cc5e6949085 

Importante:  para poder acceder a videoconferencia e preciso ter instalado o programa Cisco Webex.

 

 

 

5 de xuño: DÍA MUNDIAL DO MEDIO AMBIENTE

Dende o CEIP PEDRO BARRIÉ DE LA MAZA lembramos a importancia de concienciar sobre o respecto e coidado do medio ambiente. Este 5 de xuño, celebramos o DÍA MUNDIAL DO MEDIO AMBIENTE. Na galería de actividades tendes algunha das actividades realizadas polo alumnado de 4º de educación primaria e de 3 anos de infantil para conmemorar dito día.

Resolución solicitudes de admisión

O Consello Escolar aprobou, hoxe día 3 de xuño de 2020, a listaxe de admitidos e non admitidos para o vindeiro curso escolar:

Todas as solicitudes que se presentaron dentro dos prazos correspondentes están admitidas ao haber menos solicitudes que prazas ofertadas.

Estará exposta a lista no taboleiro de anuncios do centro. 

Tamén poden consultar se fixo a solicitude pola sede electrónica a través do portal de "admisionalumnado".

Mondego, 3 de xuño de 2020

O director

Odilo Airas López

Reanudación do procedemento de admisión

 

No ámbito educativo, acordouse o restablecemento do prazo para a presentación das solicitudes da admisión de alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil, de Educación Primaria, de Educación Secundaria Obrigatoria e de Bacharelato en centros docentes sostidos con fondos públicos, así como a adaptación dos prazos do procedemento para facilitarlles aos centros a preparación do vindeiro curso escolar.

Deste xeito, o prazo de presentación de solicitudes de admisión irá do 11 ao 18 de maio, ambos os dous días incluídos. Canto á presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo, a data máxima é o 26 de maio. As listaxes provisionais do alumnado admitido e excluído deberán publicarse antes do 9 de xuño e as definitivas ata o 26 de xuño. O prazo de formalización de matrícula irá do 1 ao 10 de xullo e o extraordinario, para Secundaria e Bacharelato, do 1 ao 10 de setembro.

Letras Galegas 2020

Co motivo do Día das Letras Galegas, que se celebrará o vindeiro 17 de maio, o Equipo de Dinamización da Lingua Galega está organizando diferentes actividades para festexar esta data. Tendes acceso a diferentes xogos e informacións na sección do EDLG.

Este ano, o autor homenaxeado é Ricardo Carvalho Calero. A Secretaría Xeral de Política Lingüística pon a disposición de profesorado e familias diferentes recursos para traballar dende a casa, promovendo o emprego e difusión da lingua galega:

DÍA DO LIBRO

A COMUNIDADE EDUCATIVA DO CEIP PEDRO BARRIÉ DE LA MAZA DESÉXALLES UN FELIZ DÍA DO LIBRO!

O Departamento de Orientación e o Equipo de Dinamización da Lingua Galega, teñen á vosa disposición unha selección de lecturas para estes días de confinamento.

Distribuir contido


by Dr. Radut