CHALLENGE WORLD BOOK DAY

 

Hello children and families!

As you already know, on Thursday 23rdwe celebrate the World Book Day.

I propose you a challenge for this day:  Can you guess one of my favourite English stories for kids?

      I’m going to give you some clues, read them carefully…

     1. It’s a short story for very young learners.

     2. The main character is a very small animal.

     3. This animal is very, very hungry.

     4. It eats a lot for a whole week.

     5. It finally gets sick and it builds a special home.

     6. After some days…. SURPRISE!!A different animal gets out of the house.

Can you tell me the name of this amazing book??

Send your answer to the email address: EnglishOCantel@yahoo.com

 

Ola alumando e familias!  Como xa sabedes, o Xoves 23 celebramos o Día do Libro.

Propóñovos un reto para este día: Podedes adiviñar unha das miñas historias favoritas en Inglés para nenos/as?

Vouvos dar unas pistas, lédeas con atención:

1. É unha historia para nenos e nenas.

2. A personaxe principal é una animaliño moi pequeno.

3. Esta animaliño ten moita, moita fame.

4. Come un montón durante toda unha semana.

5. Ao final ponse un pouco maliño e constrúe unha casa moi especial.

6.Despois dalgúns días... SORPRESA!! Da casa sae un animal diferente.

Podedes dicirme o nome deste fantástico libro?

 Enviade as vosas respostas ao correo:  EnglishOCantel@yahoo.com