INSTRUCIÓNS ADMISIÓN DE ALUMNADO DE NOVO INGRESO

Entregarase unha única solicitude asinada por ámbolos dous pais/nais/titores legais no centro que se solicita en primeiro lugar dende o LUNS 2 ata o LUNS 23 DE MARZO. Cubrirase só o ANEXO A e as FOLLAS 1 E 2 da solicitude oficial (ANEXO 2 Orde 12 de marzo de 2013).

 Só se poderá entregar unha única solicitude de admisión no centro que solicita en primeiro lugar , de entregarse varias solicitudes perderanse todos os dereitos de prioridade tal e como figura no ANEXO A.

Xunta coa solicitude de admisión achegarase:

Localización do noso Centro

O CEIP NOSA SEÑORA DAS DORES, atópase na localidade de FORCAREI, no concello do mesmo nome; concello custodiado por tres xigantes naturais:
O CANDÁN, O SEIXO E  O PARAÑO.

Distribuir contido