Skip to Content

CURSO 2023-2024

Equipo directivo:

- Dirección: Adela Seijo Cao

- Xefatura de Estudos: Benilde Vidal Álvarez

- Secretaría: Francisco J. Franco Paleo

 

Educación Infantil:   

4º Infantil: Raquel Rodríguez Paz.

5º Infantil: Soraya Álvarez Fernández

6º Infantil: Mónica Gil Basanta

Apoio: Mónica Susana Calvo Díaz

 

Educación Primaria:

1º A: Rocío del Carmen Iglesias Lorenzo

1º B: Benilde Vidal Álvarez

2º: Angélica Bermúdez Grassionot

3º A: Nuria Montserrat Edrosa Doce. Imparte tamén Ciencias Naturais en 4º

3º B: José Ángel Riveira Cabaleiro

4º: Mª Pilar Basanta Sánchez. Imparte Sección Bilingüe (Plástica en 3º e 4º)

5º: Adela Seijo Cao

6º A: Iria Candia Lage

6º B: Mª Natalia Álvarez Fernández. Imparte tamén a materia de inglés en 6ºA e 6ºB

 

Especialistas:

Lingua estranxeira (Inglés):Pablo Méndez Bravo (Educación Infantil, 1ºA, 1ºB e 4º)

Lingua estranxeira (Inglés): Silvia Pérez Martín. Imparte en 2º, 3ºA, 3ºB e 5º

Educación Física: Francisco J. Franco Paleo

Música: Eva Mª Barcia García. Imparte tamén as seguintes materias: Plástica 1ºB, Proxecto Competencial 1ºB, Matemáticas 5º, Ciencias Naturais 5º, Plástica 5º

Relixión Católica: Belén Rey González (Comparte co CEIP Nº1)

Pedagoxía Terapeútica: Mª José Domínguez Orol

Audición e Linguaxe: Francisco Javier Villarino Fernández (Comparte co CEIP Nº1)

Audición e Linguaxe: Cristina Cao Casabella. Imparte tamén as seguintes materias: Ciencias Sociais 5º, Lingua Galega 6ºB, Educación en Valores Cívicos e Éticos en 6ºB. (Substituída por Jenifer Carballés López)

Orientación: Hermenegildo Suárez Otero (Comparte co CEIP Nº1) 

Auxiliar de conversa: Erin Alayne Csomborpage | by Dr. Radut