Anuncio do sorteo público anual das letras de prioridade para resolver os empates no procedemento de admisión de alumnado para o curso 2022/2023

Mar, 15/02/2022 - 10:26

Día: 23 de febreiro do 2022
Hora: 10:00 h
Lugar: Sala de xuntas B da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.
            Edificio Administrativo de San Caetano, bloque 2, 1º andar, Santiago de Compostela.